Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đã cài đặt gói ngôn ngữ cho Microsoft Office, bạn có thể dễ dàng loại bỏ mọi ngôn ngữ soạn thảo hay phông chữ mà bạn không muốn hoặc không sử dụng. Nếu muốn thêm ngôn ngữ soạn thảo khác vào máy tính, bạn có thể làm theo các hướng dẫn tại mục Thay đổi ngôn ngữ Office sử dụng trong menu và công cụ kiểm lỗi. Nếu bạn muốn thêm phông chữ mới, hãy xem mục Tải xuống và cài đặt phông chữ tùy chỉnh để sử dụng với Office.

Bấm vào đầu đề bên dưới để xem thêm thông tin

Quan trọng: Bạn không thể loại bỏ ngôn ngữ chính trong danh sách Ngôn ngữ soạn thảo đã bật . Nếu một ngôn ngữ được đặt là ngôn ngữ mặc định và bạn muốn loại bỏ ngôn ngữ này, bạn phải chọn một ngôn ngữ khác là ngôn ngữ mặc định.

 1. Mở một chương trình Microsoft Office, ví dụ như Word.

 2. Bấm Tệp > Tùy chọn > Ngôn ngữ.

 3. Dưới Chọn Ngôn ngữ Soạn thảo, chọn ngôn ngữ bạn muốn loại bỏ, rồi bấm vào Loại bỏ.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn tạo một tài liệu chứa văn bản Tiếng Nhật trước khi xóa ngôn ngữ soạn thảo và phông Tiếng Nhật, thì những chữ Tiếng Nhật đó vẫn còn trong tài liệu, ngay cả khi bạn xóa ngôn ngữ soạn thảo và phông Tiếng Nhật.

  • Nếu trước khi xóa ngôn ngữ soạn thảo và phông chữ tiếng Nhật, bạn tạo một tài liệu có chứa văn bản tiếng Nhật và đánh dấu thủ công ngôn ngữ kiểm lỗi của văn bản trong tài liệu là tiếng Nhật thì cài đặt ngôn ngữ kiểm lỗi tiếng Nhật vẫn giữ nguyên ngay cả khi bạn đã xóa ngôn ngữ soạn thảo và phông chữ đó.

  • Sau khi bạn xóa tiếng Nhật khỏi các ngôn ngữ được hỗ trợ, tiếng Nhật vẫn tiếp tục được liệt kê là ngôn ngữ kiểm lỗi trong hộp thoại Ngôn ngữ.

 1. Trong Panel điều khiển, nhập Phông chữ vào hộp tìm kiếm ở trên cùng bên phải.

 2. Trong mục Phông, bấm Xem trước, xóa hoặc hiện và ẩn phông.

 3. Chọn phông bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Xóa bỏ.

 4. Xóa những phông chữ mà bạn không muốn.

Bấm nút Bắt đầu Nút Bắt đầu của Windows trong Windows 8 và Windows 10, rồi nhập Panel điều khiển.

Loại bỏ ngôn ngữ và phông chữ trên máy Mac

Để loại bỏ ngôn ngữ, xem mục Tùy chọn Ngôn ngữ và Khu vực.

Để loại bỏ phông chữ, hãy xem mục Thông tin cơ bản về máy Mac: Sách Phông chữ.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×