Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi tạo biểu mẫu trong OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, SharePoint Online, Excel dành cho web, Microsoft Teams hoặc sử dụng phần web Microsoft Forms, bạn có thể chọn Mở trong Excel để tải sổ làm việc Excel (tự động lưu trữ trên OneDrive cho cơ quan hoặc trường học hoặc SharePoint Point Online) có chứa kết nối dữ liệu trực tiếp đến biểu mẫu của bạn. Mọi dữ liệu phản hồi mới trong biểu mẫu của bạn sẽ được phản ánh trong sổ làm việc của bạn.

Sổ làm việc đã xóa, hỏng tệp hoặc các sự cố khác có thể ngăn không cho hiển thị dữ liệu mới nhất. Nếu những điều đó xảy ra, Forms sẽ cung cấp cho bạn một cảnh báo và hỏi xem liệu bạn có muốn tạo sổ làm việc mới đồng bộ với các phản hồi gần đây nhất của bạn không. Điều này đảm bảo rằng dữ liệu của bạn đã được cập nhật. Bạn sẽ thấy sổ làm việc mới cạnh sổ làm việc gốc của bạn trên OneDrive cho cơ quan hoặc trường học hoặc SharePoint Online. Tìm hiểu thêm về cách lấy dữ liệu bị thiếu.

Lưu ý: Các vấn đề đồng bộ sổ làm việc sẽ xảy ra nếu bạn yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục SharePoint. Để tìm hiểu thêm, hãy đi tới Yêu cầu phê duyệt các mục trong danh sách sitehoặc thư viện , sau đó chọn phần Xác định các mục trong thư viện yêu cầu phê duyệt. Xem lại bước #4. Nếu bạn chọn Có cho tùy chọn Yêu cầu phê duyệt nội dung cho các mục đã gửi? thì sổ làm việc của bạn sẽ không đồng bộ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×