Chuyển đổi giữa các tham chiếu tương đối, tuyệt đối và hỗn hợp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Theo mặc định, tham chiếu ô là tham chiếu tương đối, điều này có nghĩa tham chiếu là tương đối so với vị trí của ô. Nếu, ví dụ, bạn tham chiếu đến ô A2 từ ô C2, bạn thực sự tham chiếu đến một ô có hai cột bên trái (C trừ A) — trong cùng hàng (2). Khi bạn sao chép một công thức có chứa tham chiếu ô tương đối, tham chiếu trong công thức sẽ thay đổi.

Làm ví dụ, nếu bạn sao chép công thức = B4 * C4 từ ô D4 để D5, công thức trong D5 điều chỉnh sang phải bằng một cột và trở thành = B5 * C5. Nếu bạn muốn duy trì tham chiếu ô ban đầu trong ví dụ này khi bạn sao chép nó, bạn hãy tham chiếu ô tuyệt đối bằng trước cột (B và C) và hàng (2) với một dấu đô-la ($). Sau đó, khi bạn sao chép công thức = $B$ 4 * $C$ 4 từ D4 để D5, công thức đều giữ nguyên chính xác giống nhau.

Tham chiếu ô tương đối

Ít thường xuyên, bạn có thể kết hợp tham chiếu ô tuyệt đối và tương đối bằng cách trước hoặc cột hoặc giá trị hàng với một dấu đô-la — mà khắc phục cột hoặc hàng (ví dụ, $B4 hoặc C$ 4).

Để thay đổi kiểu tham chiếu ô:

  1. Chọn ô có chứa công thức.

  2. Trong thanh công thức Ảnh nút , chọn tham chiếu bạn muốn thay đổi.

  3. Nhấn F4 để chuyển đổi giữa các loại tham chiếu.

    Bảng dưới đây tóm tắt cách thức một loại tham chiếu Cập Nhật nếu một công thức có chứa tham chiếu là sao chép hai ô xuống dưới và hai ô sang bên phải.

Đối với công thức đang được sao chép:

Nếu tham chiếu là:

Nó thay đổi thành:

Công thức được sao chép từ A1, sang phải và xuống dưới hai ô

$A$1 (cột tuyệt đối và hàng tuyệt đối)

$A$1 (tham chiếu là tuyệt đối)

A$1 (cột tương đối và hàng tuyệt đối)

C$1 (tham chiếu là trộn lẫn)

$A1 (cột tuyệt đối và hàng tương đối)

$A3 (tham chiếu là trộn lẫn)

A1 (cột tương đối và hàng tương đối)

C3 (tham chiếu là tương đối)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×