Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Một trong các lợi ích của việc sử Nhóm sản phẩm Microsoft 365 lịch là nhóm là chủ sở hữu sự kiện lịch. Điều này sẽ trở nên tiện dụng khi chẳng hạn như bạn đã lên lịch một cuộc họp, rồi sau đó phải ra ngoài văn phòng vào ngày họp. Bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể di chuyển cuộc họp đến một ngày và thời gian khác, thay đổi địa điểm, cập nhật danh sách người dự hoặc hủy bỏ toàn bộ cuộc họp.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn toàn quyền điều khiển cuộc họp để bạn, với vai cách là người tổ chức, là người duy nhất có thể lên lịch, cập nhật hoặc hủy bỏ cuộc họp đó? Không vấn đề gì. Sau đây là cách thực hiện:

  1. Mở lịch của bạn (không phải lịch nhóm).

  2. Bấm đúp vào thời gian mà bạn sẽ lên lịch cuộc họp hoặc sự kiện.

  3. Trên dòng Tới, nhập tên nhóm bạn muốn mời.

  4. Nhập chủ đề, địa điểm và mọi chi tiết cuộc họp.

  5. Chọn Gửi.

  1. Mở lịch của bạn (không phải lịch nhóm).

  2. Bấm đúp vào thời gian mà bạn sẽ lên lịch cuộc họp hoặc sự kiện.

  3. Nhập tiêu đề cuộc họp, địa điểm và bất kỳ chi tiết cuộc họp nào.

  4. Trong Mọi người hoặc Mờimọi người, nhập tên của nhóm bạn muốn mời.

  5. Chọn Gửi.

Xem thêm

Lên lịch cuộc họp trên lịch nhóm

Lên lịch cuộc họp trên lịch nhóm trong Outlook 2016

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×