Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

Khi bạn chỉnh sửa bản trình bày, bạn có thể mở (hoặc theo dõi) một siêu kết nối bằng cách thực hiện các thao tác sau:

Mở siêu kết nối trong khi chỉnh sửa bản trình bày

  1. Bấm chuột phải vào siêu kết nối, rồi chọn mở siêu kết nối trên menu lối tắt.

    Trên menu bấm chuột phải mở ra, hãy bấm mở siêu kết nối.
  2. Bấm mở siêukết nối.

Kiểm tra các siêu kết nối của bạn trong trình chiếu trước khi trình bày cho người khác để đảm bảo rằng chúng hoạt động như mong đợi.

TrongPowerPoint for Microsoft 365 và PowerPoint 2019, ở dạng xem thông thường, bạn cũng có thể mở một siêu kết nối bằng cách nhấn phím Ctrl và bấm vào siêu kết nối. 

Mở siêu kết nối trong khi trình chiếu

Bạn có thể mở siêu kết nối trong khi trình chiếu bằng cách bấm vào liên kết.

  1. Bấm vào trình chiếu > từ đầu đến bắt đầu bản trình bày trình chiếu của bạn.

  2. Khi bạn nhìn thấy siêu kết nối trong bản trình bày, hãy bấm vào văn bản được gạch dưới để mở hoặc theo dõi, siêu kết nối.

    Bấm vào nối kết để mở.

    Trình chiếu vẫn hiện hoạt khi nối kết mở ra. Bạn có thể cần đóng trang web hoặc tệp được liên kết để trở về bản trình bày của bạn.

Tạo siêu kết nối trên trang chiếu

Xem Thêm siêukết nối vào trang chiếu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×