Chủ đề liên quan
×
Bắt đầu nhanh OneNote
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Bắt đầu nhanh OneNote

Ghi chú

Nhập ghi chú

 1. Nhấn vào bất kỳ vị trí nào trên trang, rồi bắt đầu nhập.

  Khi bạn nhập, một nơi chứa ghi chú sẽ xuất hiện quanh văn bản, cho phép bạn đổi cỡ hoặc di chuyển ghi chú trên trang.

 2. Tiếp tục nhập vào cùng một nơi chứa ghi chú hoặc bấm vào vị trí khác trên trang để tạo một ghi chú mới.

văn bản thay thế

Thêm trang

Trong OneNote, bạn có thể tạo các trang mới cho sổ tay của mình bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn có thể đặt tiêu đề cho từng trang để giúp việc tìm kiếm thông tin trong sổ tay trở nên dễ dàng hơn.

 1. Ở cuối danh sách trang, bấm vào nút + Trang.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy danh sách trang, bấm vào nút Hiển thị sổ tay văn bản thay thế.

 2. Khi con trỏ nhấp nháy xuất hiện trên tiêu đề trang, hãy nhập tiêu đề hoặc mô tả cho trang mới, rồi nhấn Enter để bắt đầu tạo ghi chú trên đó.

Ảnh chụp màn hình về nút Thêm trang trong OneNote

Đổi tên trang

Khi bạn chỉnh sửa và thay đổi ghi chú theo thời gian, tiêu đề của một số trang có thể không còn chính xác kể từ khi bạn tạo ghi chú lần đầu. Bạn có thể dễ dàng đổi tên các trang để tóm tắt nội dung trang tốt hơn.

 1. Trong danh sách trang, bấm chuột phải vào tiêu đề trang bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào Đổi tên trang.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy danh sách trang, bấm vào nút Hiển thị sổ tay văn bản thay thế.

 2. Nhập tiêu đề trang mới bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Ảnh chụp màn hình về một trang đang được đổi tên trong OneNote

Thêm mục

Trong OneNote, bạn có thể thêm các mục mới vào sổ tay của mình bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn có thể đặt tên cho các mục để xác định tốt hơn các trang nằm trong mục đó và các mục đó liên quan đến một chủ đề cụ thể ra sao.

 1. Ở cuối danh sách mục, bấm vào nút + Mục.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy danh sách mục, bấm vào nút Hiển thị sổ tay văn bản thay thế.

 2. Khi tên chỗ dành sẵn Mục mới được tô sáng, hãy nhập tên hoặc mô tả cho mục mới, rồi nhấn Enter.

  Mỗi mục mới bạn tạo sẽ tự động chứa một trang trống, không có tiêu đề để bạn bắt đầu ghi chú.

Ảnh chụp màn hình về nút Thêm mục trong OneNote

Đổi tên mục

Khi bạn thêm và loại bỏ trang khỏi sổ tay của mình theo thời gian, tên của một số mục có thể không còn chính xác kể từ khi bạn tạo sổ tay lần đầu. Bạn có thể dễ dàng đổi tên các mục để tóm tắt các trang có trong sổ tay tốt hơn.

 1. Trong danh sách mục, bấm chuột phải vào tên mục bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào Đổi tên mục.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy danh sách mục, bấm vào nút Hiển thị sổ tay văn bản thay thế.

 2. Nhập tên mục mới bạn muốn, rồi nhấn Enter.

Ảnh chụp màn hình về một mục đang được đổi tên trong OneNote

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×