In một phần của một trang tính trong Excel cho Mac

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

In các ô đã chọn

 1. Chọn các ô mà bạn muốn in.

 2. Trên menu Tệp, bấm In.

 3. Trong hộp in , hãy bấm lựa chọn trong danh sách thả xuống.

 4. Bấm In.

Thiết lập vùng in

Excel sẽ lưu vùng in cùng với sổ làm việc.

 1. Chọn các ô mà bạn muốn in.

 2. Trên menu tệp , trỏ vào Vùng in, sau đó bấm Thiết đặt vùng in.

 3. Trên menu Tệp, bấm In.

Thêm ô vào một vùng in hiện có

 1. Chọn các ô mà bạn muốn thêm vào vùng in hiện có.

  Các ô mà bạn chọn không phải bên cạnh vùng in hiện có.

 2. Trên menu tệp , trỏ vào Vùng in, sau đó bấm Thiết đặt vùng in.

 3. Trên menu Tệp, bấm In.

Xóa vùng in

 • Trên menu tệp , trỏ vào Vùng in, sau đó bấm Xóa vùng in.

In các ô đã chọn

 1. Chọn các ô mà bạn muốn in.

 2. Trên menu Tệp, bấm In.

 3. Bên dưới in gì, hãy bấm lựa chọn.

 4. Bấm In.

Thiết lập vùng in

Excel sẽ lưu vùng in cùng với sổ làm việc.

 1. Chọn các ô mà bạn muốn in.

 2. Trên menu tệp , trỏ vào Vùng in, sau đó bấm Thiết đặt vùng in.

 3. Trên menu Tệp, bấm In.

Thêm ô vào một vùng in hiện có

 1. Chọn các ô mà bạn muốn thêm vào vùng in hiện có.

  Các ô mà bạn chọn không phải bên cạnh vùng in hiện có.

 2. Trên menu tệp , trỏ vào Vùng in, sau đó bấm Thêm vào vùng in.

 3. Trên menu Tệp, bấm In.

Xóa vùng in

 • Trên menu tệp , trỏ vào Vùng in, sau đó bấm Xóa vùng in.

Xem thêm

Đặt lề trang

Co giãn kích cỡ trang tính để in

Bản xem trước trang trước khi in

Chèn, di chuyển hoặc xóa bỏ dấu ngắt trang trong trang tính

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×