Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hãy theo nối kết tới mã trường mà bạn quan tâm, trong danh sách được sắp xếp theo bảng chữ cái bên dưới.

Lưu ý: Để biết thông tin chi tiết về cách chèn và chỉnh sửa mã trường, sử dụng khóa chuyển, thiết đặt và thay đổi thuộc tính, hiển thị kết quả so với mã trường, khóa trường và các tác vụ phổ biến khác, hãy xem Chèn, chỉnhsửa và xem các trường trong Word .

A

Trường AddressBlock

Trường Advance

Trường Ask

Trường Author

Trường AutoNum

Trường AutoNumLgl

Trường AutoNumOut

Trường AutoText

Trường AutoTextList

B

Trường Bibliography

C

Trường Citation

Trường Comments

Trường Compare

Trường CreateDate

D

Trường Database

Trường Date

Trường DocProperty

Trường DocVariable

E

Trường Embed

Trường Eq

F

Trường FileName

Trường FileSize

Trường Fill-In

= trường (Formula)

G

Trường GoToButton

Trường GreetingLine

H

Trường Hyperlink

I

Trường If

Trường IncludePicture

Trường IncludeText

Trường Index

Trường Info

K

Trường Keywords

L

Trường LastSavedBy

Trường Link

Trường ListNum

M

Trường MacroButton

Trường MergeField

Trường MergeRec

Trường MergeSeq

N

Trường Next

Trường NextIf

Trường NoteRef

Trường NumChars

Trường NumPages

Trường NumWords

P

Trường Page

Trường PageRef

Trường Print

Trường PrintDate

Trường Private

Q

Trường Quote

R

Trường RD (Tài liệu được Tham chiếu)

Trường Ref

Trường RevNum

M

Trường SaveDate

Trường Section

Trường SectionPages

Trường Seq (Trình tự)

Trường Set

Trường SkipIf

Trường StyleRef

Trường Subject

Trường Symbol

T

Trường TA (Đầu vào Danh mục các Căn cứ)

Trường TC (Đầu vào Mục lục)

Trường Template

Trường Time

Trường Title

Trường TOA (Danh mục các Căn cứ)

Trường TOC (Mục lục)

U

Trường UserAddress

Trường UserInitials

Trường UserName

X

Trường XE (Mục Chỉ dẫn)

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×