Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Achieve purpose and alignment with Microsoft Viva Goals

Microsoft Viva Goals is a goal-setting and management solution that aligns teams to your organization’s strategic priorities, driving results and a thriving business.

Viva Goals enables individuals and companies to organize and track their goals through “Objectives and Key Results” (OKRs). Viva Goals immerses everyone in the company’s purpose and top priorities and creates a culture of engaged employees focused on achieving common goals.

How Viva Goals helps you

Viva Goals combines the power of the OKR framework with an intuitive platform that simplifies the work required to succeed in reaching shared goals.

It provides you visibility into your company’s strategic objectives, shows you the OKRs you own, displays how the projects you’re working on relate to the key OKRs of your organization, and makes presenting progress at business meetings a seamless process.

Viva Goals integration with Microsoft Teams enables you to track, update, and communicate progress towards shared goals with ease and within a single tool so that you can focus on purpose-driven work.   

Connect and learn from experts and peers

Join the discussion and see the latest events in the Viva Goals Community

Learn more

Viva Goals Quick Start Guide Teams App

Viva Goals Quick Start Guide Web App

Viva Goals Quick Start for Executives

Using Viva Goals

Become an OKR Champion with Microsoft Viva Goals

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×