Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bắt đầu bài viết của bạn với phần giới thiệu rất ngắn (1 câu). Hãy đặt chính mình vào vị trí của người đọc - tại sao họ ở đây? Họ nên làm gì?

 1. Xem ngay danh sách các bước để hoàn thành tác vụ.

  Nếu bạn cần giải thích khái niệm hoặc họ phải thực hiện các bước tiên quyết, hãy thêm một bản tóm tắt nhanh bên dưới bước họ cần đến nó, rồi liên kết đến khái niệm hoặc các bước.

 2. Giữ thủ tục ngắn - tốt nhất là 5 hoặc ít hơn các bước, không quá 8.

 3. Sử dụng kiểu giao diện người dùng cho các thành phần giao diện người dùng hoặc cho văn bản mọi người cần nhập.

 4. Sử dụng các động từ chọn, chọn hoặc nhập dưới dạng hành động và định dạng menu như Menu > Command.

 5. Hoặc bạn có thể thêm ảnh chụp màn hình cho ngữ cảnh (nếu giao diện người dùng khó định vị hoặc cần thiết để hoàn thành tác vụ).

  Chiều rộng tối đa: 520 pixel. Sử dụng chủ đề chuẩn, không hiển thị bất kỳ thông tin cá nhân nào và xén để chỉ hiển thị những thông tin có liên quan.

  Dạng thẻ tệp được bung rộng

Nếu bạn muốn thêm video hoặc ảnh chụp màn hình, hãy sử dụng lưới hai cột và có các bước ở bên trái và video hoặc ảnh chụp màn hình ở bên phải - xem ví dụ về lưới video và các bước.

Nhắm mục tiêu không quá 500 từ cho một bài viết.

Bài viết mẫu

Thay đổi ảnh của tôi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×