Để ngăn không cho người dùng xem các trang tính ẩn, thêm, di chuyển, xóa hoặc ẩn trang tính và đổi tên trang tính, bạn có thể bảo vệ cấu trúc của sổ làm việc Excel của bạn bằng mật khẩu.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác thì dạng xem của bạn có thể khác một chút nhưng nếu không có lưu ý gì thì chức năng của chúng đều giống nhau.

Ví dụ về cấu trúc sổ làm việc

Lưu ý: Bảo vệ sổ làm việc không giống như việc bảo vệ tệp Excel hoặc trang tính bằng mật khẩu. Xem phần dưới để biết thêm thông tin:

  • Để khóa tệp của bạn để những người dùng khác không thể mở nó, hãy xem mục bảo vệ tệp Excel.

  • Để bảo vệ một số vùng dữ liệu trong trang tính của bạn từ những người dùng khác, bạn phải bảo vệ trang tính của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem bảo vệtrang tính.

  • Để biết sự khác biệt giữa bảo vệ tệp Excel, sổ làm việc hoặc trang tính của bạn, hãy xem bảo vệ và bảo mật trong Excel.

Bảo vệ cấu trúc sổ làm việc

Để bảo vệ cấu trúc của sổ làm việc của bạn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Bấm Xem lại > Bảo vệ Sổ làm việc.

    Cấu trúc bảo vệ và hộp thoại Windows

    Lưu ý: Tùy chọn Windows chỉ sẵn dùng trong Excel 2007, Excel 2010, Excel for Mac 2011 và Excel 2016 for Mac. Chọn tùy chọn Windows nếu bạn muốn ngăn người dùng di chuyển, đổi kích cỡ hoặc đóng cửa sổ sổ làm việc hoặc ẩn/bỏ ẩn Windows.

  2. Nhập mật khẩu của bạn vào hộp Mật khẩu.

    Quan trọng: Mật khẩu là tùy chọn. Nếu bạn không cung cấp mật khẩu, bất kỳ người dùng nào đều có thể bỏ bảo vệ và thay đổi sổ làm việc. Nếu bạn nhập mật khẩu, hãy đảm bảo rằng bạn chọn một mật khẩu dễ nhớ. Ghi lại mật khẩu của bạn và cất ở một nơi an toàn. Nếu bạn bị mất chúng, Excel không thể phục hồi chúng cho bạn.

  3. Chọn OK, nhập lại mật khẩu để xác nhận, rồi chọn OK một lần nữa.

Trên tab xem lại , hãy xem biểu tượng bảo vệ sổ làm việc. Nếu nó được tô sáng, thì sổ làm việc được bảo vệ.

Tùy chọn bảo vệ sổ làm việc trên dải băng được tô sáng trong sổ làm việc được bảo vệ

Nếu bạn bấm vào dưới cùng của một trang tính bên trong sổ làm việc của bạn, bạn sẽ nhận thấy rằng các tùy chọn để thay đổi cấu trúc sổ làm việc, chẳng hạn như chèn, xóa, đổi tên, di chuyển, sao chép, ẩnvà bỏ ẩn đều là tất cả không sẵn dùng.

Các tùy chọn để hoạt động với một trang tính không sẵn dùng trong sổ làm việc đã khóa

Tùy chọn bảo vệ sổ làm việc trong menu thông tin cũng cho biết rằng cấu trúc của sổ làm việc được bảo vệ. Để xem tùy chọn này, hãy bấm vào tệp > thông tin > bảo vệ sổlàm việc.

Bảo vệ trạng thái sổ làm việc được tô sáng trong tab thông tin

Bấm Xem lại > Bảo vệ Sổ làm việc. Nhập mật khẩu, rồi bấm OK.

Để ngăn không cho người dùng xem các trang tính ẩn, thêm, di chuyển, xóa hoặc ẩn trang tính và đổi tên trang tính, bạn có thể bảo vệ cấu trúc của sổ làm việc Excel của bạn bằng mật khẩu.

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình trong bài viết này được thực hiện trong Excel 2016. Nếu bạn có một phiên bản khác thì dạng xem của bạn có thể khác một chút nhưng nếu không có lưu ý gì thì chức năng của chúng đều giống nhau.

Ví dụ về cấu trúc sổ làm việc

Lưu ý: Bảo vệ sổ làm việc không giống như việc bảo vệ tệp Excel hoặc trang tính bằng mật khẩu. Xem phần dưới để biết thêm thông tin:

  • Để khóa tệp của bạn để những người dùng khác không thể mở nó, hãy xem mục bảo vệ tệp Excel.

  • Để bảo vệ một số vùng dữ liệu trong trang tính của bạn từ những người dùng khác, bạn phải bảo vệ trang tính của mình. Để biết thêm thông tin, hãy xem bảo vệtrang tính.

  • Để biết sự khác biệt giữa bảo vệ tệp Excel, sổ làm việc hoặc trang tính của bạn, hãy xem bảo vệ và bảo mật trong Excel.

Bảo vệ cấu trúc sổ làm việc

Để bảo vệ cấu trúc của sổ làm việc của bạn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Bấm Xem lại > Bảo vệ Sổ làm việc.

    Cấu trúc bảo vệ và hộp thoại Windows

    Lưu ý: Tùy chọn Windows chỉ sẵn dùng trong Excel 2007, Excel 2010, Excel for Mac 2011 và Excel 2016 for Mac. Chọn tùy chọn Windows nếu bạn muốn ngăn người dùng di chuyển, đổi kích cỡ hoặc đóng cửa sổ sổ làm việc hoặc ẩn/bỏ ẩn Windows.

  2. Nhập mật khẩu của bạn vào hộp Mật khẩu.

    Quan trọng: 

    • Mật khẩu là tùy chọn. Nếu bạn không cung cấp mật khẩu, bất kỳ người dùng nào đều có thể bỏ bảo vệ và thay đổi sổ làm việc. Nếu bạn nhập mật khẩu, hãy đảm bảo rằng bạn chọn một mật khẩu dễ nhớ. Ghi lại mật khẩu của bạn và cất ở một nơi an toàn. Nếu bạn bị mất chúng, Excel không thể phục hồi chúng cho bạn.

    • Mật khẩu trong Excel for Mac có giới hạn 15 ký tự. Bạn không thể mở sổ làm việc hoặc tài liệu đã được bảo vệ bằng mật khẩu trong phiên bản Excel dựa trên Windows hoặc nếu mật khẩu dài hơn mười lăm ký tự. Nếu bạn muốn mở tệp trong Excel for Mac, hãy yêu cầu tác giả dựa trên Windows điều chỉnh độ dài mật khẩu.

  3. Nhập lại mật khẩu và bấm OK.

Trên tab xem lại , hãy xem biểu tượng bảo vệ sổ làm việc. Nếu nó được tô sáng, thì sổ làm việc được bảo vệ.

Tùy chọn bảo vệ sổ làm việc trên dải băng được tô sáng trong sổ làm việc được bảo vệ

Nếu bạn bấm vào dưới cùng của một trang tính bên trong sổ làm việc của bạn, bạn sẽ nhận thấy rằng các tùy chọn để thay đổi cấu trúc sổ làm việc, chẳng hạn như chèn, xóa, đổi tên, di chuyển, sao chép, ẩnvà bỏ ẩn đều là tất cả không sẵn dùng.

Các tùy chọn để hoạt động với một trang tính không sẵn dùng trong sổ làm việc đã khóa

Bấm Xem lại > Bảo vệ Sổ làm việc. Nhập mật khẩu, rồi bấm OK.

Để bỏ bảo vệ trang tính, làm theo các bước sau đây:

  1. Truy nhập trang tính mà bạn muốn bỏ bảo vệ.

  2. Truy nhập Tệp > Thông tin > Bảo vệ > Bỏ bảo vệ Trang tính hoặc từ tab Xem lại > Thay đổi > Bỏ bảo vệ Trang tính.

  3. Nếu trang tính được bảo vệ bằng mật khẩu, hãy nhập mật khẩu vào hộp thoại Bỏ bảo vệ Trang tính, rồi bấm vào OK.

Excel dành cho web có thể mở sổ làm việc được bảo vệ bằng mật khẩu nhưng những tệp này không thể sửa được trong web. Không thể thêm mật khẩu, thay đổi, loại bỏ hoặc thu hồi khỏi Excel dành cho web.

Nếu bạn muốn thêm mật khẩu vào sổ làm việc mà bạn đang làm việc trong Excel dành cho web và bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, hãy dùng nút mở trong Excel để mở sổ làm việc và mật khẩu bảo vệ sổ làm việc. Nhưng đi tiếp, bạn sẽ chỉ có thể xem tệp trên web--để thực hiện thay đổi đối với sổ làm việc, hãy mở nó trong phiên bản Excel trên máy tính của bạn. 

Nút Chỉnh sửa trong Excel

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Bảo vệ và bảo mật trong Excel

Bảo vệ tệp Excel

Bảo vệ trang tính

Cộng tác trên sổ làm việc Excel cùng lúc bằng tính năng đồng tác giả

Video: bảo vệ sổ làm việc và trang tính bằng mật khẩu (Excel 2013)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×