Nếu bạn đã cài đặt gói ngôn ngữ cho Microsoft Office, bạn có thể dễ dàng loại bỏ mọi ngôn ngữ soạn thảo hay phông chữ mà bạn không muốn hoặc không sử dụng. Nếu muốn thêm ngôn ngữ soạn thảo khác vào máy tính, bạn có thể làm theo các hướng dẫn tại mục Thay đổi ngôn ngữ Office sử dụng trong menu và công cụ kiểm lỗi. Nếu bạn muốn thêm phông chữ mới, hãy xem mục Tải xuống và cài đặt phông chữ tùy chỉnh để sử dụng với Office.

Bấm vào đầu đề bên dưới để xem thêm thông tin

Quan trọng: Bạn không thể loại bỏ ngôn ngữ chính trong danh sách Ngôn ngữ soạn thảo đã bật . Nếu một ngôn ngữ được đặt là ngôn ngữ mặc định và bạn muốn loại bỏ ngôn ngữ này, bạn phải chọn một ngôn ngữ khác là ngôn ngữ mặc định.

Trong Office 2010, Office 2013 và Office 2016:

 1. Mở một chương trình Microsoft Office, ví dụ như Word.

 2. Bấm Tệp > Tùy chọn > Ngôn ngữ.

 3. Dưới Chọn Ngôn ngữ Soạn thảo, chọn ngôn ngữ bạn muốn loại bỏ, rồi bấm vào Loại bỏ.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn tạo một tài liệu chứa văn bản Tiếng Nhật trước khi xóa ngôn ngữ soạn thảo và phông Tiếng Nhật, thì những chữ Tiếng Nhật đó vẫn còn trong tài liệu, ngay cả khi bạn xóa ngôn ngữ soạn thảo và phông Tiếng Nhật.

  • Nếu trước khi xóa ngôn ngữ soạn thảo và phông chữ tiếng Nhật, bạn tạo một tài liệu có chứa văn bản tiếng Nhật và đánh dấu thủ công ngôn ngữ kiểm lỗi của văn bản trong tài liệu là tiếng Nhật thì cài đặt ngôn ngữ kiểm lỗi tiếng Nhật vẫn giữ nguyên ngay cả khi bạn đã xóa ngôn ngữ soạn thảo và phông chữ đó.

  • Sau khi bạn xóa tiếng Nhật khỏi các ngôn ngữ được hỗ trợ, tiếng Nhật vẫn tiếp tục được liệt kê là ngôn ngữ kiểm lỗi trong hộp thoại Ngôn ngữ.

Trong Office 2007:

 1. Bấm vào Bắt đầu, trỏ tới Tất cả Chương trình, trỏ tới Microsoft Office, trỏ tới Công cụ Microsoft Office, rồi bấm vào Cài đặt Ngôn ngữ Microsoft Office.

 2. Bấm vào tab Ngôn ngữ Soạn thảo.

 3. Trong danh sách Ngôn ngữ soạn thảo được hỗ trợ, bấm vào ngôn ngữ bạn muốn loại bỏ, rồi bấm vào Loại bỏ.

  Lặp lại bước này với từng ngôn ngữ bổ sung mà bạn muốn loại bỏ.

Trong Windows 7, Windows 8 và Windows 10 (áp dụng cho Office 2010, Office 2013 và Office 2016):

 1. Trong Panel điều khiển, nhập Phông chữ vào hộp tìm kiếm ở trên cùng bên phải.

 2. Trong mục Phông, bấm Xem trước, xóa hoặc hiện và ẩn phông.

 3. Chọn phông bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Xóa bỏ.

Trong Windows Vista với Office 2010:

 1. Trong Panel Điều khiển, bấm vào Diện mạo và Cá nhân hóa.

 2. Bấm Cài đặt hoặc loại bỏ một phông.

 3. Bấm chuột phải vào phông bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Xóa bỏ.

Trong Windows Vista với Office 2007:

 1. Trong Panel Điều khiển, bấm đúp vào Phông chữ. (Nếu Panel Điều khiển ở dạng xem Thể loại, hãy bấm vào mục Chuyển sang Dạng xem Cổ điển.)

 2. Xóa những phông chữ mà bạn không muốn.

Bấm nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10, rồi nhập Panel điều khiển.

Loại bỏ ngôn ngữ và phông chữ trên máy Mac

Để loại bỏ ngôn ngữ, xem mục Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực.

Để loại bỏ phông chữ, hãy xem mục Thông tin cơ bản về máy Mac: Sách Phông chữ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×