Mục lục
×
Chèn bảng, ảnh & hình nền mờ
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Đối với bảng cơ bản, bấm vào Chèn > Bảng, rồi di chuyển con trỏ qua lưới cho tới khi bạn tô sáng số cột và hàng theo ý bạn.

Chèn bảng bằng cách kéo để chọn số ô

Đối với bảng lớn hơn hoặc để tùy chỉnh bảng, chọn Chèn > Bảng > Chèn bảng.

Tùy chọn Chèn bảng trên dải băng Word

Mẹo: 

  • Nếu bạn đã có văn bản được phân tách bằng tab, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi nó thành bảng. Chọn chènbảng>, rồi chọn chuyển đổi văn bản thành bảng.

  • Để vẽ bảng của riêng bạn, hãy chọn chènbảng > >vẽ bảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×