Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hỗ trợ có hướng dẫn trong trình duyệt của bạn có thể cung cấp các giải pháp kỹ thuật số cho các sự cố Office

Hãy thử hỗ trợ có hướng dẫn

Bạn muốn làm gì?

Kéo bảng đến vị trí mới

 1. Trong Dạng xem Bố trí In, hãy đặt con trỏ lên bảng cho đến khi núm điều khiển di chuyển núm điều khiển di chuyển bảng xuất hiện.

 2. Đặt con trỏ trên tay cầm di chuyển bảng cho đến khi con trỏ biến thành mũi tên bốn đầu, rồi bấm vào tay cầm di chuyển bảng.

 3. Kéo bảng đến vị trí mới.

Đầu Trang

Sao chép bảng rồi dán vào vị trí mới

Khi dán bảng vào một vị trí mới, bạn có thể sao chép hoặc cắt bảng. Khi sao chép bảng, bảng ban đầu vẫn ở chỗ cũ. Khi cắt bảng, bảng ban đầu sẽ bị xóa.

 1. Trong Dạng xem Bố trí In, hãy đặt con trỏ lên bảng cho đến khi núm điều khiển di chuyển núm điều khiển di chuyển bảng xuất hiện.

 2. Bấm vào tay cầm di chuyển bảng để chọn bảng.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sao chép bảng, nhấn CTRL+C.

  • Để cắt bảng, nhấn CTRL+X.

 4. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn đặt bảng mới.

 5. Nhấn CTRL+V để dán bảng vào vị trí mới.

Đầu Trang

Xem thêm

Chèn bảng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×