Mục lục
×
Công thức & hàm
Công thức & hàm

Hàm IF

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Dùng IF để trả về giá trị dựa trên điều kiện.

Ví dụ: =IF(C2 = Có,1,2) cho biết IF(C2 = Có, thì trả về 1, nếu không thì trả về 2).

IF

  1. Chọn một ô.

  2. Nhập =IF và dấu ngoặc đơn trái (.

  3. Thêm điều kiện bạn muốn kiểm tra và nhập dấu phẩy.

  4. Thêm giá trị để trả về nếu điều kiện là đúng và nhập dấu phẩy.

  5. Thêm giá trị để trả về nếu điều kiện là sai và nhập dấu ngoặc đơn phải ).

  6. Nhấn Enter.

  7. Nếu cần, hãy kéo núm điều khiển để áp dụng hàm IF cho các hàng khác.

Bạn muốn xem thêm?

Hàm IF

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×