Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đã thêm thẻ đánh dấu vào tài liệu và chúng gây sự cố cho bạn, bước khắc phục sự cố đầu tiên là đảm bảo bạn có thể nhìn thấy chúng. Theo mặc định, Word không hiển thị chúng.

Để hiện các thẻ đánh dấu trong tài liệu của bạn, hãy làm theo các bước sau đây.

 1. Bấm Tệp > Tùy chỉnh > Nâng cao.

 2. Bên dưới Hiển thị nội dung tài liệu, chọn Hiển thị thẻ đánh dấu và bấm OK.
  Tùy chọn Word

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn thêm thẻ đánh dấu vào một khối văn bản hoặc hình ảnh (hoặc bất kỳ mục nào khác), thẻ đánh dấu sẽ xuất hiện trong dấu ngoặc vuông:
   số Thẻ đánh dấu được chỉ ra bằng dấu ngoặc đơn

  • Nếu bạn không chọn bất kỳ mục nào khi thêm thẻ đánh dấu (nghĩa là bạn chỉ đặt con trỏ trong một vùng), thẻ đánh dấu sẽ xuất hiện dưới dạng thanh hình i-beam:
   Thẻ đánh dấu được chỉ ra bằng I-Beam.

Ngoài ra trong bài viết này

Một thông báo lỗi xuất hiện thay vì văn bản

Word hiển thị "Lỗi! Bookmark Not Defined" (Chưa Xác định Thẻ đánh dấu). hoặc "Lỗi! Không tìm thấy nguồn tham chiếu". khi bạn cập nhật trường có liên kết bị hỏng với thẻ đánh dấu. Bạn có thể khôi phục văn bản gốc bằng cách nhấn Ctrl+Z ngay sau khi nhận được thông báo lỗi. Bạn có thể nhấn Ctrl+Shift+F9 để chuyển đổi văn bản trong trường đó thành văn bản thông thường.

Để điều tra liên kết bị hỏng, hãy thử làm như sau:

 • Hãy đảm bảo thẻ đánh dấu vẫn còn tồn tại     Đôi khi mọi người vô tình xóa thẻ đánh dấu khi xóa văn bản khác. Để kiểm tra điều này, hãy đảm bảo rằng bạn có thể thấy các thẻ đánh dấu trong tài liệu của bạn.

 • Đảm bảo tên trường được viết đúng chính tả     Nhiều mục sử dụng thẻ đánh dấu — ví dụ: tham chiếu chéo và chỉ mục — được chèn dưới dạng trường. Nếu tên trường không được viết đúng chính tả, bạn có thể nhận được thông báo lỗi. Để tìm hiểu thêm về mã trường, hãy đọc Mã trường trong Word.

Đầu trang

Mục tham chiếu đến thẻ đánh dấu không được cập nhật chính xác

Word chèn tham chiếu chéo làm trường. Nếu tham chiếu chéo không phản ánh những thay đổi mà bạn thực hiện trong thẻ đánh dấu mà nó tham chiếu đến, hãy cập nhật trường đó. Bấm chuột phải vào mã trường, rồi bấm vào Cập nhật Trường trên menu lối tắt.

Đầu trang

Thẻ đánh dấu bị thiếu trong mục nhập Văn bản Tự động

Khi bạn tạo mục nhập Văn bản Tự động có chứa thẻ đánh dấu, hãy đảm bảo bạn chọn tất cả văn bản có trong thẻ đánh dấu, bao gồm dấu ngoặc vuông mở và đóng thẻ đánh dấu.

Nếu bạn lưu trữ văn bản có chứa thẻ đánh dấu dưới dạng mục nhập Văn bản Tự động, Word sẽ lưu trữ thẻ đánh dấu cùng với mục nhập đó. Nếu bạn chèn mục nhập Văn bản Tự động nhiều lần trong một tài liệu, Word sẽ loại bỏ thẻ đánh dấu khỏi mục nhập trước đó và đính kèm vào mục nhập gần đây nhất.

Để tìm hiểu thêm về Văn bản Tự động, hãy đọc tự động chèn văn bản.

Đầu trang

Kết quả không mong muốn khi bạn sửa thẻ đánh dấu

Bạn có thể cắt, sao chép và dán các mục được đánh dấu bằng thẻ đánh dấu. Bạn cũng có thể thêm văn bản vào và xóa văn bản khỏi các mục được đánh dấu. Dưới đây là những thay đổi bạn có thể thực hiện cho thẻ đánh dấu và kết quả bạn có thể mong đợi.

Sao chép thẻ đánh dấu

 • Nếu bạn sao chép toàn    bộ hoặc một phần của khối văn bản hoặc hình ảnh đã đánh dấu vào một vị trí khác trong cùng tài liệu, thẻ đánh dấu sẽ vẫn giữ nguyên với mục gốc đó và bản sao không được đánh dấu.

 • Nếu bạn sao chép toàn bộ mục được đánh dấu vào tài liệu khác thì cả    hai tài liệu đều chứa các mục giống hệt nhau với thẻ đánh dấu giống hệt nhau.

Cắt và xóa thẻ đánh dấu

 • Nếu bạn cắt toàn bộ mục được đánh dấu, rồi dán    mục đó vào cùng tài liệu thì mục đó sẽ di chuyển đến vị trí mới.

 • Nếu bạn xóa một phần của mục được đánh dấu,    thẻ đánh dấu sẽ giữ lại cùng với văn bản còn lại.

Thêm vào thẻ đánh dấu

 • Nếu bạn thêm văn bản giữa hai ký tự bất kỳ nằm trong thẻ đánh dấu thì    văn bản bổ sung sẽ được đưa vào thẻ đánh dấu.

 • Nếu bạn bấm trực tiếp sau dấu ngoặc    vuông mở của thẻ đánh dấu, rồi thêm văn bản hoặc đồ họa vào mục có trong thẻ đánh dấu.

 • Nếu bạn bấm trực tiếp sau dấu ngoặc    vuông kết thúc của thẻ đánh dấu, rồi thêm vào mục mà phần bổ sung đó không trong thẻ đánh dấu.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×