Lối tắt bàn phím cho Access

Nhiều người dùng nhận thấy việc sử dụng bàn phím ngoài với các phím tắt cho cơ sở dữ liệu Access trên máy tính để bàn Windows giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Đối với những người dùng bị khiếm khuyết về vận động hoặc thị giác, việc sử dụng phím tắt có thể sẽ dễ dàng hơn so với việc sử dụng màn hình cảm ứng và là phương pháp thay thế thiết yếu cho việc sử dụng chuột.

Lưu ý: 

 • Các phím tắt trong chủ đề này liên quan tới bố cục bàn phím Hoa Kỳ. Phím trên các bố cục khác có thể không hoàn toàn giống với phím trên bàn phím Hoa Kỳ.

 • Dấu cộng (+) trong phím tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím cùng lúc.

 • Dấu phẩy (,) trong phím tắt có nghĩa là bạn cần nhấn nhiều phím theo thứ tự.

 • Chủ đề này giả định rằng người dùng JAWS đã tắt tính năng Menu Dải băng Ảo.

Trong chủ đề này

Các lối tắt thường được sử dụng

Bảng này sẽ liệt mục các lối tắt thường được sử dụng nhất trong cơ sở Access liệu trên máy tính.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn tab hiện hoạt trên dải băng, rồi kích hoạt Mẹo Phím.

Alt hoặc F10
(Để di chuyển đến tab dải băng khác, hãy sử dụng Mẹo Phím hoặc các phím mũi tên.)

Đi tới tab Trang đầu.

Alt+H

Đi tới hộp Cho tôi biết trên dải băng.

Alt+Q, rồi nhập từ tìm kiếm

Hiển thị lối tắt cho mục đã chọn.

Shift+F10 hoặc phím Windows Menu

Di chuyển tiêu điểm đến một ngăn khác của cửa sổ.

F6

Mở cơ sở dữ liệu hiện có.

Ctrl+O hoặc Ctrl+F12

Hiện hoặc ẩn Ngăn Dẫn hướng.

F11

Hiện hoặc ẩn bảng thuộc tính.

F4

Chuyển đổi giữa chế độ Chỉnh sửa (với điểm chèn được hiển thị) và chế độ Dẫn hướng trong Dạng xem Biểu dữ liệu hoặc Dạng xem Thiết kế.

F2

Chuyển sang Dạng xem Biểu mẫu từ biểu mẫu trong Dạng xem Thiết kế.

F5

Di chuyển đến trường trước đó hoặc tiếp theo trong Dạng xem Biểu dữ liệu.

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Đi đến một bản ghi cụ thể trong Dạng xem Biểu dữ liệu.

Alt+F5, sau đó, trong hộp số bản ghi, nhập số bản ghi, rồi nhấn Enter

Mở hộp thoại In (đối với biểu dữ liệu, biểu mẫu và báo cáo).

Ctrl+P

Mở hộp thoại Thiết lập Trang (đối với biểu mẫu và báo cáo).

T

Mở tab Tìm trong hộp thoại Tìm và Thay thế trong Dạng xem Biểu dữ liệu hoặc Dạng xem Biểu mẫu.

Ctrl+F

Mở cửa sổ Trợ giúp.

F1

Thoát Access.

Alt+F4

Đầu trang 

Dẫn hướng dải băng chỉ bằng bàn phím

Dải băng là biểu ngữ ở phía trên cùng của Access, được sắp xếp thành các tab. Khi được chọn, mỗi tab dải băng sẽ hiển thị một dải băng khác nhau, bao gồm các nhóm và mỗi nhóm bao gồm một hoặc nhiều lệnh.

Bạn có thể dẫn hướng dải băng chỉ bằng bàn phím. Mẹo Phím là tổ hợp phím đặc biệt mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng truy nhập lệnh trên dải băng bằng cách nhấn một vài phím, bất kể bạn đang ở Access. Bạn có thể dùng Mẹo Phím để cung cấp mọi lệnh trong Access lệnh.

Lưu ý: Phần bổ trợ và các chương trình khác có thể thêm các tab mới vào dải băng và có thể cung cấp Mẹo Phím cho những tab đó.

Có hai cách để dẫn hướng các tab trong dải băng:

 • Để đến dải băng, nhấn Alt, rồi để di chuyển giữa các tab, sử dụng các phím Mũi tên phải và trái.

 • Để đến thẳng một tab trên dải băng, nhấn một trong các Mẹo Phím sau:

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đi tới menu Tệp .

Alt+F

Đi tới tab Trang đầu.

Alt+H

Đi tới tab Tạo .

Alt+C

Đi đến tab Dữ liệu Bên ngoài.

Alt+X hoặc Alt+X, 1

Đi đến tab Công cụ Cơ sở dữ liệu.

Alt+Y, 2

Đi tới tab Bảng.

Alt+J, T

Đi tới tab Phần bổ trợ , nếu có.

Alt+X, 2

Đi tới hộp Cho tôi biết trên dải băng.

Alt+Q

Đầu trang  

Sử dụng bàn phím để làm việc với các tab dải băng

 • Để di chuyển đến các tab dải băng, nhấn Alt. Để đi trực tiếp đến một tab, hãy nhấn Mẹo Phím của tab đó.

 • Để di chuyển trong nhóm hiện đang được chọn, nhấn phím Mũi tên xuống.

 • Để di chuyển giữa các nhóm trên dải băng, nhấn Ctrl+phím Mũi tên phải hoặc trái.

 • Để di chuyển giữa các lệnh trong một nhóm, nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab.

 • Bạn kích hoạt điều khiển theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào loại điều khiển:

  • Nếu điều khiển đã chọn là một nút, để kích hoạt, nhấn Phím cách hoặc Enter.

  • Nếu điều khiển đã chọn là nút chia tách (nghĩa là, nút để mở menu tùy chọn bổ sung), để kích hoạt, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống. Nhấn phím Tab để duyệt các tùy chọn. Để chọn tùy chọn hiện tại, nhấn Phím cách hoặc Enter.

  • Nếu điều khiển đã chọn là một danh sách (chẳng hạn như danh sách Phông chữ), để mở danh sách, nhấn phím Mũi tên xuống. Sau đó, để di chuyển giữa các mục, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống.

  • Nếu điều khiển đã chọn là một bộ sưu tập, để chọn điều khiển, nhấn Phím cách hoặc Enter. Sau đó, nhấn phím Tab để duyệt các mục.

Mẹo: Trong các bộ sưu tập có nhiều hàng mục, phím Tab sẽ di chuyển tiêu điểm từ đầu đến cuối hàng hiện tại. Khi đến cuối hàng, tiêu điểm sẽ di chuyển sang đầu hàng tiếp theo. Nhấn phím Mũi tên phải ở cuối hàng hiện tại sẽ di chuyển tiêu điểm trở lại đầu hàng hiện tại.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng bàn phím và Mẹo Phím với dải băng, hãy tham khảo mục Sử dụng bàn phím để làm việc với dải băng

Đầu trang  

Làm việc với tệp cơ sở dữ liệu

Tìm hiểu cách sử dụng bàn phím để mở và lưu cơ sở dữ liệu và in thông tin cơ sở dữ liệu.

Mở và lưu cơ sở dữ liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở cơ sở dữ liệu mới.

Ctrl+N

Mở cơ sở dữ liệu hiện có.

Ctrl+O hoặc Ctrl+F12

Mở tệp hoặc thư mục đã chọn.

Enter

Mở thư mục trên một cấp so với thư mục đã chọn.

Phím Backspace (Xóa lùi)

Xóa bỏ tệp hoặc thư mục đã chọn.

Xóa

Hiển thị menu lối tắt cho một mục đã chọn, chẳng hạn như thư mục hoặc tệp.

Shift+F10 hoặc phím Windows Menu

Di chuyển tiếp qua các tùy chọn.

Phím Tab

Lùi trong các tùy chọn.

Shift+Tab

Mở danh sách Tìm kiếm.

F4 hoặc Alt+I

Lưu một đối tượng cơ sở dữ liệu.

Ctrl+S hoặc Shift+F12

Mở hộp thoại Lưu Như.

F12 hoặc Alt+F, S

Đầu trang  

In thông tin cơ sở dữ liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

In đối tượng hiện tại hoặc đã chọn.

Ctrl+P

Từ Xem trước khi In, mở hộp thoại In.

P hoặc Ctrl+P

Từ Xem trước khi In, mở hộp thoại Thiết lập Trang.

T

Hủy bỏ Xem trước khi In hoặc Xem trước Bố trí.

C hoặc Esc

Từ menu Tệp , quay lại cơ sở dữ liệu của bạn.

Esc

Đầu trang  

Dẫn hướng trong không gian Access việc của bạn

Tìm hiểu cách sử dụng phím tắt để di chuyển trong không gian Access việc của bạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách thay đổi cách hiển thị cơ sở dữ liệu trongAccess.

Chuyển từ tài liệu chia theo tab sang tài liệu có cửa sổ

Theo mặc định, cơ Access liệu được hiển thị dưới dạng tài liệu chia theo tab. Thay vào đó, nếu bạn muốn làm việc với tài liệu trong các cửa sổ chồng lấp, bạn có thể thay đổi các tùy chọn cửa sổ tài liệu trong các tùy chọn ứng dụng.

 1. Để đi đến menu Tệp , chọn Tệp hoặc nhấn Alt+F.

 2. Chọn Tùy chọn. Hộp thoại Tùy chọn Access sẽ mở ra.

 3. Chọn Cơ sở dữ liệu Hiện tại.

 4. Bên dưới Tùy chọn Cửa sổ Tài liệu, chọn Windows nhau, rồi chọn OK.

 5. Đóng và mở lại cơ sở dữ liệu hiện tại để tùy chọn có hiệu lực.

Di chuyển trong không gian Access việc

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiện hoặc ẩn Ngăn Dẫn hướng.

F11

Đi đến hộp Tìm kiếm trong Ngăn Dẫn hướng khi tiêu điểm đã nằm trên Ngăn Dẫn hướng.

Ctrl+F

Chuyển tới ngăn tiếp theo hoặc trước đó trong không gian làm việc.

F6 hoặc Shift+F6

Bạn có thể cần nhấn F6 nhiều lần. Nếu việc nhấn F6 không hiển thị ngăn tác vụ bạn muốn, hãy nhấn Alt để di chuyển tiêu điểm đến dải băng, rồi nhấn Ctrl+Tab để di chuyển đến ngăn tác vụ.

Chuyển đến cửa sổ cơ sở dữ liệu trước đó hoặc tiếp theo.

Ctrl+F6 hoặc Ctrl+Shift+F6

Khôi phục cửa sổ đã thu nhỏ đã chọn khi tất cả các cửa sổ đều được thu nhỏ cực tiểu.

Phím Enter

Đóng cửa sổ cơ sở dữ liệu hiện hoạt.

Ctrl+W hoặc Ctrl+F4

Chuyển đổi giữa Trình soạn Visual Basic và cửa sổ hiện hoạt trước đó.

Alt+F11

Đầu trang  

Làm việc với menu, hộp thoại, trình hướng dẫn và bảng thuộc tính

Tìm hiểu cách sử dụng phím tắt để dẫn hướng và sử dụng menu, hộp thoại, trình hướng dẫn và bảng thuộc tính. 

Sử dụng menu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiện Mẹo Phím tắt.

Alt hoặc F10

Hiển thị menu biểu tượng chương trình (trên thanh tiêu đề chương trình), còn được gọi là menu điều khiển.

Alt+Phím cách

Khi menu hoặc menu con hiển thị, hãy chọn lệnh tiếp theo hoặc lệnh trước đó.

Phím Mũi tên xuống hoặc lên

Chọn menu ở bên trái hoặc bên phải hoặc khi menu con hiển thị, hãy chuyển đổi giữa menu chính và menu con.

Phím Mũi tên trái hoặc phải

Chọn lệnh đầu tiên hoặc cuối cùng trên menu hoặc menu con.

Home hoặc End

Mở menu đã chọn hoặc thực hiện hành động được gán cho nút đã chọn.

Phím cách hoặc Enter

Mở menu lối tắt hoặc mở menu thả xuống cho mục bộ sưu tập đã chọn.

Shift+F10 hoặc phím Windows Menu

Cuộn lên hoặc xuống trong danh sách bộ sưu tập đã chọn.

Page up hoặc Page down

Di chuyển đến đầu hoặc cuối danh sách bộ sưu tập đã chọn.

Ctrl+Home hoặc Ctrl+End

Đóng cùng lúc menu và menu con hiển thị.

Alt

Đóng menu hiển thị hoặc khi menu con đang hiển thị, chỉ đóng menu con.

Esc

Đầu Trang  

Dùng hộp thoại

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển đến tab tiếp theo trong hộp thoại.

Ctrl+Tab

Chuyển sang tab trước đó trong hộp thoại.

Ctrl+Shift+Tab

Di chuyển đến tùy chọn hoặc nhóm tùy chọn trước đó hoặc tiếp theo.

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Di chuyển giữa các tùy chọn trong hộp danh sách thả xuống đã chọn hoặc di chuyển giữa các tùy chọn trong một nhóm tùy chọn.

Phím mũi tên

Thực hiện hành động được gán cho nút đã chọn hoặc chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm.

Phím cách

Mở danh sách nếu nó đang đóng và di chuyển đến một tùy chọn trong danh sách.

Chữ cái đầu tiên của tùy chọn trong danh sách thả xuống

Chọn tùy chọn hoặc chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm theo chữ cái được gạch dưới trong tên tùy chọn.

Alt+Phím Letter

Mở hộp danh sách thả xuống đã chọn.

Alt+Mũi tên xuống

Đóng hộp danh sách thả xuống đã chọn.

Esc

Thực hiện hành động được gán cho nút mặc định trong hộp thoại.

Phím Enter

Hủy lệnh và đóng hộp thoại.

Esc

Đầu trang  

Sử dụng trình hướng dẫn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển tiêu điểm lên trước giữa các điều khiển trong trình hướng dẫn.

Phím Tab

Chuyển tiêu điểm giữa các phần (đầu trang, nội dung và chân trang) của trình hướng dẫn.

F6

Hoàn thành trình hướng dẫn.

Alt+F

Đầu trang  

Sử dụng bảng thuộc tính

Những lối tắt bàn phím này áp dụng cho bảng thuộc tính cho bảng, truy vấn, biểu mẫu và báo cáo trong Dạng xem Thiết kế, biểu mẫu và báo cáo trong Dạng xem Bố trí.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị hoặc ẩn bảng thuộc tính.

F4

Di chuyển mỗi lần một mục giữa các lựa chọn trong danh sách thả xuống lựa chọn điều khiển.

Phím Mũi tên xuống hoặc lên

Di chuyển mỗi lần một trang giữa các lựa chọn trong danh sách thả xuống lựa chọn điều khiển.

Page down hoặc Page up

Di chuyển đến tab bảng thuộc tính từ danh sách thả xuống lựa chọn điều khiển.

Phím Tab

Di chuyển giữa các tab bảng thuộc tính với một tab được chọn nhưng không chọn thuộc tính nào.

Phím Mũi tên trái hoặc phải

Với một thuộc tính đã được chọn, di chuyển xuống một thuộc tính trên tab.

Phím Tab

Với một thuộc tính đã chọn, di chuyển lên một thuộc tính trên tab hoặc nếu đã ở trên cùng, hãy di chuyển đến tab.

Shift+Tab

Chuyển lên trước giữa các tab khi một thuộc tính được chọn.

Ctrl+Tab

Chuyển lùi giữa các tab khi một thuộc tính được chọn.

Ctrl+Shift+Tab

Đầu trang  

Làm việc với hộp văn bản, hộp tổ hợp và hộp danh sách

Sử dụng bàn phím để dẫn hướng và chỉnh sửa nội dung trong hộp văn bản, hộp tổ hợp hoặc hộp danh sách.

Chỉnh sửa hộp văn bản

Hộp chỉnh sửa là hộp văn bản trống mà bạn nhập hoặc dán mục nhập vào đó, chẳng hạn như tên người dùng hoặc đường dẫn của thư mục.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến đầu mục nhập.

Home

Di chuyển đến cuối mục nhập.

End

Di chuyển sang trái hoặc sang phải một ký tự.

Phím Mũi tên trái hoặc phải

Di chuyển sang trái hoặc phải một từ.

Ctrl+Phím Mũi tên trái hoặc phải

Chọn từ điểm chèn đến đầu mục nhập văn bản.

Shift+Home

Chọn từ điểm chèn đến cuối mục nhập văn bản.

Shift+End

Đổi vùng chọn sang trái một ký tự.

Shift+Mũi tên trái

Đổi vùng chọn sang phải một ký tự.

Shift+Mũi tên phải

Đổi vùng chọn sang trái một từ.

Ctrl+Shift+Phím Mũi tên trái

Đổi vùng chọn sang phải một từ.

Ctrl+Shift+Phím Mũi tên phải

Đầu trang  

Sử dụng hộp tổ hợp hoặc danh sách

Hộp danh sách hiển thị một loạt giá trị hoặc lựa chọn không thể thay đổi, được liệt kê tự động. Hộp tổ hợp cũng hiển thị các giá trị hoặc lựa chọn nhưng không hiển thị chúng cho đến khi bạn chọn một mũi tên thả xuống. Với hộp tổ hợp, đôi khi bạn có thể nhập một giá trị không có trong danh sách, như bạn có thể làm với một hộp văn bản.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp tổ hợp.

F4 hoặc Alt+phím Mũi tên xuống

Làm mới nội dung của hộp danh sách trường Tra cứu hoặc hộp tổ hợp.

F9

Di chuyển xuống một dòng.

Phím mũi tên xuống

Di chuyển xuống một trang.

Page down

Di chuyển lên một dòng.

Phím mũi tên lên

Di chuyển lên một trang.

Page up

Thoát khỏi hộp tổ hợp hoặc hộp danh sách.

Phím Tab

Đầu trang  

Làm việc với các đối tượng

Sử dụng phím tắt để chỉnh sửa và di chuyển trong danh sách Đối tượng cũng như để dẫn hướng cũng như mở đối tượng.

Chỉnh sửa và dẫn hướng danh sách Đối tượng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đổi tên đối tượng đã chọn.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể đổi tên đối tượng khi đóng đối tượng đó.

F2

Di chuyển xuống một dòng.

Phím mũi tên xuống

Di chuyển xuống một cửa sổ.

Page down

Di chuyển đến đối tượng cuối cùng.

Phím End (Cuối)

Di chuyển lên một dòng.

Phím mũi tên lên

Di chuyển lên một cửa sổ.

Page up

Đầu trang  

Dẫn hướng và mở đối tượng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở bảng hoặc truy vấn đã chọn trong Dạng xem Biểu dữ liệu.

Phím Enter

Mở biểu mẫu hoặc báo cáo đã chọn.

Phím Enter

Chạy macro đã chọn.

Phím Enter

Mở bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo, macro hoặc mô-đun đã chọn trong Dạng xem Thiết kế.

Ctrl+Enter

Hiển thị cửa sổ Tức thời trong Trình Visual Basic thảo.

Ctrl+G

Đầu Trang  

Các lối tắt phổ biến cho dạng xem Thiết kế, Bố trí và Biểu dữ liệu 

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển đổi giữa chế độ Chỉnh sửa (với điểm chèn được hiển thị) và chế độ Dẫn hướng trong biểu dữ liệu.

F2

Thoát khỏi chế độ Dẫn hướng và trở về chế độ Chỉnh sửa trong một biểu mẫu hoặc báo cáo.

Esc

Chuyển sang bảng thuộc tính (trong Dạng xem Thiết kế và Dạngxem Bố trí cho biểu mẫu và báo cáo).

F4 hoặc Alt+Enter

Chuyển sang Dạng xem Biểu mẫu từ biểu mẫu trong dạng xem Thiết kế.

F5

Chuyển đổi giữa phần trên và phần dưới của cửa sổ (trong Dạng xem Thiết kế của truy vấn, macro và cửa sổ Lọc/Sắp xếp Nâng cao).

F6

Chuyển đổi giữa lưới trường, bảng thuộc tính, thuộc tính trường, Ngăn Dẫn hướng, Thanh công cụ Truy nhập Nhanh và Mẹo Phím trên dải băng (trong Dạng xem Thiết kế cho bảng).

F6

Chuyển từ Trình soạn Visual Basic thảo trở lại biểu mẫu hoặc báo cáo trong Dạng xem Thiết kế.

Alt+F11

Chuyển lên trước giữa các dạng xem khi ở trong bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo.

Lưu ý: Nếu các dạng xem bổ sung sẵn dùng, các lần bấm kế tiếp sẽ di chuyển tiêu điểm tới dạng xem sẵn dùng tiếp theo.

Ctrl+Mũi tên phải hoặc Ctrl+Dấu phẩy (,)

Chuyển lùi giữa các dạng xem khi ở trong bảng, truy vấn, biểu mẫu hoặc báo cáo.

Lưu ý: Nếu các dạng xem bổ sung sẵn dùng, các lần bấm kế tiếp sẽ di chuyển tiêu điểm tới dạng xem trước đó.

Ctrl+Mũi tên trái hoặc Ctrl+Dấu chấm (.)

Lưu ý: Lối tắt này không hoạt động trong mọi điều kiện với tất cả các đối tượng.

Đầu trang  

Làm việc trong Dạng xem Biểu dữ liệu

Sử dụng Dạng xem Biểu dữ liệu khi bạn làm việc với bảng và truy vấn.

Dẫn hướng giữa các trường và bản ghi

Những lối tắt bàn phím này hoạt động trong chế độ Dẫn hướng trong Dạng xem Biểu dữ liệu.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến trường tiếp theo.

Phím Tab hoặc phím Mũi tên phải

Di chuyển đến trường cuối cùng trong bản ghi hiện tại.

Phím End (Cuối)

Di chuyển đến trường trước đó.

Shift+Tab hoặc phím Mũi tên trái

Di chuyển đến trường đầu tiên trong bản ghi hiện tại.

Phím Home

Di chuyển đến trường hiện tại trong bản ghi tiếp theo.

Phím mũi tên xuống

Di chuyển đến trường hiện tại trong bản ghi cuối cùng.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Di chuyển đến trường cuối cùng trong bản ghi cuối cùng.

Ctrl+End

Di chuyển đến trường hiện tại trong bản ghi trước đó.

Phím mũi tên lên

Di chuyển đến trường hiện tại trong bản ghi đầu tiên.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Di chuyển đến trường đầu tiên trong bản ghi đầu tiên.

Ctrl+Home

Đi đến một bản ghi cụ thể.

Alt+F5, sau đó, trong hộp số bản ghi, nhập số bản ghi, rồi nhấn Enter

Đầu trang  

Dẫn hướng đến màn hình khác của dữ liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển lên một màn hình.

Page up

Di chuyển xuống một màn hình.

Page down

Di chuyển sang phải một màn hình.

Ctrl+Page down

Di chuyển sang trái một màn hình.

Ctrl+Page up

Đầu trang  

Chọn và di chuyển một cột

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn cột hiện tại hoặc hủy bỏ lựa chọn cột, chỉ trong chế độ Dẫn hướng.

Ctrl+Phím cách

Mở rộng vùng chọn sang phải một cột, nếu cột hiện tại được chọn.

Shift+Mũi tên phải

Mở rộng vùng chọn sang bên trái một cột, nếu cột hiện tại được chọn.

Shift+Mũi tên trái

Đầu trang  

Làm việc với biểu dữ liệu con

Để thực hiện điều này

Nhấn

Nhập biểu dữ liệu con từ trường cuối cùng của bản ghi trước đó vào biểu dữ liệu.

Phím Tab

Nhập biểu dữ liệu con từ trường đầu tiên của bản ghi sau đây vào biểu dữ liệu.

Shift+Tab

Thoát khỏi biểu dữ liệu con và di chuyển đến trường đầu tiên của bản ghi tiếp theo trong biểu dữ liệu.

Ctrl+Tab

Thoát khỏi biểu dữ liệu con và di chuyển đến trường cuối cùng của bản ghi trước đó trong biểu dữ liệu.

Ctrl+Shift+Tab

Từ trường cuối cùng trong biểu dữ liệu con, hãy nhập trường tiếp theo vào biểu dữ liệu.

Phím Tab

Từ biểu dữ liệu, bỏ qua biểu dữ liệu con và di chuyển đến bản ghi tiếp theo trong biểu dữ liệu.

Phím mũi tên xuống

Từ biểu dữ liệu, bỏ qua biểu dữ liệu con và di chuyển đến bản ghi trước đó trong biểu dữ liệu.

Phím mũi tên lên

Đi đến một bản ghi cụ thể trong biểu dữ liệu con.

Lưu ý: Thao tác này sẽ di chuyển tiêu điểm từ biểu dữ liệu con tới hộp số bản ghi.

Alt+F5, sau đó, trong hộp số bản ghi, nhập số bản ghi, rồi nhấn Enter

Di chuyển từ biểu dữ liệu sang biểu dữ liệu con của bản ghi.

Ctrl+Shift+phím Mũi tên xuống

Thu gọn biểu dữ liệu con.

Ctrl+Shift+Phím Mũi tên lên

Lưu ý: Để dẫn hướng giữa các trường và bản ghi trong biểu dữ liệu con, hãy sử dụng cùng phím tắt bạn sử dụng trong Dạng xem Biểu dữ liệu.

Đầu trang  

Làm việc trong Dạng xem Thiết kế

Bạn làm việc trong Dạng xem Thiết kế khi thiết kế bảng, truy vấn, biểu mẫu, báo cáo và macro.

Dẫn hướng trong Dạng xem Thiết kế

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chuyển đổi giữa chế độ Chỉnh sửa (với điểm chèn được hiển thị) và chế độ Dẫn hướng.

F2

Mở hoặc đóng bảng thuộc tính.

F4 hoặc Alt+Enter

Chuyển sang Dạng xem Biểu mẫu từ một biểu mẫu trong Dạng xem Thiết kế.

F5

Chuyển đổi giữa phần trên và phần dưới của cửa sổ (trong Dạng xem Thiết kế của truy vấn, macro và cửa sổ Lọc/Sắp xếp Nâng cao).

Lưu ý: Sử dụng F6 nếu phím Tab không đưa bạn đến phần màn hình bạn muốn.

F6

Chuyển lên trước giữa ngăn thiết kế, thuộc tính, Ngăn Dẫn hướng, dải băng và điều khiển Thu phóng (trong Dạng xem Thiết kế của bảng, biểu mẫu và báo cáo).

F6

Hiển thị hoặc ẩn ngăn Danh sách Trường.

Alt+F8

Khi bạn đang mở một mô-đun mã, hãy chuyển từ Trình soạn thảo Visual Basic sang biểu mẫu hoặc báo cáo trong Dạng xem Thiết kế.

Shift+F7

Chuyển đổi từ bảng thuộc tính của điều khiển trong biểu mẫu hoặc báo cáo ở Dạng xem Thiết kế sang bề mặt thiết kế mà không thay đổi tiêu điểm điều khiển.

Shift+F7

Sao chép điều khiển đã chọn vào bảng tạm.

Ctrl+C

Cắt điều khiển đã chọn và sao chép vào bảng tạm.

Ctrl+X

Dán nội dung của bảng tạm ở góc trên bên trái của phần đã chọn.

Ctrl+V

Di chuyển điều khiển đã chọn sang phải một điểm ảnh dọc theo lưới trang.

Phím mũi tên phải

Di chuyển điều khiển đã chọn sang trái một điểm ảnh dọc theo lưới trang.

Phím mũi tên trái

Di chuyển điều khiển đã chọn lên trên một điểm ảnh dọc theo lưới trang.

Lưu ý: Đối với các điều khiển trong bố trí xếp chồng, thao tác này hoán đổi vị trí của điều khiển đã chọn với điều khiển ngay phía trên nó, trừ khi nó đã là điều khiển ở trên cùng trong bố trí.

Phím mũi tên lên

Di chuyển điều khiển đã chọn xuống dưới một điểm ảnh dọc theo lưới trang.

Lưu ý: Đối với các điều khiển trong bố trí xếp chồng, thao tác này hoán đổi vị trí của điều khiển đã chọn với điều khiển ngay phía dưới nó, trừ khi nó đã là điều khiển ở dưới cùng trong bố trí.

Phím mũi tên xuống

Di chuyển điều khiển đã chọn sang phải một điểm ảnh (bất kể lưới trang).

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Di chuyển điều khiển đã chọn sang trái một điểm ảnh (bất kể lưới trang).

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Di chuyển điều khiển đã chọn lên trên một điểm ảnh (bất kể lưới trang).

Lưu ý: Đối với các điều khiển trong bố trí xếp chồng, thao tác này hoán đổi vị trí của điều khiển đã chọn với điều khiển ngay phía trên nó, trừ khi nó đã là điều khiển ở trên cùng trong bố trí.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Di chuyển điều khiển đã chọn xuống dưới một điểm ảnh (bất kể lưới trang).

Lưu ý: Đối với các điều khiển trong bố trí xếp chồng, thao tác này hoán đổi vị trí của điều khiển đã chọn với điều khiển ngay phía dưới nó, trừ khi nó đã là điều khiển ở dưới cùng trong bố trí.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Tăng độ rộng của điều khiển đã chọn sang phải một điểm ảnh.

Lưu ý: Đối với các điều khiển trong một bố trí xếp chồng, việc này giúp tăng chiều rộng của toàn bộ bố trí.

Shift+Mũi tên phải

Giảm độ rộng của điều khiển đã chọn sang trái một điểm ảnh.

Lưu ý: Đối với các điều khiển trong một bố trí xếp chồng, việc này giúp giảm chiều rộng của toàn bộ bố trí.

Shift+Mũi tên trái

Giảm chiều cao của điều khiển đã chọn từ đáy một điểm ảnh.

Shift+Mũi tên lên

Tăng chiều cao của điều khiển đã chọn từ đáy lên một điểm ảnh.

Shift+Phím Mũi tên xuống

Đầu trang  

Chỉnh sửa bằng các điều khiển trong biểu mẫu và báo cáo trong Dạng xem Thiết kế

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sao chép điều khiển đã chọn vào bảng tạm.

Ctrl+C

Cắt điều khiển đã chọn và sao chép vào bảng tạm.

Ctrl+X

Dán nội dung của bảng tạm ở góc trên bên trái của phần đã chọn.

Ctrl+V

Di chuyển điều khiển đã chọn sang phải (ngoại trừ điều khiển là một phần của bố trí).

Phím mũi tên phải hoặc Ctrl+phím Mũi tên phải để di chuyển theo gia số nhỏ hơn

Di chuyển điều khiển đã chọn sang trái (ngoại trừ điều khiển là một phần của bố trí).

Phím mũi tên trái hoặc Ctrl+phím Mũi tên trái để di chuyển theo gia số nhỏ hơn

Di chuyển điều khiển đã chọn lên trên (ngoại trừ điều khiển là một phần của bố trí).

Phím mũi tên lên hoặc Ctrl+phím Mũi tên lên để di chuyển theo gia số nhỏ hơn

Di chuyển điều khiển đã chọn xuống dưới (ngoại trừ điều khiển là một phần của bố trí).

Phím Mũi tên xuống hoặc Ctrl+phím Mũi tên xuống để di chuyển theo gia số nhỏ hơn

Tăng chiều cao của điều khiển đã chọn.

Lưu ý: Nếu được dùng với điều khiển trong một bố trí, toàn bộ hàng của bố trí sẽ được đổi kích cỡ.

Shift+Phím Mũi tên xuống

Tăng chiều rộng của điều khiển đã chọn.

Lưu ý: Nếu được dùng với điều khiển trong một bố trí, toàn bộ cột của bố trí sẽ được đổi kích cỡ.

Shift+Mũi tên phải

Giảm chiều cao của điều khiển đã chọn.

Lưu ý: Nếu được dùng với điều khiển trong một bố trí, toàn bộ hàng của bố trí sẽ được đổi kích cỡ.

Shift+Mũi tên lên

Giảm độ rộng của điều khiển đã chọn.

Lưu ý: Nếu được dùng với điều khiển trong một bố trí, toàn bộ cột của bố trí sẽ được đổi kích cỡ.

Shift+Mũi tên trái

Đầu trang  

Dẫn hướng trong Dạng xem Biểu mẫu

Bạn làm việc trong Dạng xem Biểu mẫu khi nhập dữ liệu vào biểu mẫu.

Dẫn hướng giữa các trường và bản ghi

Những lối tắt bàn phím này hoạt động trong chế độ Dẫn hướng trong Dạng xem Biểu mẫu.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến trường tiếp theo.

Phím Tab

Di chuyển đến trường trước đó.

Shift+Tab

Di chuyển đến điều khiển cuối cùng trên biểu mẫu và vẫn ở trong bản ghi hiện tại.

Phím End (Cuối)

Di chuyển đến điều khiển cuối cùng trong biểu mẫu và đặt tiêu điểm vào bản ghi cuối cùng.

Ctrl+End

Di chuyển đến điều khiển đầu tiên trên biểu mẫu và vẫn ở trong bản ghi hiện tại.

Phím Home

Di chuyển đến điều khiển đầu tiên trong biểu mẫu và đặt tiêu điểm trong bản ghi đầu tiên.

Ctrl+Home

Di chuyển đến trường hiện tại trong bản ghi tiếp theo.

Ctrl+Page down

Di chuyển đến trường hiện tại trong bản ghi trước đó.

Ctrl+Page up

Đi đến một bản ghi cụ thể.

Alt+F5, sau đó, trong hộp số bản ghi, nhập số bản ghi, rồi nhấn Enter

Đầu trang  

Dẫn hướng trong các biểu mẫu có nhiều trang

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển xuống một trang hoặc ở cuối bản ghi, di chuyển đến trang tương đương trên bản ghi tiếp theo.

Page down

Di chuyển lên một trang hoặc ở cuối bản ghi, di chuyển đến trang tương đương ở bản ghi trước đó.

Page up

Đầu trang 

Dẫn hướng giữa biểu mẫu chính và biểu mẫu con

Để thực hiện điều này

Nhấn

Nhập biểu mẫu con từ trường trước đó vào biểu mẫu chính.

Phím Tab

Nhập biểu mẫu con từ trường sau đây vào biểu mẫu chính.

Shift+Tab

Thoát khỏi biểu mẫu con và di chuyển đến trường tiếp theo trong biểu mẫu chính hoặc bản ghi tiếp theo.

Ctrl+Tab

Thoát khỏi biểu mẫu con và di chuyển đến trường trước đó trong biểu mẫu chính hoặc bản ghi trước đó.

Ctrl+Shift+Tab

Đầu trang  

Dẫn hướng trong Xem trước khi In và Xem trước Bố trí

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở hộp thoại In (đối với biểu dữ liệu, biểu mẫu và báo cáo).

Ctrl+P

Mở hộp thoại Thiết lập Trang (đối với biểu mẫu và báo cáo).

T

Hủy bỏ Xem trước khi In hoặc Xem trước Bố trí.

C hoặc Esc

Cuộn xuống theo gia số nhỏ.

Phím mũi tên xuống

Cuộn xuống toàn màn hình một lần.

Page down

Di chuyển xuống cuối trang.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Cuộn lên theo gia số nhỏ.

Phím mũi tên lên

Cuộn lên toàn màn hình.

Page up

Di chuyển lên đầu trang.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Cuộn sang phải theo gia số nhỏ.

Phím mũi tên phải

Di chuyển sang cạnh phải của trang.

Phím End (Cuối)

Di chuyển đến góc dưới bên phải của trang.

Ctrl+End

Cuộn sang trái theo gia số nhỏ.

Phím mũi tên trái

Di chuyển sang cạnh trái của trang.

Phím Home

Di chuyển đến góc trên bên trái của trang.

Ctrl+Home

Di chuyển đến hộp số trang.

Alt+F5, sau đó nhập số trang, rồi nhấn Enter

Đầu trang  

Làm việc với các ngăn

Tìm hiểu cách sử dụng phím tắt với sơ đồ, lưới, SQL hoặc ngăn Danh sách Trường.

Sử dụng ngăn sơ đồ

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển giữa các bảng, dạng xem và hàm (và nối các dòng, nếu có).

Phím Tab hoặc Shift+Tab

Di chuyển giữa các cột trong bảng, dạng xem hoặc hàm.

Phím mũi tên

Chọn cột dữ liệu đã chọn để xuất.

Phím cách hoặc Dấu cộng (+)

Loại bỏ cột dữ liệu đã chọn khỏi đầu ra truy vấn.

Phím cách hoặc Dấu trừ (-)

Loại bỏ bảng, dạng xem hoặc hàm đã chọn hoặc nối dòng khỏi truy vấn.

Xóa

Lưu ý: Nếu đã chọn nhiều mục, việc nhấn Phím cách sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các mục đã chọn. Chọn nhiều mục bằng cách nhấn và giữ phím Shift trong khi chọn các mục đó. Chuyển đổi trạng thái đã chọn của một mục đơn bằng cách nhấn và giữ phím Ctrl khi chọn mục đó.

Đầu trang  

Sử dụng ngăn lưới

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển giữa các ô.

Các phím mũi tên, phím Tab hoặc Shift+Tab

Di chuyển đến hàng cuối cùng trong cột hiện tại.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Di chuyển đến hàng đầu tiên trong cột hiện tại.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Di chuyển đến ô phía trên bên trái trong phần lưới hiển thị.

Ctrl+Home

Di chuyển đến ô phía dưới bên phải.

Ctrl+End

Di chuyển trong danh sách thả xuống.

Phím Mũi tên lên hoặc xuống

Chọn toàn bộ cột lưới.

Ctrl+Phím cách

Chuyển đổi giữa chế độ Chỉnh sửa và chế độ chọn ô.

F2

Sao chép văn bản đã chọn trong ô vào bảng tạm (trong chế độ Chỉnh sửa).

Ctrl+C

Cắt văn bản đã chọn trong ô và đặt vào bảng tạm (trong chế độ Chỉnh sửa).

Ctrl+X

Dán văn bản từ bảng tạm (ở chế độ Chỉnh sửa).

Ctrl+V

Chuyển đổi giữa chế độ chèn và gõ đè khi đang chỉnh sửa trong ô.

Phím Insert

Chuyển đổi hộp kiểm trong cột Đầu ra.

Lưu ý: Nếu đã chọn nhiều mục, việc nhấn phím này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các mục đã chọn.

Phím cách

Xóa nội dung đã chọn của một ô.

Xóa

Xóa tất cả các giá trị cho cột lưới đã chọn.

Xóa

Đầu trang  

Sử dụng ngăn SQL

Bạn có thể sử dụng phím Windows chuẩn khi làm việc trong ngăn SQL chuẩn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Ctrl+phím Mũi tên để di chuyển giữa các từ và các lệnh Cắt, Sao chép và Dán trên tab Trang đầu sẽ hoạt động như bình thường. Bạn chỉ có thể chèn văn bản; không có chế độ gõ đè.

Lưu ý: Trong dạng xem SQL, Ctrl+A để chọn tất cả văn bản chỉ được hỗ trợ trong Microsoft 365, Access 2016 Click-to-Run và Access 2019. Một cách khác là nhấn F2.

Sử dụng ngăn Danh sách Trường với một biểu mẫu hoặc báo cáo trong Dạng xem Thiết kế hoặc Dạng xem Bố trí

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị hoặc ẩn ngăn Danh sách Trường.

Alt+F8

Thêm trường đã chọn vào mục chi tiết biểu mẫu hoặc báo cáo.

Phím Enter

Di chuyển lên hoặc xuống ngăn Danh sách Trường.

Phím Mũi tên lên hoặc xuống

Di chuyển giữa ngăn trên và ngăn dưới của Danh sách Trường.

Phím Tab

Đầu trang  

Chọn văn bản hoặc dữ liệu

Tìm hiểu cách sử dụng bàn phím để chọn trường, bản ghi hoặc văn bản trong một trường. Bạn cũng có thể sử dụng phím tắt để mở rộng vùng chọn hoặc tìm và thay thế văn bản hoặc dữ liệu.

Chọn trường hoặc bản ghi

Lưu ý: Để hủy chọn, dùng phím mũi tên đối diện.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chọn trường tiếp theo.

Phím Tab

Chuyển đổi giữa chế độ Chỉnh sửa (với điểm chèn được hiển thị) và chế độ Dẫn hướng trong biểu dữ liệu.

F2

Thoát khỏi chế độ Dẫn hướng trong một biểu mẫu hoặc báo cáo.

Esc

Chuyển đổi giữa việc chọn bản ghi hiện tại và trường đầu tiên của bản ghi hiện tại, trong chế độ Dẫn hướng.

Shift+Phím cách

Mở rộng lựa chọn tới bản ghi trước đó, nếu bản ghi hiện tại được chọn.

Shift+Mũi tên lên

Chọn tất cả bản ghi.

Ctrl+A

Đầu trang  

Chọn văn bản trong một trường

Để thực hiện điều này

Nhấn

Đổi kích cỡ vùng chọn sang phải một ký tự.

Shift+Mũi tên phải

Đổi kích cỡ vùng chọn sang phải một từ.

Ctrl+Shift+Phím Mũi tên phải

Đổi kích cỡ vùng chọn sang trái một ký tự.

Shift+Mũi tên trái

Đổi kích cỡ vùng chọn sang trái một từ.

Ctrl+Shift+Phím Mũi tên trái

Đầu trang  

Mở rộng vùng chọn

Để thực hiện điều này

Nhấn

Bật chế độ Mở rộng.

Lưu ý: Trong Dạng xem Biểu dữ liệu, Vùng chọn Mở rộng xuất hiện ở góc dưới bên phải của cửa sổ.

F8, rồi liên tục F8 để mở rộng vùng chọn đến từ, trường, bản ghi và tất cả các bản ghi

Mở rộng vùng chọn sang các trường liền kề trong cùng hàng trong Dạng xem Biểu dữ liệu.

Phím Mũi tên trái hoặc phải

Mở rộng vùng chọn sang các hàng liền kề trong Dạng xem Biểu dữ liệu.

Phím Mũi tên lên hoặc xuống

Hoàn tác phần mở rộng trước đó.

Shift+F8

Hủy bỏ chế độ Mở rộng.

Esc

Đầu trang  

Tìm và thay thế văn bản hoặc dữ liệu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở tab Tìm trong hộp thoại Tìm và Thay thế.

Ctrl+F

Tìm lần xuất hiện tiếp theo của văn bản đã xác định trong hộp thoại Tìm và Thay thế khi đóng hộp thoại (chỉ trong Dạng xem Biểu dữ liệu và Dạng xem Biểu mẫu).

Shift+F4

Đầu trang  

Chỉnh sửa văn bản hoặc dữ liệu

Sử dụng phím tắt trong các mục sau đây để dẫn hướng đến điểm chèn trong một trường, sao chép, di chuyển hoặc xóa văn bản và hoàn tác thay đổi. Bạn cũng có thể sử dụng bàn phím để nhập dữ liệu trong Dạng xem biểu dữ liệu hoặc Dạng xem biểu mẫu và làm mới trường.

Di chuyển điểm chèn trong một trường

Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy điểm chèn, nhấn F2 để hiển thị điểm chèn.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển điểm chèn sang phải một ký tự.

Phím mũi tên phải

Di chuyển điểm chèn sang phải một từ.

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Di chuyển điểm chèn sang trái một ký tự.

Phím mũi tên trái

Di chuyển điểm chèn sang trái một từ.

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Di chuyển điểm chèn đến cuối trường, trong trường một hàng hoặc di chuyển điểm chèn đến cuối dòng trong trường nhiều đường.

Phím End (Cuối)

Di chuyển điểm chèn đến cuối trường trong trường nhiều đường.

Ctrl+End

Di chuyển điểm chèn đến đầu trường, trong trường một hàng hoặc di chuyển điểm chèn đến đầu dòng trong trường nhiều đường.

Phím Home

Di chuyển điểm chèn đến đầu trường, trong trường nhiều đường.

Ctrl+Home

Đầu trang  

Sao chép, di chuyển hoặc xóa văn bản

Để thực hiện điều này

Nhấn

Sao chép vùng chọn vào bảng tạm.

Ctrl+C

Cắt vùng chọn và sao chép vào bảng tạm.

Ctrl+X

Dán nội dung của bảng tạm tại điểm chèn.

Ctrl+V

Xóa vùng chọn hoặc ký tự ở bên trái điểm chèn.

Phím Backspace (Xóa lùi)

Xóa vùng chọn hoặc ký tự ở bên phải điểm chèn.

Xóa

Xóa tất cả ký tự ở bên phải điểm chèn.

Ctrl+Delete

Đầu trang  

Hoàn tác thay đổi

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hoàn tác nhập.

Ctrl+Z hoặc Alt+Backspace

Hoàn tác các thay đổi trong trường hiện tại hoặc bản ghi hiện tại.

Esc
Nếu cả trường hiện tại và bản ghi hiện tại đều đã được thay đổi, hãy nhấn Esc hai lần để hoàn tác các thay đổi, đầu tiên là trong trường hiện tại, rồi trong bản ghi hiện tại.

Đầu trang  

Nhập dữ liệu vào Dạng xem Biểu dữ liệu hoặc Dạng xem Biểu mẫu

Để thực hiện điều này

Nhấn

Chèn ngày hiện tại.

Ctrl+Dấu chấm phẩy (;)

Chèn thời gian hiện tại.

Ctrl+Shift+Dấu hai chấm (:)

Chèn giá trị mặc định cho một trường.

Ctrl+Alt+Phím cách

Chèn giá trị từ cùng một trường vào bản ghi trước đó.

Ctrl+Dấu nháy đơn (')

Thêm bản ghi mới.

Ctrl+Dấu cộng (+)

Trong biểu dữ liệu, xóa bản ghi hiện tại.

Ctrl+Dấu trừ (-)

Lưu thay đổi vào bản ghi hiện tại.

Shift+Enter

Chuyển đổi giữa các giá trị trong hộp kiểm hoặc nút tùy chọn.

Phím cách

Chèn dòng mới vào trường Văn bản Ngắn hoặc Văn bản Dài.

Ctrl+Enter

Đầu trang  

Làm mới trường với dữ liệu hiện tại

Để thực hiện điều này

Nhấn

Truy vấn lại các bảng cơ sở hoặc trong biểu mẫu con, chỉ truy vấn lại bảng cơ sở cho biểu mẫu con.

Shift+F9 hoặc F5

Làm mới nội dung của danh sách trường Tra cứu hoặc hộp tổ hợp.

F9

Đầu trang  

Dẫn hướng trong bảng và ô

Sử dụng phím tắt trong các mục sau để dẫn hướng và di chuyển xung quanh trong bảng và ô. 

Làm việc và di chuyển xung quanh trong các bảng

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển đến ô kế tiếp.

Phím Tab

Di chuyển đến ô trước đó.

Shift+Tab

Di chuyển đến hàng kế tiếp.

Phím mũi tên xuống

Di chuyển đến hàng trước đó.

Phím mũi tên lên

Chèn tab vào một ô.

Ctrl+Tab

Bắt đầu một đoạn văn mới.

Enter

Thêm một hàng mới vào cuối bảng.

Phím Tab ở cuối hàng cuối cùng

Đầu trang  

Di chuyển xung quanh trong văn bản hoặc ô

Để thực hiện điều này

Nhấn

Di chuyển một ký tự sang trái.

Phím mũi tên trái

Di chuyển một ký tự sang phải.

Phím mũi tên phải

Di chuyển lên một dòng.

Phím mũi tên lên

Di chuyển xuống một dòng.

Phím mũi tên xuống

Di chuyển một từ về bên trái.

Ctrl+Phím Mũi tên trái

Di chuyển một từ về bên phải.

Ctrl+Phím Mũi tên phải

Di chuyển đến cuối dòng.

End

Di chuyển đến đầu dòng.

Phím Home (Đầu trang)

Di chuyển lên trên một đoạn văn.

Ctrl+Phím Mũi tên lên

Di chuyển xuống một đoạn văn.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Di chuyển đến cuối của hộp văn bản.

Ctrl+End

Di chuyển đến đầu của hộp văn bản.

Ctrl+Home

Lặp lại hành động Tìm sau cùng.

Shift+F4

Đầu trang  

Nhận trợ giúp về Access

Cửa sổ Trợ giúp cung cấp tất cả Access nội dung trợ giúp.

Để thực hiện điều này

Nhấn

Mở cửa sổ Trợ giúp.

F1

Quay lại Trang chủ Access Trợ giúp.

Alt+Home

Chọn mục tiếp theo trong cửa sổ Trợ giúp.

Phím Tab

Chọn mục trước đó trong cửa sổ Trợ giúp.

Shift+Tab

Thực hiện hành động cho mục đã chọn.

Phím Enter

Trong danh sách Access đề Trợ giúp , bung rộng hoặc thu gọn mục đã chọn.

Phím Enter

Chọn văn bản ẩn hoặc siêu kết nối kế tiếp, bao gồm Hiện Toàn bộ hoặc Ẩn Toàn bộ ở đầu của một chủ đề.

Phím Tab

Chọn siêu kết nối hoặc văn bản ẩn trước đó.

Shift+Tab

Thực hiện hành động cho Hiện Tất cả, Ẩn Tất cả, văn bản ẩn hoặc siêu kết nối đã chọn.

Phím Enter

Di chuyển trở lại chủ đề Trợ giúp trước đó (nút Quay lại).

Alt+Phím Mũi tên trái hoặc Backspace

Di chuyển tới chủ đề Trợ giúp tiếp theo (nút Chuyển tiếp).

Alt+Mũi tên phải

Cuộn lên hoặc xuống một lượng nhỏ trong chủ đề Trợ giúp hiện đang được hiển thị.

Phím Mũi tên lên hoặc xuống

Cuộn nhiều lên hoặc xuống tương ứng trong chủ đề Trợ giúp đang được hiển thị.

Page up hoặc Page down

Dừng hành động cuối (nút Dừng).

Esc

Làm mới cửa sổ (nút Làm mới).

F5

In chủ đề Trợ giúp hiện tại.

Ctrl+P
(Nếu con trỏ không nằm trong chủ đề Trợ giúp hiện tại, hãy nhấn F6, rồi nhấn Ctrl+P)

Thay đổi trạng thái kết nối.

F6, rồi nhấn Enter để mở danh sách lựa chọn

Chuyển đổi giữa các vùng trong cửa sổ Trợ giúp, chẳng hạn như thanh công cụ và danh sách Tìm kiếm.

F6

Trong một Mục lục trong dạng xem hình cây, chọn mục kế tiếp hoặc trước đó tương ứng.

Phím Mũi tên lên hoặc xuống

Trong Mục lục ở dạng xem hình cây, bung rộng hoặc thu gọn mục đã chọn.

Phím Enter

Đầu Trang  

Phím tắt hỗn hợp

Để thực hiện điều này

Nhấn

Hiển thị toàn bộ địa chỉ siêu kết nối (URL) cho siêu kết nối đã chọn.

F2

Mở hộp Thu phóng để thuận tiện nhập biểu thức và văn bản khác trong khu vực nhập nhỏ.

Shift+F2

Sao chép ảnh chụp màn hình của toàn bộ màn hình vào bảng tạm.

In màn hình

Sao chép ảnh chụp màn hình cửa sổ hiện tại vào bảng tạm.

Alt+Print screen

Hiển thị toàn bộ tập hợp lệnh trên menu ngăn tác vụ.

Ctrl+Phím Mũi tên xuống

Thoát Access.

Alt+F4

Đầu trang  

Xem thêm

Hỗ trợ bộ đọc màn hình cho Access

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Access

Sử dụng bộ đọc màn hình để khởi động Access

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×