Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Kích cỡ và ngày tháng trong OneDrive không khớp

Dung lượng đĩa oneDrive và kích cỡ tệp không khớp

Bạn có thể thấy sự khác biệt giữa Kích cỡKích cỡ trên Đĩa khi xem thuộc tính tệp, thư mục hoặc ổ đĩa. Điều này có thể do các lý do sau:

  1. Tính năng Tệp Theo Yêu cầu trong OneDrive không tải tệp xuống máy tính của bạn mà chỉ tải phần giữ chỗ hoặc liên kết đến tệp đó.

  2. Tiện ích lưu trữ hiển thị các danh mục tệp chứ không phải các tệp thực tế.

  3. Làm tròn sự khác biệt trong tính toán MB/GB. OneDrive không nén, thay đổi hoặc sửa đổi tệp của bạn khi bạn tải chúng lên OneDrive, nhưng có nhiều cách khác nhau để thể hiện kích cỡ tệp tùy thuộc vào các phép tính được sử dụng.

Thư mục OneDrive và ngày của tệp không khớp

Bạn có thể thấy sự khác biệt giữa ngày của thư mục vàngày nội dung. Điều này là do ngày của thư mục tham chiếu đến thời điểm tạo hoặc thay đổi chính thư mục đó, chứ không phải khi nội dung bên trong thư mục đó đã thay đổi. Bạn có thể nhận thấy điều này khi đồng bộ một thư mục cũ từ đám mây.

Để biết thêm thông tin, hãy bung rộng các mục dưới đây:

OneDrive Tệp Theo Yêu cầu không tải tất cả các tệp xuống máy tính của bạn mà chỉ tải một chỗ dành sẵn hoặc nối kết đến nó.

Kích cỡ OneDrive trên thuộc tính đĩa

Để biết thêm thông tin, hãy đọc về Tệp Theo Yêu cầu cho Windows 10hoặc Tệp Theo Yêu cầu cho máy Mac.

Tiện ích Đĩa macOS và các ứng dụng khác hiển thị các danh mục lưu trữ. Trong bài viết hỗ trợ của họ, Apple nói:

"Không dựa vào các danh mục này để hiểu rõ mức dung lượng lưu trữ sẵn dùng cho dữ liệu của bạn. 

"Ngăn Lưu trữ của Giới thiệu về máy Mac này là cách tốt nhất để xác định dung lượng lưu trữ có sẵn trên máy Mac của bạn".

Thông tin về kích cỡ tệp chỉ sẵn dùng cho các tệp OneDrive.

OneDrive_Disk_Space_File ảnh

Bạn cần trợ giúp thêm?

Biểu tượng Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ
Để được trợ giúp về tài khoản Microsoft và các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy vào mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập vấn đề của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Huy hiệu Cơ quan hoặc Trường học

Người quản trị
Người quản trị nên xem Trợ giúp dành cho Người quản trị OneDrive, Cộng đồng Công nghệ OneDrive hoặc liên hệ với Microsoft 365 dành cho hỗ trợ doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×