Bắt đầu nhanh PowerPoint

Lưu

Lưu trong PowerPoint

Lưu bản trình bày vào OneDrive

Khi bạn lưu tệp của mình lên đám mây, bạn có thể chia sẻ và cộng tác với người khác, cũng như truy nhập tệp của mình từ mọi nơi - trên máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại.

  1. Chọn Tệp > Lưu Dưới dạng.

  2. Hãy chọn OneDrive.

    Lưu các tệp cá nhân của bạn vào OneDrive - Cá nhân và các tệp công việc vào OneDrive công ty. Bạn cũng có thể lưu vào một vị trí khác, chẳng hạn như thiết bị của bạn.

Lưu PowerPoint vào OneDrive

Đổi tên bản trình bày

  1. Chọn tên tệp trên thanh tiêu đề.

  2. Trong menu xuất hiện, bạn có thể đổi tên tệp, chọn vị trí mới để di chuyển tệp hoặc xem lịch sử phiên bản của tệp.

Menu thả xuống từ tiêu đề tài liệu trong Word for Office 365

Ngoại tuyến

Khi bạn trực tuyến, Lưu Tự động luôn bật và lưu các thay đổi của bạn khi bạn làm việc. Nếu bạn mất kết nối Internet hoặc tắt kết nối đó vào bất kỳ lúc nào, mọi thay đổi đang chờ xử lý sẽ được đồng bộ ngay khi bạn trở lại trạng thái trực tuyến.

Nút bật tắt Lưu tự động trong Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×