Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đường lưới là những đường mờ xuất hiện giữa các ô trên một trang tính.

Trang tính có đường lưới được hiển thị

Khi làm việc với đường lưới, hãy xem xét đến các vấn đề sau:

 • Theo mặc định, đường lưới được hiển thị trên trang tính bằng một màu sắc do Excel chỉ định. Nếu bạn muốn, bạn có thể thay đổi màu sắc của đường lưới cho một trang tính nhất định bằng cách bấm vào Màu đường lưới tại mục Hiện các tùy chọn cho trang tính này (tab Tệp, Tùy chọn, thể loại Nâng cao).

 • Mọi người thường nhầm lẫn giữa đường viền và đường lưới trong Excel. Không thể tùy chỉnh đường lưới theo cùng cách với tùy chỉnh đường viền. Nếu bạn muốn thay đổi độ rộng hoặc các thuộc tính khác của các đường cho một đường viền, hãy xem mục Áp dụng hoặc loại bỏ các đường viền ô trên một trang tính.

 • Nếu bạn tô màu cho các ô trên trang tính của bạn, bạn sẽ không thể thấy hoặc in đường lưới ô cho các ô đó. Để xem hoặc in đường lưới cho các ô này, hãy loại bỏ màu tô bằng cách chọn các ô đó, rồi bấm vào mũi tên bên cạnh Màu Tô Hình ảnh nút( tab Trang đầu, nhóm Phông) và Để loại bỏ màu tô, bấm vào Không Tô.

  Lưu ý: Bạn phải loại bỏ hoàn toàn màu tô. Nếu bạn thay đổi màu tô thành trắng, đường lưới vẫn sẽ bị ẩn. Để giữ lại màu tô và vẫn thấy các đường để phân biệt các ô, bạn có thể sử dụng đường viền thay cho đường lưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Áp dụng hoặc loại bỏ các đường viền ô trên một trang tính.

 • Đường lưới luôn được áp dụng cho toàn bộ trang tính hoặc sổ làm việc và không thể áp dụng cho các ô hoặc dải ô cụ thể. Nếu bạn muốn áp dụng có lựa chọn các đường xung quanh các ô hoặc dải ô nhất định, bạn nên dùng đường viền để thay thế hoặc bổ sung cho đường lưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Áp dụng hoặc loại bỏ các đường viền ô trên một trang tính.

Nếu thiết kế của sổ làm việc yêu cầu, bạn có thể ẩn đường lưới:

Trang tính có đường lưới đã được ẩn

 1. Chọn một hoặc nhiều trang tính.

  Mẹo: Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm phải chuột vào tab của trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.

 2. Trong Excel 2007: Trên tab Xem, trong nhóm Hiển thị/Ẩn, bỏ chọn hộp kiểm Đường lưới.

  Hộp kiểm Đường lưới trong nhóm Hiện/Ẩn

  Trong tất cả các phiên bản Excel khác: Trên tab Xem, trong nhóm Hiển thị, bỏ chọn hộp kiểm Đường lưới.

  Các tùy chọn trong nhóm Hiện trên tab Dạng xem

Nếu đường lưới trên trang tính của bạn bị ẩn, bạn có thể thực hiện theo các bước sau để hiện lại chúng.

 1. Chọn một hoặc nhiều trang tính.

  Mẹo: Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn nào, hãy bấm phải chuột vào tab của trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.

 2. Excel 2007: Trên tab Xem, trong nhóm Hiển thị/Ẩn, chọn hộp kiểm Đường lưới.

  Tất cả các phiên bản Excel khác: Trên tab Xem, trong nhóm Hiển thị, bỏ chọn hộp kiểm Đường lưới.

Lưu ý: Theo mặc định, đường lưới không được in. Để đường lưới xuất hiện trên trang in, hãy chọn hộp kiểm In bên dưới Đường lưới (tab Bố trí Trang, nhóm Tùy chọn Trang tính).

 1. Chọn trang tính.

 2. Bấm tab Bố trí Trang.

 3. Để hiển thị đường lưới: Bên dưới Đường lưới,chọn hộp kiểm Xem.

  Để ẩn đường lưới: Bên dưới Đường lưới,bỏ chọn hộp kiểm Xem.

Làm theo các bước sau để hiện hoặc ẩn đường lưới.

 1. Bấm vào trang tính.

 2. Để hiển thị đường lưới: Trên tab Bố trí, bên dướiXem, chọn hộp kiểm Đường lưới.

  Lưu ý: Không thể tùy chỉnh đường lưới. Để thay đổi độ rộng, màu hoặc các thuộc tính khác của các đường xung quanh các ô, hãy sử dụng định dạng viền.

  Để ẩn đường lưới: Trên tab Bố trí, bên dưới Xem,bỏ chọn hộp kiểm Đường lưới.

Đường lưới được sử dụng để phân biệt các ô trên một trang tính. Khi làm việc với đường lưới, hãy xem xét đến các vấn đề sau:

 • Theo mặc định, đường lưới được hiển thị trên trang tính bằng một màu sắc do Excel chỉ định. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi màu của đường lưới cho một trang tính cụ thể.

 • Mọi người thường nhầm lẫn giữa đường viền và đường lưới trong Excel. Không thể tùy chỉnh đường lưới theo cùng cách với tùy chỉnh đường viền.

 • Nếu bạn tô màu cho các ô trên trang tính, bạn sẽ không thể xem hoặc in đường lưới ô cho các ô đó. Để xem hoặc in đường lưới cho các ô này, bạn phải loại bỏ màu tô. Hãy nhớ rằng bạn phải loại bỏ hoàn toàn màu tô. Nếu bạn chỉ thay đổi màu tô thành trắng, đường lưới vẫn sẽ bị ẩn. Để giữ lại màu tô và vẫn thấy các đường để phân tách các ô, bạn có thể sử dụng đường viền thay cho đường lưới.

 • Đường lưới luôn được áp dụng cho toàn bộ trang tính hoặc sổ làm việc và không thể áp dụng cho các ô hoặc phạm vi nhất định. Nếu bạn muốn áp dụng có lựa chọn các đường xung quanh các ô hoặc phạm vi ô nhất định, bạn nên dùng đường viền để thay thế hoặc bổ sung cho đường lưới.

Bạn có thể hiện hoặc ẩn đường lưới trên trang tính trong Excel dành cho web. 

Trên tab Xem, trong nhóm Hiện, chọn hộp kiểm Đường lưới để hiển thị đường lưới hoặc bỏ chọn hộp kiểm để ẩn chúng.  

Excel dành cho web hoạt động liền mạch với các chương trình Office trên máy tính. Dùng thử hoặc mua ngay phiên bản mới nhất của Office.

Xem Thêm

Hiển thị hoặc ẩn đường lưới trong Word, PowerPoint và Excel

In đường lưới trong trang tính

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×