Mỗi nhóm có một lịch dùng chung mà bạn và mọi thành viên trong nhóm của bạn có thể lên lịch, chỉnh sửa và xem các sự kiện sắp tới. 

Lên lịch cuộc họp trên lịch nhóm

 1. Chọn một nhóm trên ngăn dẫn hướng.

  Nhóm trên thanh Dẫn hướng bên trái

 2. Trên dải băng, chọn Lịch.

  Chọn Lịch

 3. Chọn Cuộc Cuộc họp Skype, Cuộc Teams Mới hoặcCuộc họp Mới. Nếu bạn chuyển thành cuộc Skype, chi tiết cuộc gọi sẽ được thêm vào nội dung thư. Để biết thêm thông tin về cuộc họp Skype, hãy xem Trợ giúp cuộc họp của Skype for Business.

  Cuộc họp Mới

 4. Bạn sẽ thấy bí danh của nhóm được nhập tự động trong dòng Đến. Nhập chủ đề, vị trí, thời gian bắt đầu và kết thúc cho cuộc họp của bạn. Nếu bạn không muốn gửi thư mời cho các thành viên nhóm, chỉ cần loại bỏ nhóm khỏi danh sách người dự.

 5. Trong khu vực cuộc họp, nhập lịch công tác. Nếu bạn đang thiết lập một cuộc họp Skype, cẩn thận tránh không thay đổi bất kỳ thông tin cuộc họp trực tuyến nào.

 6. Chọn Trợ lý Lập lịch biểu họp trên ribbon để đảm bảo rằng bạn chọn được thời gian họp thích hợp nhất.

 7. Chọn Gửi.

Lưu ý: Khi bạn sửa một sự kiện nhóm đã được gửi tới các cá nhân được chọn, nhưng không phải nhóm, nhóm đó cũng sẽ được thêm vào. Bạn có thể xóa sự kiện và gửi lại lời mời cho các cá nhân đó hoặc thực hiện thay đổi Outlook trên web.

Lưu ý: Nếu hướng dẫn không khớp với hướng dẫn bạn thấy thì có thể bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn của Outlook trên web. Thử các Hướng dẫn dành cho Outlook điển trên web.

Mở lịch nhóm

 1. Ở cuối trang, chọn tùy Lịch Outlook để mở Lịch.

 2. Trong ngăn điều hướng, dưới Nhóm, hãy chọn Nhóm của bạn. Nếu bạn mở nhiều lịch, các sự kiện cho mỗi lịch sẽ được hiển thị. Tab màu trên cùng cho biết sự kiện nào phù hợp với từng nhóm.

 3. Chọn Ngày, Tuần, Tuần làm việchoặc Tháng để thay đổi dạng xem lịch biểu.

Thêm cuộc họp vào lịch nhóm

Việc thêm cuộc họp vào lịch nhóm rất giống với việc thêm cuộc họp vào lịch cá nhân của bạn. Khi bạn tạo một cuộc họp trên lịch nhóm, nó sẽ xuất hiện với sắp xếp theo nhóm. Bạn sẽ được tự động thêm vào như một người dự và sự kiện sẽ được thêm vào lịch cá nhân của bạn.

 1. Từ lịch nhóm, chọn thời gian mà bạn sẽ lên lịch cuộc họp.

 2. Nhập tiêu đề, địa điểm và thời gian kết thúc cuộc họp vào cửa sổ chi tiết.

 3. Theo mặc định, thư mời họp không được gửi đến hộp thư đến của mọi thành viên trong nhóm. Nếu bạn muốn mời nhóm, hãy thêm nhóm vào danh sách người dự.

 4. Chọn LƯU.

Bạn muốn thêm kỳ nghỉ hoặc thời gian ngoài giờ vào lịch nhóm?

Chỉnh sửa cuộc họp trên lịch nhóm

 1. Từ lịch nhóm, bấm đúp vào cuộc họp để mở.

 2. Thực hiện các thay đổi bạn muốn và chọn Gửi.

Xem ai đang tham dự cuộc họp nhóm của bạn

Các thông báo email như "Chấp nhận", "Dự kiến" và "Từ chối" gây mất tập trung và có thể làm lộn xộn hộp thư đến của bạn. Khi bạn sử dụng lịch nhóm để lên lịch cho sự kiện của mình, bạn có thể dễ dàng xem nhanh ai sắp tham gia, ai chưa có mặt và ai chưa phản hồi.

 1. Từ lịch nhóm, bấm đúp vào cuộc họp để mở.

 2. Bên dưới Người dự, hãy xem trạng thái (Đã chấp nhận, Không phản hồi, Dự kiến, Đã từ chối) bên dưới mỗi tên người được mời.

Hủy cuộc họp nhóm

Khi một cuộc họp được tạo trên lịch nhóm, bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể hủy bỏ cuộc họp đó.

 1. Từ lịch nhóm, bấm đúp vào cuộc họp để mở.

 2. Bấm vào Hủy bỏ, rồi chọn tùy chọn hủy bỏ thích hợp.

  Tùy chọn hủy cuộc họp

Hướng dẫn dành cho Outlook trên web cổ điển

Mở lịch nhóm

 1. Trong ngăn bên trái, chọn Nhóm, sau đó chọn nhóm của bạn.

  Nếu bạn mở nhiều lịch, các sự kiện cho mỗi lịch sẽ được hiển thị. Tab màu trên cùng cho biết sự kiện nào phù hợp với từng nhóm.

  Lịch nhóm
 2. Chọn Ngày, Tuần làm việchoặc Tháng để thay đổi dạng xem lịch biểu.

Thêm cuộc họp vào lịch nhóm

Việc thêm cuộc họp vào lịch nhóm rất giống với việc thêm một cuộc họp vào lịch cá nhân của bạn và thư mời được gửi đến tất cả các thành viên nhóm. Khi bạn tạo một cuộc họp trên lịch nhóm, nó sẽ xuất hiện với sắp xếp theo nhóm. Bạn sẽ được tự động thêm vào như một người dự và sự kiện sẽ được thêm vào lịch cá nhân của bạn.

 1. Từ lịch nhóm, chọn thời gian mà bạn sẽ lên lịch cuộc họp.

 2. Nhập tiêu đề, địa điểm và thời gian kết thúc cuộc họp vào cửa sổ chi tiết.

  Lịch nhóm với màn hình thêm nhanh

 3. Theo mặc định, thư mời họp sẽ được gửi đến hộp thư đến của mọi thành viên trong nhóm. Nếu bạn không muốn điều này, hãy bỏ chọn hộp kiểm hoặc chọn Xem thêm chi tiết để chỉ định người được mời.

 4. Chọn LƯU.

Bạn muốn thêm kỳ nghỉ hoặc thời gian ngoài giờ vào lịch nhóm?

Chỉnh sửa cuộc họp trên lịch nhóm

 1. Từ lịch nhóm, bấm đúp vào cuộc họp để mở.

 2. Thực hiện các thay đổi bạn muốn và chọn Gửi.

Xem ai đang tham dự cuộc họp nhóm của bạn

Các thông báo email như "Chấp nhận", "Dự kiến" và "Từ chối" gây mất tập trung và có thể làm lộn xộn hộp thư đến của bạn. Khi bạn sử dụng lịch nhóm để lên lịch cho sự kiện của mình, bạn có thể dễ dàng xem nhanh ai sắp tham gia, ai chưa có mặt và ai chưa phản hồi.

 1. Từ lịch nhóm, bấm đúp vào cuộc họp để mở.

 2. Bên dưới Người dự, hãy xem trạng thái (Đã chấp nhận, Không phản hồi, Dự kiến, Đã từ chối) bên dưới mỗi tên người được mời.

  Sự kiện lịch với danh sách người dự được tô sáng

Hủy cuộc họp nhóm

Khi một cuộc họp được tạo trên lịch nhóm, bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể hủy bỏ cuộc họp đó.

 1. Từ lịch nhóm, bấm đúp vào cuộc họp để mở.

 2. Bấm vào Hủy bỏ, rồi chọn tùy chọn hủy bỏ thích hợp.

  Tùy chọn hủy cuộc họp

Xem thêm

Tạo sự kiện trên lịch nhóm Outlook.com

Gia nhập nhóm trong Outlook

Tạo nhóm trong Outlook

Chia sẻ tệp của nhóm

Tìm hiểu về Microsoft 365 nhóm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×