We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Sử dụng tính năng Tự Lọc để tìm, hiển thị hoặc ẩn các giá trị—trong một hoặc nhiều cột dữ liệu. Bạn có thể lọc dựa trên những lựa chọn từ một danh sách hoặc tìm kiếm để thấy dữ liệu bạn tìm kiếm. Khi bạn lọc dữ liệu, toàn bộ các hàng sẽ được ẩn nếu các giá trị trong một hoặc nhiều cột không đáp ứng các tiêu chí lọc.

Làm theo các bước sau để áp dụng Tự Lọc:

 1. Chọn dữ liệu bạn muốn lọc.

 2. Bấm Dữ liệu > Bộ lọc

 3. Bấm vào mũi tên Mũi tên lọc tiêu đề cột và quyết định xem bạn muốn chọn giá trị cụ thể hay tìm kiếm.

  Nút Bộ lọc

 4. Chọn các giá trị cụ thể: Bỏ chọn (Chọn Tất cả) để bỏ chọn tất cả các hộp kiểm, rồi chọn hộp cho (các) giá trị cụ thể mà bạn muốn xem.

  Lọc bằng cách chọn các mục trong một danh sách

 5. Tìm kiếm giá trị: Trong hộp Tìm kiếm, hãy nhập văn bản hoặc số mà bạn tìm kiếm.

  Lọc bằng cách tìm kiếm

 6. Bấm OK để áp dụng bộ lọc.

Mẹo: Nếu bạn muốn áp dụng bộ lọc định sẵn hoặc tùy chỉnh cho dữ liệu của mình, hãy xem mục Lọc dữ liệu trong dải ô hoặc bảng

Mẹo mở rộng tìm kiếm

Khi tìm kiếm dữ liệu, bạn có thể dùng "?" để đại diện cho bất kỳ ký tự đơn nào, hoặc "*" để đại diện cho một chuỗi ký tự.

Ví dụ, để tìm tất cả các mục có liên quan đến xe đạp, hãy nhập "xe đạp*" vào hộp Tìm kiếm. Bộ lọc sẽ hiển thị tất cả các mục có từ "xe đạp"—chẳng hạn như xe đạp du lịch, xe đạp đường bộ và xe đạp địa hình.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×