Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn muốn làm gì?

Kéo bảng đến vị trí mới

 1. Trong Dạng xem Bố trí In, đặt con trỏ lên bảng cho đến khi tay cầm di chuyển bảng núm điều khiển di chuyển bảng hiện.

 2. Đặt con trỏ trên tay cầm di chuyển bảng cho đến khi con trỏ biến thành mũi tên bốn đầu, rồi bấm vào tay cầm di chuyển bảng.

 3. Kéo bảng đến vị trí mới.

Đầu Trang

Sao chép bảng rồi dán vào vị trí mới

Khi dán bảng vào một vị trí mới, bạn có thể sao chép hoặc cắt bảng. Khi sao chép bảng, bảng ban đầu vẫn ở chỗ cũ. Khi cắt bảng, bảng ban đầu sẽ bị xóa.

 1. Trong Dạng xem Bố trí In, đặt con trỏ lên bảng cho đến khi tay cầm di chuyển bảng núm điều khiển di chuyển bảng hiện.

 2. Bấm vào tay cầm di chuyển bảng để chọn bảng.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sao chép bảng, nhấn CTRL+C.

  • Để cắt bảng, nhấn CTRL+X.

 4. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn bảng mới.

 5. Nhấn CTRL+V để dán bảng vào vị trí mới.

Đầu Trang

Xem thêm

Chèn bảng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×