Di chuyển hoặc sao chép một công thức

Điều quan trọng là cần phải biết khả năng tham chiếu ô tương đối có thể thay đổi như thế nào khi bạn di chuyển hoặc sao chép công thức.

 • Di chuyển công thức: Khi bạn di chuyển một công thức, các tham chiếu ô trong công thức không thay đổi bất kể bạn dùng loại tham chiếu ô nào.

 • Sao chép công thức: Khi bạn sao chép một công thức, các tham chiếu ô tương đối sẽ thay đổi.

Di chuyển một công thức

 1. Chọn ô có chứa công thức mà bạn muốn di chuyển.

 2. Trong nhóm Bảng tạm của tab Trang đầu, bấm vào Cắt.

  Bạn cũng có thể di chuyển công thức bằng cách kéo viền của ô đã chọn sang ô phía trên bên trái của vùng dán. Công thức này sẽ thay thế bất kỳ dữ liệu hiện có nào.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dán công thức và bất kỳ định dạngnào: Trong nhóm Bảng tạm của tab Trang đầu, bấm Dán.

  • Để chỉ dán công thức:Trong nhóm Bảng tạm của tab Trang đầu, bấm Dán ,bấm Dán Đặcbiệt , rồi bấm Công thức.

Sao chép công thức

 1. Chọn ô chứa công thức mà bạn muốn sao chép.

 2. Trong nhóm Bảng tạm của tab Trang đầu, bấm Sao chép.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để dán công thức và bất kỳ định dạng nào, trong nhóm Bảng tạm của tab Trang đầu, bấm Dán.

  • Để chỉ dán công thức, iIn nhóm Bảng tạm của tab Trang đầu, bấm Dán ,bấm Dán Đặcbiệt , rồi bấm Công thức.
    

   Lưu ý: Bạn chỉ có thể dán kết quả công thức. Trong nhóm Bảng tạm của tab Trang đầu, bấm vào Dán , bấmDán Đặc biệt, rồi bấm vào Giá trị.

 4. Xác nhận rằng các tham chiếu ô trong công thức tạo ra kết quả mà bạn muốn. Nếu cần, hãy chuyển đổi loại tham chiếu bằng cách làm như sau:

  1. Chọn ô có chứa công thức.

  2. Trong thanh công thức Hình ảnh nút, chọn tham chiếu bạn muốn thay đổi.

  3. Nhấn F4 để chuyển đổi giữa các tổ hợp.

   Bảng tóm tắt cách thức một loại tham chiếu sẽ cập nhật nếu một công thức có chứa tham chiếu được sao chép xuống dưới hai ô và hai ô về bên phải.

Đối với công thức đang được sao chép:

Nếu tham chiếu là:

Nó thay đổi thành:

Công thức được sao chép từ A1, đến hai ô xuống dưới và sang phải

$A$1 (cột tuyệt đối và hàng tuyệt đối)

$A$1

A$1 (cột tương đối và hàng tuyệt đối)

C$1

$A1 (cột tuyệt đối và hàng tương đối)

$A3

A1 (cột tương đối và hàng tương đối)

C3

Lưu ý: Bạn cũng có thể sao chép công thức vào các ô liền kề bằng cách sử dụng núm điều khiển điền Điều khiển điền. Sau khi xác nhận rằng các tham chiếu ô trong công thức tạo ra kết quả mà bạn muốn ở bước 4, hãy chọn ô chứa công thức được sao chép, rồi kéo điều khiển điền qua phạm vi mà bạn muốn điền.

Di chuyển công thức rất giống với việc di chuyển dữ liệu trong ô. Một điều cần theo dõi là các tham chiếu ô được sử dụng trong công thức vẫn là những gì bạn muốn sau khi bạn di chuyển.

 1. Chọn ô có chứa công thức bạn muốn di chuyển.

 2. Bấm Trang đầu > Cắt (hoặc nhấn Ctrl + X).

  Lệnh Cắt trong nhóm Bảng tạm

 3. Chọn ô bạn muốn chứa công thức, rồi bấm Dán (hoặc nhấn Ctrl + V).

  Lệnh Dán trong nhóm Bảng tạm

 4. Xác nhận rằng các tham chiếu ô vẫn là những gì bạn muốn.

  Mẹo: Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào các ô để cắt và dán công thức.
  Bấm chuột phải để xem các lệnh Sao chép, Cắt và Dán

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Sao chép và dán một công thức vào một ô hoặc trang tính khác

Chuyển đổi giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×