Sử dụng các hàm tổng hợp SQL trong Access, bạn có thể xác định số liệu thống kê khác nhau về tập hợp các giá trị. Bạn có thể sử dụng các hàm này trong một truy vấn và biểu thức tổng hợp trong thuộc tính SQL của một đối tượng querydef hoặc khi tạo một đối tượng RecordSet dựa trên một truy vấn SQL.

Hàm Avg

Hàm Count

Trước tiên, các hàm cuối cùng

Các hàm Min, Max

Các hàm StDev, StDevP

Hàm Sum

Các hàm Var, VarP

Tính toán các trường trong các hàm SQL

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×