Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Trong Excel cho Microsoft 365 và Excel 2021, Power View bị loại bỏ vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng trải nghiệm hình ảnh tương tác được cung cấp bởi Power BI Desktop, bạn có thể tải xuống miễn phí. Bạn cũng có thể dễ dàng Nhập sổ làm việc Excel vào Power BI Desktop

Tóm tắt:    Ở phần cuối của hướng dẫn trước, Tạo Báo cáo Power Viewdựa trên Bản đồ , sổ làm việc Excel của bạn bao gồm dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, Mô hình Dữ liệu dựa trên quan hệ được thiết lập bằng cách dùng Power Pivot và một báo cáo Power View dựa trên bản đồ với một số thông tin Cơ bản về Olympics. Trong hướng dẫn này, chúng tôi mở rộng và tối ưu hóa sổ làm việc với nhiều dữ liệu hơn, đồ họa thú vị và chuẩn bị sổ làm việc để dễ dàng tạo báo cáo Power View tuyệt vời.

Lưu ý: Bài viết này mô tả các mô hình dữ liệu trong Excel 2013. Tuy nhiên, cách tạo mô hình dữ liệu và các tính năng Power Pivot tương tự được giới thiệu trong Excel 2013 cũng được áp dụng cho Excel 2016.

Các phần trong bài hướng dẫn này như sau:

Ở cuối hướng dẫn này là một bài kiểm tra bạn có thể làm để kiểm tra kiến thức đã học.

Chuỗi hướng dẫn này sử dụng dữ liệu mô tả Huy chương Thế vận hội, quốc gia đăng cai và các sự kiện thể thao Thế vận hội khác nhau. Các hướng dẫn trong chuỗi hướng dẫn này như sau:

 1. Nhập Dữ liệu vào Excel 2013 và Tạo Mô hình Dữ liệu

 2. Mở rộng mối quan hệ Mô hình Dữ liệu bằng Excel 2013, Power Pivot và DAX

 3. Tạo Báo cáo Power View dựa vào Ánh xạ

 4. Kết hợp Dữ liệu Internet và Đặt Mặc định cho Báo cáo Power View

 5. Trợ giúp Power Pivot

 6. Tạo Báo cáo Power View Tuyệt vời - Phần 2

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc qua các hướng dẫn theo thứ tự.

Những hướng dẫn này sử dụng Excel 2013 có hỗ trợ Power Pivot. Để biết thêm thông tin về Excel 2013, hãy bấm vào đây. Để xem hướng dẫn về việc bật Power Pivot, hãy bấm vào đây.

Nhập nối kết hình ảnh trên Internet vào Mô hình Dữ liệu

Lượng dữ liệu không ngừng tăng lên, và vì vậy bạn mong đợi có thể trực quan hóa dữ liệu. Với dữ liệu bổ sung xuất hiện ở các khía cạnh khác nhau, cũng như các cơ hội để xem lại và cân nhắc cách dữ liệu tương tác theo nhiều cách khác nhau. Power Pivot và Power View tập hợp dữ liệu của bạn – cũng như dữ liệu ngoài – và trực quan hóa dữ liệu theo những cách thú vị, thú vị.

Trong phần này, bạn mở rộng Mô hình Dữ liệu để đưa vào hình ảnh cờ cho các khu vực hoặc quốc gia tham gia Thế vận hội, sau đó thêm hình ảnh để đại diện cho các môn thi đấu trong Thế vận hội.

Thêm hình ảnh cờ vào Mô hình Dữ liệu

Ảnh làm phong phú thêm tác động trực quan của báo cáo Power View. Trong các bước sau đây, bạn thêm hai thể loại ảnh - hình ảnh cho mỗi môn và hình ảnh cờ đại diện cho mỗi khu vực hoặc quốc gia.

Bạn có hai bảng là những ứng viên tốt để kết hợp thông tin này: bảng Môn dành cho hình ảnh môn và bảng Chủ nhà để gắn cờ. Để làm cho điều này thú vị, bạn hãy sử dụng hình ảnh được tìm thấy trên Internet và sử dụng một liên kết đến từng hình ảnh để có thể kết xuất cho bất kỳ ai đang xem báo cáo, bất kể chúng nằm ở đâu.

 1. Sau khi tìm kiếm trên Internet, bạn sẽ tìm thấy một nguồn hình ảnh cờ tốt cho mỗi quốc gia hoặc khu vực: site CIA.gov sách dữ kiện Thế giới. Ví dụ, khi bạn bấm vào nối kết sau đây, bạn sẽ nhận được hình ảnh cờ cho Pháp.


  https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif
  Khi bạn điều tra kỹ hơn và tìm thấy các URL hình ảnh cờ khác trên site, bạn nhận thấy các URL có định dạng nhất quán và rằng biến số duy nhất là mã quốc gia hoặc mã vùng. Vì vậy, nếu bạn biết mỗi mã quốc gia hoặc mã vùng có hai chữ cái, bạn có thể chỉ cần chèn mã hai chữ cái đó vào mỗi URL và nhận được liên kết đến mỗi cờ. Đó là dấu cộng và khi bạn xem kỹ dữ liệu của mình, bạn nhận thấy rằng bảng Hosts chứa mã quốc gia hoặc mã vùng có hai chữ cái. Tuyệt.

 2. Bạn cần tạo một trường mới trong bảng Nước chủ nhà để lưu trữ URL cờ. Trong hướng dẫn trước, bạn đã sử dụng DAX để kết hợp hai trường và chúng ta sẽ làm tương tự cho URL cờ. Trong Power Pivot, hãy chọn cột trống có tiêu đề Thêm Cột trong bảng Hosts. Trong thanh công thức, nhập công thức DAX sau đây (hoặc bạn có thể sao chép và dán nó vào cột công thức). Nó có vẻ dài, nhưng đa số nó là URL mà chúng ta muốn dùng từ Nguồn dữ kiện của CIA.


  =REPLACE("https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/graphics/flags/large/fr-lgflag.gif",82,2,LOWER([Alpha-2 code]))
  Trong hàm DAX, bạn đã thực hiện một số việc, thực hiện tất cả trong một dòng. Trước tiên, hàm DAX REPLACE thay thế văn bản trong một chuỗi văn bản đã cho, vì vậy bằng cách sử dụng hàm đó, bạn đã thay thế một phần của URL tham chiếu cờ (fr) của Pháp bằng mã có hai chữ cái thích hợp cho mỗi quốc gia hoặc vùng. Số 82 yêu cầu hàm REPLACE bắt đầu nhập 82 ký tự thay thế vào chuỗi. Số 2 theo sau cho biết replace có bao nhiêu ký tự cần thay thế. Tiếp theo, bạn có thể đã nhận thấy rằng URL có phân biệt chữ hoa, chữ thường (tất nhiên là bạn đã kiểm tra trước tiên) và các mã có hai chữ cái của chúng tôi viết hoa, vì vậy chúng tôi phải chuyển đổi chúng thành chữ thường khi chúng tôi chèn chúng vào URL bằng cách dùng hàm DAX LOWER.

 3. Đổi tên cột bằng URL cờ thành FlagURL. Màn hình Power Pivot bạn giờ trông giống như màn hình sau đây.

  PowerPivot và DAX tạo ra trường URL

 4. Quay lại Excel và chọn PivotTable trong Sheet1. Trong Trường PivotTable, chọn TẤT CẢ. Bạn thấy trường FlagURL mà bạn đã thêm sẵn dùng, như minh họa trong màn hình sau đây.
  FlagURL được thêm vào bảng Hosts

  Lưu ý: Trong một số trường hợp, mã Alpha-2 được site CIA.gov World Factbook sử dụng không khớp với mã ISO 3166-1 Alpha-2 chính thức được cung cấp trong bảng Nước chủ nhà, điều này có nghĩa là một số cờ không hiển thị đúng cách. Bạn có thể sửa lỗi đó và nhận đúng URL Cờ, bằng cách thay thế trực tiếp ở bảng Hosts của bạn trong Excel, cho mỗi mục nhập bị ảnh hưởng. Tin tốt là Power Pivot phát hiện những thay đổi mà bạn thực hiện trong Excel và tính toán lại công thức DAX:

  • thay đổi AT thành AU

Thêm biểu đồ hình ảnh thể thao vào Mô hình Dữ liệu

Báo cáo Power View sẽ thú vị hơn khi hình ảnh được liên kết với các sự kiện Olympic. Trong phần này, bạn thêm hình ảnh vào bảng Môn.

 1. Sau khi tìm kiếm Internet, bạn thấy rằng Wikimedia Commons có các hình ảnh tuyệt vời cho mỗi môn Olympic, do Parutakupiu gửi đến. Nối kết sau đây cho bạn thấy nhiều hình ảnh từ Parutakupiu.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/user:parutakupiu

 2. Nhưng khi bạn xem từng hình ảnh riêng lẻ, bạn thấy cấu trúc URL chung không cho phép chính nó dùng DAX để tự động tạo các nối kết đến hình ảnh. Bạn muốn biết có bao nhiêu môn tồn tại trong Mô hình Dữ liệu của mình, để đánh giá xem bạn có nên nhập thủ công các nối kết hay không. Trong Power Pivot chọn bảng Môn và xem phần dưới cùng của cửa sổ Power Pivot động. Tại đó, bạn sẽ thấy số bản ghi là 69, như minh họa trong màn hình sau đây.

  PowerPivot hiển thị số lượng bản ghi
  Bạn quyết định rằng 69 bản ghi không phải là quá nhiều để sao chép và dán theo cách thủ công, đặc biệt là vì chúng sẽ hấp dẫn khi bạn tạo báo cáo.

 3. Để thêm URL của biểu đồ ảnh, bạn cần một cột mới trong bảng Môn. Điều đó thể hiện một thách thức thú vị: bảng Môn đã được thêm vào Mô hình Dữ liệu bằng cách nhập một cơ sở dữ liệu Access, vì vậy bảng Môn chỉ xuất hiện trong Power Pivot, chứ không xuất hiện trong Excel. Tuy nhiên, Power Pivot, bạn không thể trực tiếp nhập dữ liệu vào các bản ghi riêng lẻ, còn gọi là hàng. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể tạo ra một bảng mới dựa trên thông tin trong bảng Môn, thêm nó vào Mô hình Dữ liệu và tạo một mối quan hệ.

 4. Trong Power Pivot, sao chép ba cột trong bảng Môn. Bạn có thể chọn chúng bằng cách di chuột qua cột Môn rồi kéo qua cột SportID, như trong màn hình sau đây, sau đó bấm Trang đầu > Bảng tạm > sao chép.

  sao chép trường trong PowerPivot

 5. Trong Excel, hãy tạo một trang tính mới và dán dữ liệu đã sao chép. Định dạng dữ liệu được dán dưới dạng bảng như bạn đã thực hiện trong các hướng dẫn trước đó trong chuỗi này, xác định hàng trên cùng là nhãn, sau đó đặt tên cho bảng DiscImage. Đặt tên cho trang tính cũng như Thông tin chi tiết.

Lưu ý: Sổ làm việc với toàn bộ thao tác nhập thủ công được hoàn thành, được gọi là DiscImage_table.xlsx, là một trong các tệp bạn đã tải xuống trong hướng dẫn đầu tiên trong chuỗi hướng dẫn này. Để làm cho việc này trở nên dễ dàng, bạn có thể tải xuống bằng cách bấm vào đây. Đọc các bước tiếp theo mà bạn có thể áp dụng cho các tình huống tương tự với dữ liệu của riêng bạn.

 1. Trong cột bên cạnh SportID, nhập DiscImage vào hàng đầu tiên. Excel động mở rộng bảng để bao gồm hàng. Trang tính Hình ảnh của bạn trông giống như màn hình sau đây.

  mở rộng bảng trong Excel

 2. Nhập URL của mỗi môn, dựa trên biểu đồ hình ảnh từ Wikimedia Commons. Nếu bạn đã tải xuống sổ làm việc mà chúng đã được nhập sẵn, bạn có thể sao chép và dán chúng vào cột đó.

 3. Vẫn trong Excel, chọn Power Pivot > bảng > Thêm vào Mô hình Dữ liệu để thêm bảng bạn đã tạo vào Mô hình Dữ liệu.

 4. Trong Power Pivot, trong Dạng xem Sơ đồ ,tạo mối quan hệ bằng cách kéo trường DisciplineID từ bảng Môn vào trường DisciplineID trong bảng DiscImage.

Đặt Thể loại Dữ liệu để hiển thị chính xác hình ảnh

Để báo cáo trong Power View hiển thị ảnh chính xác, bạn phải đặt Chính xác Thể loại Dữ liệu thành URL Hình ảnh. Power Pivot tìm cách xác định loại dữ liệu bạn có trong Mô hình Dữ liệu của mình, trong trường hợp này, mô hình dữ liệu sẽ thêm thuật ngữ (Được đề xuất) sau Thể loại được chọn tự động, nhưng bạn nên chắc chắn rằng kiểu dữ liệu đó. Hãy xác nhận.

 1. Trong Power Pivot ảnh, hãy chọn bảng DiscImage, rồi chọn cột DiscImage.

 2. Trên dải băng, chọn Thuộc tính > tính Báo cáo > loại Dữ liệu và chọn URLhình ảnh, như trong màn hình sau đây. Excel tìm cách phát hiện Thể loại Dữ liệu và khi tìm cách phát hiện thể loại đó, hãy đánh dấu thể loại Dữ liệu đã chọn là (gợi ý).

  Đặt Thể loại Dữ liệu trong PowerPivot

Mô hình Dữ liệu của bạn giờ đây bao gồm các URL cho biểu đồ ảnh có thể liên kết với mỗi môn và Thể loại Dữ liệu được đặt chính xác thành URL Hình ảnh.

Sử dụng dữ liệu Internet để hoàn thành Mô hình Dữ liệu

Nhiều site trên Internet cung cấp dữ liệu có thể được sử dụng trong báo cáo, nếu bạn thấy dữ liệu đáng tin cậy và hữu ích. Trong phần này, bạn thêm dữ liệu dân số vào Mô hình Dữ liệu của mình.

Thêm thông tin dân số vào Mô hình Dữ liệu

Để tạo báo cáo bao gồm thông tin dân số, bạn cần tìm và sau đó đưa dữ liệu dân số vào Mô hình Dữ liệu. Một nguồn thông tin tuyệt vời là nguồn thông tin chính Worldbank.org dữ liệu của bạn. Sau khi truy nhập site, bạn sẽ tìm thấy trang sau cho phép bạn chọn và tải xuống tất cả các loại dữ liệu quốc gia hoặc khu vực.

http://databank.worldbank.org/data/views/variableSelection/selectvariables.aspx?source=world-development-indicators

Có nhiều tùy chọn để tải xuống dữ liệu từ Worldbank.org và tất cả các loại báo cáo thú vị mà bạn có thể tạo do đó. Hiện tại, bạn quan tâm đến dân số cho các quốc gia hoặc khu vực trong mô hình dữ liệu của bạn. Trong các bước sau đây, bạn tải xuống bảng dữ liệu tổng thể và thêm nó vào Mô hình Dữ liệu của bạn.

Lưu ý: Website đôi khi thay đổi, vì vậy bố trí Worldbank.org có thể hơi khác so với mô tả dưới đây. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống một sổ làm Excel tên là Population.xlsx vốn đã chứa sẵn dữ liệu Worldbank.org, được tạo bằng cách sử dụng các bước sau đây, bằng cách bấm vào đây.

 1. Dẫn hướng đến website worldbank.org từ liên kết được cung cấp ở trên.

 2. Trong phần chính giữa của trang, dưới QUỐC GIA, bấm chọn tất cả.

 3. Bên dưới CHUỖI, tìm kiếm và chọn tập hợp, tổng . Màn hình sau đây hiển thị hình ảnh của tìm kiếm đó, với một mũi tên trỏ vào hộp tìm kiếm.

  chọn tập hợp dữ liệu từ worldbank.org

 4. Bên dưới TIME, chọn 2008 (cách đây vài năm, nhưng phù hợp với dữ liệu Olympics được sử dụng trong các hướng dẫn này)

 5. Sau khi đã thực hiện những lựa chọn đó, bấm vào nút TẢI XUỐNG, Excel chọn làm loại tệp. Tên sổ làm việc, như được tải xuống, không dễ đọc lắm. Đổi tên sổ làm việcPopulation.xls, sau đó lưu nó ở một vị trí nơi bạn có thể truy nhập nó trong chuỗi các bước tiếp theo.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để nhập dữ liệu đó vào Mô hình Dữ liệu của bạn.

 1. Trong sổ làm Excel có chứa dữ liệu Olympics của bạn, hãy chèn một trang tính mới và đặt tên là Dân số.

 2. Duyệt đến sổ làm Population.xlsviệc đã tải xuống, mở sổ làm việc và sao chép dữ liệu. Hãy nhớ, với bất kỳ ô nào trong tập dữ liệu được chọn, bạn có thể nhấn Ctrl + A để chọn tất cả các dữ liệu liền kề. Dán dữ liệu vào ô A1 trong trang tính Dân số trong sổ làm việc Olympics của bạn.

 3. Trong sổ làm việc Olympics, bạn muốn định dạng dữ liệu bạn vừa dán dưới dạng bảng và đặt tên bảng là Population. Với bất kỳ ô nào trong tập dữ liệu đã chọn, chẳng hạn như ô A1, hãy nhấn Ctrl + A để chọn tất cả các dữ liệu liền kề, rồi nhấn Ctrl + T để định dạng dữ liệu dưới dạng bảng. Do dữ liệu có đầu đề, hãy chọn Bảng của tôi có đầu đề trong cửa sổ Tạo Bảng hiện ra, như minh họa ở đây.


  cửa sổ Tạo Bảng
  Định dạng dữ liệu dưới dạng bảng có nhiều lợi thế. Bạn có thể gán tên cho bảng, điều này giúp xác định bảng dễ dàng. Bạn cũng có thể thiết lập mối quan hệ giữa các bảng, cho phép khám phá và phân tích trong PivotTables, Power Pivot và Power View.

 4. Trong tab CÔNG CỤ > THIẾT KẾ, hãy định vị trường Tên Bảng và nhập Dân số để đặt tên bảng. Dữ liệu dân số nằm trong một cột có tiêu đề 2008. Để làm mọi thứ trực tiếp, hãy đổi tên cột 2008 trong bảng Dân số thành Dân số. Sổ làm việc của bạn giờ đây trông giống như màn hình sau đây.

  Dữ liệu Population được đưa vào Excel

  Lưu ý: Trong một số trường hợp, Mã Quốc gia được site Worldbank.org sử dụng không khớp với mã ISO 3166-1 Alpha-3 chính thức được cung cấp trong bảng Medals, có nghĩa là một số quốc gia khu vực sẽ không hiển thị dữ liệu dân số. Bạn có thể khắc phục điều đó bằng cách thực hiện thay thế sau đây trực tiếp trong bảng Dân số của Excel, cho mỗi mục nhập bị ảnh hưởng. Tin tốt là ứng dụng Power Pivot động phát hiện các thay đổi bạn thực hiện trong Excel:

  • thay đổi NLD thành NED

  • thay đổi CHE thành SUI

 5. Trong Excel, thêm bảng vào Mô hình Dữ liệu bằng cách chọnPower Pivot >bảng > Thêm vào Mô hình Dữ liệu , như trong màn hình sau đây.

  Thêm dữ liệu mới vào Mô hình Dữ liệu

 6. Tiếp theo, hãy tạo một mối quan hệ. Chúng tôi nhận thấy rằng Mã Quốc gia hoặc Mã Vùng trong Dân số cùng là mã ba chữ số được tìm thấy trong NOC_CountryRegion bản của Huy chương. Tuyệt vời, chúng tôi có thể dễ dàng tạo mối quan hệ giữa các bảng đó. Trong Power Pivot, ở Dạng xem Sơ đồ, kéo bảng Population để bảng này nằm bên cạnh bảng Medals. Kéo trường NOC_CountryRegion Của bảng Medals vào trường Quốc gia hoặc Mã Vùng trong bảng Dân số. Mối quan hệ được thiết lập, như minh họa trong màn hình sau đây.

  tạo mối quan hệ giữa các bảng

Việc này không quá khó. Mô hình Dữ liệu của bạn giờ đây bao gồm nối kết đến cờ, nối kết đến hình ảnh môn (chúng tôi gọi là biểu đồ hình ảnh trước đó) và bảng mới cung cấp thông tin về dân số. Chúng tôi có tất cả các loại dữ liệu sẵn dùng và chúng tôi gần như sẵn sàng tạo một số hình ảnh trực quan hấp dẫn để đưa vào báo cáo.

Nhưng trước tiên, hãy làm cho việc tạo báo cáo dễ dàng hơn một chút, bằng cách ẩn một số bảng và trường mà báo cáo của chúng tôi sẽ không sử dụng.

Ẩn bảng và trường để tạo báo cáo dễ dàng hơn

Bạn có thể đã nhận thấy có bao nhiêu trường trong bảng Medals. Rất nhiều trong số chúng, kể cả nhiều bạn sẽ không sử dụng để tạo báo cáo. Trong phần này, bạn sẽ học cách ẩn một số trường trong số đó để có thể hợp lý hóa quy trình tạo báo cáo trong Power View.

Để tự xem nội Excel này, hãy chọn trang tính Power View Excel. Màn hình sau đây hiển thị danh sách các bảng trong Trường Power View. Đó là một danh sách dài các bảng để chọn và trong nhiều bảng, có những trường mà báo cáo của bạn sẽ không bao giờ sử dụng.

quá nhiều bảng có sẵn trong sổ làm việc Excel

Dữ liệu cơ sở vẫn quan trọng nhưng danh sách bảng và trường quá dài và có thể hơi khó khăn. Bạn có thể ẩn bảng và trường khỏi công cụ khách, chẳng hạn như Bảng Pivot và Power View mà không loại bỏ dữ liệu cơ sở ra khỏi Mô hình Dữ liệu.

Trong các bước sau đây, bạn ẩn một số bảng và trường bằng cách sử dụng Power Pivot. Nếu bạn cần các bảng hoặc trường bạn đã ẩn để tạo báo cáo, bạn luôn có thể quay lại và Power Pivot ẩn chúng.

Lưu ý: Khi bạn ẩn cột hoặc trường, bạn sẽ không thể tạo báo cáo hoặc bộ lọc dựa trên những bảng hoặc trường bị ẩn đó.

Ẩn Bảng bằng Power Pivot

 1. Trong Power Pivot, hãy chọn Dạng xem > Quan > Dữ liệu để đảm bảo dạng xem Dữ liệu được chọn, thay vì ở Dạng xem Sơ đồ.

 2. Hãy ẩn các bảng sau đây mà bạn không cho rằng mình cần tạo báo cáo: Các tùy S_TeamsW_Teams. Bạn sẽ thấy một vài bảng trong đó chỉ có một trường hữu ích; ở phần sau của hướng dẫn này, bạn cũng sẽ tìm thấy giải pháp cho các giải pháp đó.

 3. Bấm chuột phải vào tab W_Teams, ở phía dưới cùng của cửa sổ, rồi chọn Ẩn từ Công cụ Máy khách. Màn hình sau đây hiển thị menu xuất hiện khi bạn bấm chuột phải vào tab bảng ẩn trong Power Pivot.

  cách thức ẩn bảng khỏi Công cụ Máy khách Excel

 4. Ẩn bảng khác, S_Teams,cũng như. Lưu ý rằng các tab cho bảng ẩn bị mờ đi, như minh họa trong màn hình sau đây.

  Các tab bảng ẩn bị mờ đi trong PowerPivot

Ẩn Trường bằng Power Pivot

Cũng có một số trường không hữu ích để tạo báo cáo. Dữ liệu cơ sở có thể rất quan trọng nhưng bằng cách ẩn các trường khỏi công cụ khách, chẳng hạn như PivotTables và Power View, thì dẫn hướng và lựa chọn trường để đưa vào báo cáo trở nên rõ ràng hơn.

Các bước sau đây sẽ ẩn tập hợp các trường từ nhiều bảng khác nhau mà bạn sẽ không cần trong báo cáo của mình.

 1. Trong Power Pivot, bấm vào tab Huy chương. Bấm chuột phải vào cột Phiên bản, rồi bấm vào Ẩn khỏi Công cụ Máy khách,như trong màn hình sau đây.


  để ẩn các trường bảng khỏi Công cụ Máy khách Excel
  Lưu ý rằng cột chuyển sang màu xám, tương tự như cách tab của bảng ẩn là màu xám.

 2. Trên tab Medals, hãy ẩn các trường sau đây từ công cụ máy khách: Event_gender, MedalKey.

 3. Trên tab Sự kiện, hãy ẩn các trường sau khỏi công cụ máy khách: EVENTID, SportID.

 4. Trên tab Thể thao, ẩn SportID.

Bây giờ khi nhìn vào trang tính Power View và Trường Power View, chúngta thấy màn hình sau đây. Điều này dễ quản lý hơn.

càng ít bảng trong Công cụ Máy khách, việc tạo báo cáo sẽ càng dễ dàng hơn

Việc ẩn bảng và cột khỏi công cụ khách sẽ giúp quá trình tạo báo cáo diễn ra suôn sẻ hơn. Bạn có thể ẩn bao nhiêu bảng hay cột tùy ý và bạn luôn có thể bỏ ẩn chúng sau, nếu cần.

Khi Mô hình Dữ liệu hoàn chỉnh, bạn có thể thử nghiệm với dữ liệu. Trong hướng dẫn tiếp theo, bạn sẽ tạo tất cả các kiểu trực quan hóa thú vị và hấp dẫn bằng cách sử dụng dữ liệu Olympics và Mô hình Dữ liệu bạn đã tạo.

Điểm kiểm và Bài kiểm tra

Hãy xem lại những điều bạn đã học

Trong hướng dẫn này, bạn đã được học cách nhập dữ liệu trên Internet vào Mô hình Dữ liệu của mình. Có rất nhiều dữ liệu sẵn có trên Internet, và biết cách tìm và đưa dữ liệu vào báo cáo của bạn là một công cụ tuyệt vời để có trong bộ kiến thức báo cáo của bạn.

Bạn cũng học được cách đưa hình ảnh vào Mô hình Dữ liệu của bạn và cách tạo công thức DAX để làm trơn quy trình đưa URL vào tính năng kết hợp dữ liệu của bạn để bạn có thể dùng chúng trong báo cáo. Bạn đã học được cách ẩn bảng và trường, tính năng này rất tiện lợi khi bạn cần tạo báo cáo và ít lộn xộn hơn trong các bảng và trường không thể dùng được. Việc ẩn bảng và trường đặc biệt tiện lợi khi người khác đang tạo báo cáo từ dữ liệu bạn cung cấp.

BÀI KIỂM TRA

Bạn muốn biết mình nhớ những gì đã học? Đây là cơ hội của bạn. Bài kiểm tra sau đây nhấn mạnh đến tính năng, khả năng hoặc yêu cầu mà bạn đã học trong hướng dẫn này. Bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở cuối trang. Chúc bạn may mắn!

Câu hỏi 1: Phương pháp nào sau đây là cách hợp lệ để bao gồm dữ liệu Internet trong Mô hình Dữ liệu của bạn?

A: Sao chép và dán thông tin dưới dạng văn bản thô vào Excel và sẽ được tự động bao gồm.

B: Sao chép và dán thông tin vào Excel, định dạng ở dạng bảng, rồi chọnPower Pivot > Bảng > Thêm vào Mô hình Dữ liệu.

C: Tạo công thức DAX trong Power Pivot tạo cột mới với các URL trỏ tới tài nguyên dữ liệu Internet.

D: Cả B và C.

Câu hỏi 2: Điều nào sau đây là đúng khi định dạng dữ liệu dưới dạng bảng trong Excel?

A: Bạn có thể gán tên cho bảng, điều này giúp bạn dễ dàng nhận dạng.

B: Bạn có thể thêm một bảng vào Mô hình Dữ liệu.

C: Bạn có thể thiết lập mối quan hệ giữa các bảng, từ đó khám phá và phân tích dữ liệu trong PivotTables, Power Pivot và Power View.

D: Tất cả những điều trên.

Câu 3: Điều nào sau đây là đúng với các bảng ẩn trong Power Pivot ?

A: Việc ẩn bảng trong cơ Power Pivot sẽ xóa dữ liệu khỏi Mô hình Dữ liệu.

B: Ẩn bảng trong Power Pivot ngăn không cho bảng nhìn thấy được trong công cụ khách và do đó ngăn không cho bạn tạo báo cáo sử dụng trường của bảng đó để lọc.

C: Việc ẩn bảng trong danh Power Pivot không ảnh hưởng đến công cụ khách.

D: Bạn không thể ẩn bảng trong Power Pivot, bạn chỉ có thể ẩn trường.

Câu 4: True hoặc False: Sau khi bạn ẩn một trường trong Power Pivot, bạn không thể xem hoặc truy nhập trường đó nữa, ngay cả từ chính Power Pivot mình.

A: TRUE

B: FALSE

Đáp án của bài kiểm tra

 1. Câu trả lời đúng: D

 2. Câu trả lời đúng: D

 3. Câu trả lời đúng: B

 4. Câu trả lời đúng: B

Lưu ý: Dữ liệu và hình ảnh trong chuỗi hướng dẫn này được dựa trên những điều sau đây:

 • Tập hợp dữ liệu Thế vận hội từ Guardian News & Media Ltd.

 • Hình ảnh cờ được lấy từ nguồn Sách tham khảo của CIA (cia.gov)

 • Dữ liệu dân số từ Ngân hàng Thế giới (worldbank.org)

 • Biểu đồ hình ảnh Thể thao Olympic của Thadius856 và Parutakupiu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×