You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Nếu bạn không còn muốn có danh sách thả xuống trong trang tính, bạn có thể loại bỏ.

 1. Chọn ô có danh sách thả xuống.

  Nếu có nhiều ô có danh sách thả xuống mà bạn muốn xóa, bạn có thể sử dụng Ctrl+Bấm chuột trái để chọn các ô này.

 2. Bấm Dữ liệu >Kiểm soát Dữ liệu.

 3. Trên tab Thiết đặt, hãy bấm Xóa Tất cả.

 4. Bấm vào OK.

Bấm Xóa Tất cả để loại bỏ danh sách thả xuống

Nếu bạn cần loại bỏ toàn bộ Xác thực Dữ liệu khỏi trang tính, bao gồm danh sách thả xuống nhưng bạn không biết vị trí của chúng thì bạn có thể sử dụng hộp thoại Đi Tới Đặc biệt. Nhấn Ctrl+G > Đặc biệt, rồi nhấn vào Xác nhận tính hợp lệ Dữ liệu > Tất cả hoặc Tương tự, sau đó lặp lại các bước trên.

Nếu bạn quyết định muốn thay đổi các tùy chọn trong danh sách thả xuống thay vì xóa bỏ nó, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ các mục trong danh sách thả xuống.

 1. Chọn ô có danh sách thả xuống.

  Nếu có nhiều ô có danh sách thả xuống mà bạn muốn xóa, bạn có thể sử dụng Ctrl+Bấm chuột trái để chọn các ô này.

 2. Bấm Dữ liệu >Kiểm soát Dữ liệu.

 3. Trên tab Thiết đặt, hãy bấm Xóa Tất cả.

 4. Bấm vào OK.

Bấm Xóa Tất cả để loại bỏ danh sách thả xuống

Nếu bạn cần loại bỏ toàn bộ Xác thực Dữ liệu khỏi trang tính, bao gồm danh sách thả xuống nhưng bạn không biết vị trí của chúng thì bạn có thể sử dụng hộp thoại Đi Tới Đặc biệt. Nhấn Ctrl+G > Đặc biệt, rồi nhấn vào Xác nhận tính hợp lệ Dữ liệu > Tất cả hoặc Tương tự, sau đó lặp lại các bước trên.

Nếu bạn quyết định muốn thay đổi các tùy chọn trong danh sách thả xuống thay vì xóa bỏ nó, hãy xem Thêm hoặc loại bỏ các mục trong danh sách thả xuống.

 1. Chọn các ô có chứa danh sách thả xuống.

 2. Bấm Dữ liệu >Kiểm soát Dữ liệu.

 3. Trên tab Thiết đặt, hãy bấm Xóa Tất cả.

 4. Bấm vào OK.

Nếu thay vì xóa danh sách thả xuống, bạn quyết định muốn thay đổi các tùy chọn, hãy xem mục Thêm hoặc loại bỏ các mục khỏi danh sách thả xuống.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Tạo danh sách thả xuống

Áp dụng xác thực dữ liệu cho ô

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×