Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đường lưới là các đường mờ xuất hiện giữa các ô trên trang tính.

Trang tính có đường lưới được hiển thị

Khi làm việc với đường lưới, hãy xem xét đến các vấn đề sau:

 • Theo mặc định, đường lưới được hiển thị trên trang tính bằng một màu sắc do Excel chỉ định. Nếu bạn muốn, bạn có thể thay đổi màu sắc của đường lưới cho một trang tính nhất định bằng cách bấm vào Màu đường lưới tại mục Hiện các tùy chọn cho trang tính này (tab Tệp, Tùy chọn, thể loại Nâng cao).

 • Mọi người thường nhầm lẫn giữa đường viền và đường lưới trong Excel. Không thể tùy chỉnh đường lưới theo cùng cách với tùy chỉnh đường viền. Nếu bạn muốn thay đổi độ rộng hoặc các thuộc tính khác của các đường cho một đường viền, hãy xem mục Áp dụng hoặc loại bỏ các đường viền ô trên một trang tính.

 • Nếu bạn tô màu cho các ô trên trang tính của bạn, bạn sẽ không thể thấy hoặc in đường lưới ô cho các ô đó. Để xem hoặc in đường lưới cho các ô này, hãy loại bỏ màu tô bằng cách chọn các ô, rồi bấm vào mũi tên bên cạnh Màu Ảnh nút(tab Trangđầu, nhóm Phông) và Để loại bỏ màu tô, hãy bấm Không Tô.

  Lưu ý: Bạn phải loại bỏ hoàn toàn màu tô. Nếu bạn thay đổi màu tô thành trắng, đường lưới vẫn sẽ bị ẩn. Để giữ lại màu tô và vẫn thấy các đường để phân biệt các ô, bạn có thể sử dụng đường viền thay cho đường lưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Áp dụng hoặc loại bỏ các đường viền ô trên một trang tính.

 • Đường lưới luôn được áp dụng cho toàn bộ trang tính hoặc sổ làm việc và không thể áp dụng cho các ô hoặc dải ô cụ thể. Nếu bạn muốn áp dụng có lựa chọn các đường xung quanh các ô hoặc dải ô nhất định, bạn nên dùng đường viền để thay thế hoặc bổ sung cho đường lưới. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Áp dụng hoặc loại bỏ các đường viền ô trên một trang tính.

Nếu thiết kế của sổ làm việc yêu cầu, bạn có thể ẩn đường lưới:

Trang tính có đường lưới đã được ẩn

 1. Chọn một hoặc nhiều trang tính.

  Mẹo: Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn, hãy bấm chuột phải vào tab của trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.

 2. Trên tab Xem, trong nhóm Hiện, hãy xóa hộp kiểm Đường lưới.

  Các tùy chọn trong nhóm Hiện trên tab Dạng xem

Nếu đường lưới trên trang tính của bạn bị ẩn, bạn có thể thực hiện theo các bước sau để hiện lại chúng.

 1. Chọn một hoặc nhiều trang tính.

  Mẹo: Khi chọn nhiều trang tính, [Nhóm] sẽ xuất hiện ở thanh tiêu đề nằm phía trên cùng trang tính. Để hủy bỏ lựa chọn nhiều trang tính trong sổ làm việc, hãy bấm vào bất kỳ trang tính chưa được chọn nào. Nếu không nhìn thấy trang tính chưa được chọn, hãy bấm chuột phải vào tab của trang tính được chọn rồi bấm Rã nhóm Trang tính.

 2. Trên tab Xem, trong nhóm Hiện, hãy chọn hộp kiểm Đường lưới.

Lưu ý: Theo mặc định, đường lưới không được in. Để đường lưới xuất hiện trên trang in, hãy chọn hộp kiểm In bên dưới Đường lưới (tab Bố trí Trang, nhóm Tùy chọn Trang tính).

 1. Chọn trang tính.

 2. Bấm vào tab Bố trí Trang.

 3. Để hiển thị đường lưới: Bên dưới Đường lưới, chọn hộp kiểm Xem.

  Để ẩn đường lưới: Bên dưới Đường lưới, hãy bỏ chọn hộp kiểm Xem.

Đường lưới được dùng để phân biệt các ô trên một trang tính. Khi làm việc với đường lưới, hãy xem xét đến các vấn đề sau:

 • Theo mặc định, đường lưới được hiển thị trên trang tính bằng một màu do Excel gán. Nếu muốn, bạn có thể thay đổi màu của đường lưới cho một trang tính cụ thể.

 • Mọi người thường nhầm lẫn giữa đường viền và đường lưới trong Excel. Không thể tùy chỉnh đường lưới theo cùng cách có thể tùy chỉnh đường viền.

 • Nếu bạn tô màu cho các ô trên trang tính, bạn sẽ không thể xem hoặc in đường lưới ô cho các ô đó. Để xem hoặc in đường lưới cho các ô này, bạn phải loại bỏ màu tô. Hãy nhớ rằng bạn phải loại bỏ hoàn toàn màu tô. Nếu bạn chỉ cần thay đổi màu tô thành trắng, đường lưới sẽ vẫn bị ẩn. Để giữ lại màu tô và vẫn thấy các đường để phân tách các ô, bạn có thể sử dụng đường viền thay cho đường lưới.

 • Đường lưới luôn được áp dụng cho toàn bộ trang tính hoặc sổ làm việc và không thể áp dụng cho các ô hoặc phạm vi nhất định. Nếu bạn muốn áp dụng có chọn lọc các đường xung quanh các ô hoặc phạm vi ô cụ thể, bạn nên sử dụng đường viền thay cho hoặc ngoài đường lưới.

Bạn có thể hiện hoặc ẩn đường lưới trên trang tính trong Excel dành cho web. 

Trên tab Xem, trong nhóm Hiển thị, chọn hộp kiểm Đường lưới để hiển thị đường lưới hoặc bỏ chọn hộp kiểm để ẩn chúng. 

Excel dành cho web hoạt động liền mạch với các chương trình Office trên máy tính. Dùng thử hoặc mua ngay phiên bản Office mới nhất.

Xem thêm

Hiển thị hoặc ẩn đường lưới trong Word, PowerPoint và Excel

In đường lưới trong trang tính

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×