Nhóm Gửi/Nhận có chứa một hoặc nhiều tài khoản email, Nguồn cấp RSS và lịch đã phát hành trên Internet mà bạn đã thiết lập trong Microsoft Outlook. Theo mặc định, nhóm Tất cả Tài khoản Gửi/Nhận được cấu hình sẵn và đi kèm với Microsoft Outlook.

Nếu bạn chỉ có một tài khoản, nhóm Tất cả Tài khoản mặc định là tất cả những gì bạn cần. Bạn có thể thay đổi nhóm này cho các cài đặt mà bạn muốn ảnh hưởng đến tài khoản đơn của mình. Tuy nhiên, nếu bạn có bất kỳ kết hợp nào giữa nhiều tài khoản email, Nguồn cấp RSS hoặc lịch đã phát hành lên Internet, chúng tôi khuyên bạn nên để nhóm Tất cả Tài khoản là nhóm và tạo nhóm tùy chỉnh để tùy chỉnh các hành động kết nối và tải xuống.

Trong bài viết này

Giới thiệu về nhóm Gửi/Nhận

Bạn có thể chỉ định các hành động khác nhau cho mỗi nhóm Gửi/Nhận, chẳng hạn như tần suất Outlook kết nối với máy chủ thích hợp để gửi và nhận các mục cho nhóm hoặc hành vi kết nối khi Outlook đang trực tuyến hoặc ngoại tuyến.

Với các nhóm Gửi/Nhận, bạn có thể xác định:

 • Một tài khoản có được bao gồm khi bạn gửi hoặc nhận thư hay không.

 • Thư nên được gửi hay nhận hoặc gửi từ cả hai từ một tài khoản.

 • Tần suất có thể xảy ra các hành động gửi/nhận.

 • Giới hạn kích cỡ thư cần tải xuống.

 • Các thư mục cần đưa vào khi bạn gửi và nhận.

 • Chỉ tải xuống tiêu đề cho thư mới.

 • Cài đặt khi Outlook ngoại tuyến.

Cấu hình nhóm Gửi/Nhận thường là một quy trình một lần. Có thể bạn sẽ không truy cập lại thiết đặt của mình trừ khi bạn thêm tài khoản hoặc thay đổi kiểu công việc của mình. Khi bạn loại bỏ tài khoản, chúng sẽ tự động bị loại bỏ khỏi nhóm Gửi/Nhận.

Lưu ý: Các tùy chọn và quy tắc được hiển thị trong hộp thoại Cài đặt Gửi/Nhận sẽ khác nhau, tùy thuộc vào loại tài khoản mà bạn đang làm việc cùng.

Đầu trang

Tạo nhóm Gửi/Nhận

 1. Bấm tab Gửi/ Nhận

 2. Trong nhóm Gửi & Nhận , bấm Nhóm Gửi/Nhận, rồi bấm Xác định Nhóm Gửi/Nhận.

 3. Bấm vào Mới.

 4. Nhập tên cho nhóm Gửi/Nhận mới, rồi bấm OK.

  Hộp thoại Gửi/Cài đặt xuất hiện cho nhóm Gửi/Nhận mới.

 5. Tất cả các tài khoản có sẵn đều được liệt kê bên dưới Tài khoản. Để bao gồm một tài khoản trong nhóm Gửi/Nhận này, hãy chọn tài khoản đó, rồi chọn hộp kiểm Bao gồm tài khoản đã chọn trong nhóm này.

  Sau khi bạn chọn hộp kiểm, các tùy chọn trong hộp thoại sẽ khả dụng.

Đầu trang

Tạo nhóm Gửi/Nhận dựa trên một nhóm hiện có

 1. Bấm Gửi/Nhận.

 2. Trong nhóm Gửi & Nhận , bấm Nhóm Gửi/Nhận, rồi bấm Xác định Nhóm Gửi/Nhận.

 3. Chọn nhóm Gửi/Nhận mà bạn muốn sao chép, rồi bấm Sao chép.

 4. Nhập tên cho nhóm Gửi/Nhận mới, rồi bấm OK.

 5. Chọn bản sao của nhóm Gửi/Nhận mà bạn đã tạo ở bước trước đó, rồi bấm Sửa.

  Hộp thoại Gửi/Cài đặt xuất hiện cho nhóm Gửi/Nhận mới.

 6. Tất cả các tài khoản có sẵn đều được liệt kê bên dưới Tài khoản. Để bao gồm một tài khoản trong nhóm Gửi/Nhận này, hãy chọn tài khoản đó, rồi chọn hộp kiểm Bao gồm tài khoản đã chọn trong nhóm này.

  Sau khi bạn chọn hộp kiểm, các tùy chọn trong hộp thoại sẽ khả dụng.

Đầu trang

Sửa nhóm Gửi/Nhận

 1. Bấm Gửi/Nhận.

 2. Trong nhóm Gửi & Nhận , bấm Nhóm Gửi/Nhận, rồi bấm Xác định Nhóm Gửi/Nhận.

 3. Chọn nhóm Gửi/Nhận mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm Sửa.

Đầu trang

Đổi tên nhóm Gửi/Nhận

 1. Bấm Gửi/Nhận.

 2. Trong nhóm Gửi & Nhận , bấm Nhóm Gửi/Nhận, rồi bấm Xác định Nhóm Gửi/Nhận.

 3. Chọn nhóm Gửi/Nhận mà bạn muốn thay đổi, rồi bấm Đổi tên.

Đầu trang

Loại bỏ nhóm Gửi/Nhận

 1. Bấm Gửi/Nhận.

 2. Trong nhóm Gửi & Nhận , bấm Nhóm Gửi/Nhận, rồi bấm Xác định Nhóm Gửi/Nhận.

 3. Chọn nhóm Gửi/Nhận mà bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Loại bỏ.

Thông tin tài khoản của bạn sẽ không bị xóa khi bạn loại bỏ nhóm Gửi/Nhận.

Lưu ý: Bạn không thể loại bỏ nhóm Tất cả Tài khoản Gửi/Nhận. Nếu bạn không muốn sử dụng nhóm Tất cả Tài khoản Gửi/Nhận, bạn có thể chọn nhóm đó, bấm Sửa, sau đó dưới mục Tài khoản, hãy chọn từng tài khoản, rồi bỏ chọn hộp kiểm Bao gồm tài khoản đã chọn trong nhóm này.

Đầu trang

Xem thêm

Thay đổi thiết đặt gửi và nhận khi bạn làm việc ngoại tuyến

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×