Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Microsoft sẽ loại bỏ khả năng thêm các tài khoản mới vào Outlook trên web bằng cách sử dụng tính năng Tài khoản liên kết vào 15/09/2018 và sẽ ngừng đồng bộ các tài khoản hiện có vào 30/10/2018.

Dưới đây là thông tin chi tiết hơn:

  • Bạn sẽ không thể kết nối các tài khoản mới sau 15/09/2018.

  • Các tài khoản được kết nối trước 15 Tháng Chín sẽ tiếp tục đồng bộ như thường cho tới 30/10/2018.

  • Vào 30 Tháng Mười, mọi tài khoản liên kết sẽ ngừng đồng bộ email. 

  • Vào 15 Tháng Mười Một, tùy chọn Tài khoản liên kết (Cài đặt > Thư > Tài khoản) sẽ bị loại bỏ khỏi Outlook trên web .

  • Email đã đồng bộ sẽ tiếp tục xuất hiện trong hộp thư đến, trừ khi bạn loại bỏ thư đó theo cách thủ công.​

Để tiếp tục xem email từ các tài khoản khác:

Xem thêm

Loại bỏ một tài khoản liên kết khỏi Outlook trên web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×