Mục lục
×
Bắt đầu Nhanh SharePoint Online
Bắt đầu Nhanh SharePoint Online

Khám phá

Tìm kiếm nội dung

  1. Nhập vào hộp Tìm kiếm tìm kiếmnằm ở giữa thanh tiêu đề ở đầu trang.

  2. Lọc các kết quả của bạn theo loại, chẳng hạn như tệp, site, mọi ngườihoặc tin tức.

Tìm kiếm trong SharePoint Office 365

Xem qua tin tức

Trang bắt đầu SharePoint là nơi bạn tìm site, đọc tin tức hoặc tra cứu nội dung. Ngăn bên phải cho phép bạn dễ dàng truy nhập vào nội dung liên quan được sắp xếp theo các nhóm sau đây:

  • Tin tức từ site sẽ nêu bật nội dung cập nhật từ những site bạn thường xuyên theo dõi hoặc truy nhập.

  • Site thường xuyên hiển thị những site bạn thường truy nhập và hoạt động gần đây trên các site đó.

  • Các site được đề xuất xuất hiện dựa trên các tìm kiếm mà bạn đã thực hiện và các khuyến nghị của chúng tôi.

Tin tức từ các site trong SharePoint Office 365

Tìm site của bạn

Ngăn dẫn hướng bên trái hiển thị các site SharePoint bạn theo dõi, những site bạn đã truy nhập gần đây và các site công ty bạn muốn làm nổi bật.

  • Theo dõi hiển thị những site bạn theo dõi, như site của nhóm bạn hoặc site từ một nhóm khác mà bạn làm việc cùng.

  • Gần đây hiển thị site bất kỳ bạn đã truy nhập gần đây.

  • Lưu cho các bài viết về danh sách sau bạn đã lưu để đọc sau này.

  • Liên kết nổi bật hiển thị những site công ty bạn muốn giới thiệu.

Theo dõi trong SharePoint Office 365

Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã được đưa vào tùy chọn bản phát hành đầu tiên trong Office 365. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×