Khi nhập công thức mảng, bạnthường dùng một phạm vi ô trong trang tính, nhưng bạn không cần phải làm điều này. Bạn cũng có thể sử dụng hằng số mảng, giá trị mà bạn vừa nhập vào thanh công thức bên trong dấu braces: {}. Sau đó bạn có thể đặt tên cho hằng số để sử dụng lại dễ dàng hơn.

Bạn có thể dùng hằng số trong công thức mảng hoặc dùng chính chúng.

 1. Trong công thức mảng của bạn, hãy nhập một dấu brace mở, giá trị bạn muốn và một dấu brace đóng. Ví dụ: =SUM(A1:E1*{1,2,3,4,5})

  Hằng số nằm trong dấu bạn ({)} và có, bạn thực sự nhập các dấu này theo cách thủ công.

 2. Nhập phần còn lại của công thức và nhấn Ctrl+Shift+Enter.

  Công thức sẽ trông giống như {=SUM(A1:E1*{1,2,3,4,5})}và kết quả sẽ trông như sau:


  Hằng số mảng lồng trong công thức SUM

  Công thức này nhân A1 với 1 và B1 với 2, v.v., giúp bạn không phải đặt 1,2,3,4,5 trong các ô trên trang tính.

Dùng hằng số để nhập giá trị trong một cột

Để nhập giá trị trong một cột, chẳng hạn như 3 ô trong cột C, bạn:

 1. Chọn những ô bạn muốn sử dụng.

 2. Nhập dấu bằng và hằng số của bạn. Phân tách các giá trị trong hằng số bằng dấu chấm phẩy, không phải dấu phẩy và nếu bạn nhập văn bản, hãy đặt văn bản trong dấu ngoặc kép. Ví dụ: ={"Quý 1";" Quarter2";" Quý 3"}

 3. Nhấn Ctrl+Shift+Enter. Hằng số trông như thế này:

  Hằng số mảng dọc dùng văn bản

  Nói một cách kỳ quái, đây là một hằng số dọc một chiều.

Dùng hằng số để nhập giá trị trong hàng

Để nhập nhanh các giá trị trong một hàng đơn, chẳng hạn như các ô F1, G1 và H1, bạn:

 1. Chọn những ô bạn muốn sử dụng.

 2. Nhập dấu bằng và hằng số của bạn, nhưng lần này bạn phân cách các giá trị bằng dấu phẩy, chứ không phải dấu chấm phẩy. Ví dụ: ={1,2,3,4,5}

 3. Nhấn Ctrl+Shift+Enter và hằng số trông như thế này:

  Hằng số mảng ngang một chiều

  Theo các thuật ngữ địa phương, đây là một hằng số ngang một chiều.

Dùng hằng số để nhập giá trị trong nhiều cột và hàng

 1. Chọn các ô bạn muốn.

  Đảm bảo số hàng và cột bạn chọn khớp với số lượng giá trị trong hằng số của bạn. Ví dụ, nếu hằng số của bạn ghi dữ liệu vào bốn cột và ba hàng, hãy chọn số cột và hàng đó.

 2. Nhập dấu bằng và hằng số của bạn. Trong trường hợp này, phân tách các giá trị trong mỗi hàng bằng dấu phẩy và sử dụng dấu chấm phẩy ở cuối mỗi hàng. Ví dụ:

  ={1\2\3\4;5\6\7\8;9\10\11\12}

 3. Nhấn Ctrl+Shift+Enter, rồi:

  Hằng số mảng hai chiều

  Nói một cách kỳ quái, đây là một hằng số hai chiều vì nó điền các cột và hàng. Nếu bạn đang băn khoăn thì bạn không thể tạo hằng số ba chiều, nghĩa là bạn không thể lồng hằng số vào bên trong một hằng số khác.

Dùng hằng số trong công thức

Bây giờ bạn đã quen với hằng số mảng, đây là một ví dụ thực hiện.

 • Trong bất kỳ ô trống nào, hãy nhập (hoặc sao chép và dán) công thức này, rồi nhấn Ctrl+Shift+Enter:

  =SUM(A1:E1*{1\2\3\4\5})

  Giá trị 85 xuất hiện trong ô A3.

  Điều gì đã xảy ra? Bạn nhân giá trị trong A1 với 1, giá trị trong ô B2 nhân 2, v.v. sau đó hàm SUM cộng các kết quả đó. Bạn cũng có thể nhập công thức dưới dạng =SUM(A1*1,B1*2,C1*3,D1*4,E1*5)

Nếu muốn, bạn có thể nhập cả hai bộ giá trị dưới dạng hằng số mảng:

=SUM({3\4\5\6\7}*{1\2\3\4\5})

Để thử làm điều này, hãy sao chép công thức, chọn một ô trống và dán công thức vào thanh công thức, rồi nhấn Ctrl+Shift+Enter. Bạn sẽ thấy kết quả giống nhau.

Lưu ý: Tìm các vấn đề này nếu hằng số của bạn không hoạt động:

 • Hãy bảo đảm bạn phân tách các giá trị của mình bằng ký tự phù hợp. Nếu bạn bỏ qua dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy hay nếu bạn đặt dấu vào sai chỗ, hằng số mảng có thể không ngỡ hoặc bạn có thể thấy thông báo cảnh báo.

 • Bạn có thể đã chọn phạm vi ô không khớp với số thành phần trong hằng số của mình. Ví dụ, nếu bạn chọn cột gồm sáu ô để dùng với hằng số năm ô, thì lỗi #N/A sẽ xuất hiện trong ô trống. Nếu bạn không chọn đủ ô, Excel sẽ bỏ qua những giá trị không có ô tương ứng.

 • Để tìm hiểu thêm về công thức mảng:

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×