Hiển thị hoặc ẩn các giá trị ô

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn có một trang tính có chứa thông tin mật, chẳng hạn như tiền lương nhân viên, bạn có thể ẩn các giá trị của các ô bằng cách sử dụng định dạng số tùy chỉnh.

Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

Ẩn giá trị ô

Khi bạn ẩn một giá trị trong một ô, ô sẽ xuất hiện trống. Tuy nhiên, thanh công thức vẫn chứa giá trị.

  1. Chọn các ô.

  2. Trên menu định dạng , bấm ô, sau đó bấm tab số .

  3. Bên dưới thể loại, hãy bấm tùy chỉnh.

  4. Trong hộp loại , hãy nhập ;; (tức là ba dấu chấm phẩy trong một hàng), rồi bấm OK.

Hiển thị giá trị ô ẩn

  1. Chọn các ô.

  2. Trên menu định dạng , bấm ô, sau đó bấm tab số .

  3. Bên dưới thể loại, bấm chung (hoặc bất kỳ thích hợp ngày, thời gian hoặc các định dạng số khác tùy chỉnh), sau đó bấm OK.

Xem thêm

Bảo vệ sổ làm việc hoặc trang tính (2016)

Bảo vệ sổ làm việc

Bảo vệ trang tính (2011)

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×