Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho ứng dụng Microsoft 365 dành cho thiết bị di động

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với ứng dụng Microsoft 365 dành cho thiết bị di động cho iOS có thể tải xuống từ Cửa hàng Microsoft.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong ứngMicrosoft 365 trợ

Tạo, mở và làm việc với các tệp trong ứngMicrosoft 365 này

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản hoặc bảng trong ứngMicrosoft 365 này

Xem thêm

Ứng dụng Microsoft 365 dành cho iOS

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với ứng dụng Microsoft 365 dành cho thiết bị di động cho Android có thể tải xuống từ Cửa hàng Microsoft.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong ứngMicrosoft 365 trợ

Tạo, mở và làm việc với các tệp trong ứngMicrosoft 365 này

Chia sẻ tệp giữa các điện thoại Android trong ứngMicrosoft 365 này

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản hoặc bảng trong ứngMicrosoft 365 này

Xem thêm

Ứng dụng Microsoft 365 cho Android

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×