Chủ đề liên quan
×
Văn bản & bảng
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Văn bản & bảng

Thêm siêu kết nối vào trang chiếu

Cách nhanh nhất để tạo siêu kết nối web cơ bản trên PowerPoint trang chiếu là nhấn Enter sau khi bạn nhập địa chỉ của một trang web hiện có (chẳng hạn như http://www.contoso.com).

Bạn có thể liên kết tới một trang web hoặc có thể liên kết tới một tài liệu mới hay một vị trí trong tài liệu hiện có hoặc bạn có thể bắt đầu thư tới một địa chỉ email.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

48 giây

Liên kết tới website

 1. Chọn văn bản, hình hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu kết nối.

 2. Chọn Chèn >Kết > Chèn Nối kết.

 3. Chọn Tệp hoặc trang web hiện có, rồi thêm:

  • Văn bản hiển thị: Nhập văn bản bạn muốn xuất hiện dưới dạng siêu kết nối.

  • Mách nước: Nhập văn bản bạn muốn xuất hiện khi người dùng di chuột qua siêu kết nối (tùy chọn).

  • Thư mục hiện tạiTrang đã duyệt hoặc Tệp gần đây: Chọn nơi bạn muốn liên kết.

  • Địa chỉ: Nếu bạn chưa chọn vị trí ở trên, hãy chèn URL cho website bạn muốn liên kết.

   Nếu bạn liên kết tới tệp trên máy tính và di chuyển bản trình bày PowerPoint sang một máy tính khác, bạn cũng sẽ cần phải di chuyển mọi tệp đã liên kết.

  • 4. Chọn OK.

Liên kết tới một vị trí trong tài liệu, tài liệu mới hoặc địa chỉ email

 1. Chọn văn bản, hình hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu kết nối.

 2. Chọn Chèn > kết >Chèn Liên kết và chọn một tùy chọn:

  • Vị trí trong tài liệu này: Liên kết tới một trang chiếu cụ thể trong bản trình bày.

  • Tạo tài liệu mới: Liên kết từ bản trình bày của bạn tới một bản trình bày khác.

  • Địa chỉ email: Liên kết một địa chỉ email đã hiển thị để mở chương trình email của người dùng.

 3. Điền vào Văn bản hiển thịMách nước và nơi bạn muốn liên kết.

 4. Chọn OK.

Thay đổi màu cho siêu kết nối

Bạn có thể thay đổi màu cho siêu kết nối nếu bạn muốn. Nếu bạn muốn thay đổi văn bản hiển thị của liên kết, hãy bấm chuột phải vào văn bản đó, rồi chọn Chỉnh sửa liên kết.

 1. Chọn siêu kết nối bạn muốn đổi màu.

 2. Trên tab Trang đầu của dải băng, chọn mũi tên xuống cạnh nút Màu phông để mở menu màu.

  Chọn mũi tên xuống cạnh nút Màu phông để mở menu màu
 3. Chọn màu bạn muốn từ siêu kết nối.

Kiểm tra siêu kết nối.

Sau khi bạn đã chèn liên kết, bạn có thể kiểm tra (trong dạng xem thông thường) bằng cách bấm chuột phải vào siêu kết nối và chọn Mở siêu kết nối

Hiển thị và trả lại hàng

Hộp Hiện và trả về bị mờ trừ khi bạn đang nối kết đến Chiếu chuyên biệt trong bản trình bày của mình.

Nếu bạn là người đăng kýMicrosoft 365 và muốn sử dụng một tính năng như hiển thị và quay lại, hãy bấm vào đây để đọc về cách liên kết đến một trang chiếu khác bằng tính năng Phóng to cho PowerPoint và xem tính năng "Chọn để quay lại" được thảo luận ở gần cuối bài viết đó.

Xem thêm

Loại bỏ gạch dưới khỏi văn bản siêu kết nối

Thay đổi màu cho văn bản siêu kết nối xuyên suốt bản trình bày

Đánh dấu trang chiếu và liên kết đến trang chiếu đó từ vị trí khác trong bản trình bày

Cách nhanh nhất để tạo siêu kết nối web cơ bản trên PowerPoint trang chiếu là nhấn Enter sau khi bạn nhập địa chỉ của một trang web hiện có (chẳng hạn như http://www.contoso.com).

Bạn có thể liên kết tới trang web, liên kết tới một vị trí khác trong bản trình bày, mở bản trình bày khác hoặc bắt đầu thư tới một địa chỉ email.

Liên kết tới trang web

 1. Trong dạng xem Thông thường, chọn văn bản, hình hoặc ảnh bạn muốn sử dụng làm siêu kết nối.

 2. Trên tab Chèn, chọn Liên kết.

  Hộp thoại Chèn siêu kết nối xuất hiện.

  Hộp thoại Siêu kết nối trong Office for Mac

  1 - Văn bản hiển thị: Văn bản đã liên kết trong tài liệu.

  2 - Mách nước: Văn bản được hiển thị khi bạn trỏ chuột vào văn bản được liên kết trên trang chiếu.

 3. Nhập địa chỉ web vào hộp Địa chỉ. (Ví dụ: https://www.contoso.com)

Thay đổi màu cho siêu kết nối

 1. Chọn siêu kết nối bạn muốn đổi màu.

 2. Trên tab Trang đầu của dải băng, chọn mũi tên xuống cạnh nút Màu phông để mở menu màu.

  Chọn màu phông
 3. Chọn màu bạn muốn từ siêu kết nối.

Liên kết tới trang chiếu trong cùng một bản trình bày

 1. Trong hộp thoại Chèn siêu kết nối, bấm vào Tài liệu này.

 2. Dưới mục Chọn một vị trí trong tài liệu này, bấm vào trang chiếu bạn muốn liên kết.

Liên kết tới một bản trình bày khác

 1. Trong hộp thoại Chèn siêu kết nối, bấm vào Trang web hoặc tệp.

 2. Bấm vào Chọn, rồi bấm vào bản trình bày hoặc tệp bạn muốn liên kết.

  Lưu ý:  PowerPoint for macOS không thể liên kết tới một trang chiếu cụ thể trên một bản trình bày khác.

Liên kết tới một địa chỉ email

 1. Trong hộp thoại Chèn siêu kết nối, bấm vào Địa chỉ email.

 2. Trong hộp Địa chỉ email, nhập địa chỉ email bạn muốn liên kết hoặc trong hộp Những địa chỉ email được sử dụng gần đây, bấm vào một địa chỉ email.

 3. Trong hộp Chủ đề, nhập chủ đề cho thư email.

Xem thêm

Đánh dấu trang chiếu và liên kết đến trang chiếu đó từ vị trí khác trong bản trình bày

 1. Tô sáng văn bản bạn muốn đặt làm siêu kết nối.

  Tô sáng văn bản
 2. Trên tab Chèn , chọn Xem Biểu tượng Nối kết Siêu kết nối Outlookkết.

  Hộp thoại Liên kết mở ra.

 3. Trong hộp Văn bản hiển thị, nhập văn bản bạn muốn hiển thị trên trang chiếu cho siêu kết nối.

  Chèn siêu kết nối
 4. Nhập địa chỉ web vào hộp Địa chỉ. (Ví dụ: https://www.contoso.com)

 5. Chọn Chèn.

 6. Để kiểm tra siêu kết nối, chọn tab Trình Chiếu trên dải băng, rồi chọn Phát từ đầu.

  (Nếu bạn đã tắt Dải băng đơn giản thì bạn không có tab Trình Chiếu; thay vào đó, hãy sử dụng tab Xem để bắt đầu Trình Chiếu.)

Lưu ý: 

 • Bạn cũng có thể tạo siêu kết nối đến địa chỉ email. Thay vì nhập địa chỉ web vào hộp Địa chỉ (bước 4 ở trên), hãy nhập địa mailto:// tiếp theo là địa chỉ email đầy đủ.

Chèn siêu kết nối

 1. Trên trang chiếu, nhấn vào vị trí bạn muốn thêm liên kết.

 2. Trên tab Chèn của dải băng, chọn Chèn.

 3. Chọn Chèn liên kết.

  Hoặc: Bạn có thể tạo liên kết dẫn tới một địa chỉ web gần đây hoặc tệp mới mở gần đây bằng cách chọn mục từ danh sách Các mục gần đây xuất hiện.

 4. Trong hộp Văn bản cần hiển thị, nhập văn bản sẽ là siêu kết nối.

 5. Trong hộp Địa chỉ, nhập địa chỉ bạn muốn liên kết. (Ví dụ: https://www.contoso.com)

 6. Chọn Chèn.

Thay đổi màu cho siêu kết nối

Tính năng chỉ khả dụng với Người dùng nội bộ Office Tính năng này chỉ khả dụng với Người dùng nội bộ Officengay lúc này.

 1. Chọn siêu kết nối bạn muốn đổi màu.

 2. Trên tab Trang đầu của dải băng, nhấn vào nút Màu phông để mở menu màu.

  Nút Màu phông
 3. Nhấn vào màu bạn muốn cho siêu kết nối.

Chèn siêu kết nối

 1. Trên trang chiếu, nhấn vào vị trí bạn muốn thêm liên kết.

 2. Trên tab Chèn của dải băng, chọn Chèn.

 3. Chọn Chèn liên kết.

  Hoặc: Bạn có thể tạo liên kết dẫn tới một địa chỉ web gần đây hoặc tệp mới mở gần đây bằng cách chọn mục từ danh sách Các mục gần đây xuất hiện.

 4. Trong hộp Văn bản cần hiển thị, nhập văn bản sẽ là siêu kết nối.

 5. Trong hộp Địa chỉ, nhập địa chỉ bạn muốn liên kết. (Ví dụ: https://www.contoso.com)

 6. Chọn Chèn.

Thay đổi màu cho siêu kết nối

 1. Chọn siêu kết nối bạn muốn đổi màu.

 2. Trên tab Trang đầu của dải băng, nhấn vào mũi tên xuống cạnh nút Màu phông để mở menu màu.

  Nút Màu phông
 3. Nhấn vào màu bạn muốn cho siêu kết nối.

Chèn siêu kết nối

 1. Trên trang chiếu, nhập văn bản bạn muốn chuyển thành siêu kết nối.

 2. Chọn văn bản.

 3. Trên tab Chèn của dải băng, chọn Chèn.

 4. Chọn Chèn liên kết.

  Hoặc: Bạn có thể tạo liên kết dẫn tới một tệp mới mở gần đây bằng cách chọn tệp đó từ danh sách Các mục gần đây xuất hiện.

 5. Trong hộp thoại mở ra, ở hộp Địa chỉ, nhập địa chỉ bạn muốn liên kết. (Ví dụ: https://www.contoso.com)

 6. Chọn Chèn.

Thay đổi màu cho siêu kết nối

 1. Chọn siêu kết nối bạn muốn đổi màu.

 2. Trên tab Trang đầu của dải băng, nhấn vào mũi tên xuống cạnh nút Màu phông để mở menu màu.

  Nút Màu phông
 3. Nhấn vào màu bạn muốn cho siêu kết nối.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×