Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Outlook là một phần trong thói quen hàng ngày của bạn. Bạn sử dụng tính năng này để gửi thư email, thiết lập sự kiện lịch và tạo tác vụ cũng như các mục khác. Nhưng bạn có băn khoăn không biết tất cả các mục đó được lưu trữ như thế nào và ở đâu? Đối với Microsoft 365, Exchange và Outlook.com, tất cả thông tin của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhưng bản sao ngoại tuyến cũng được lưu trữ trên máy tính cục bộ của bạn trong Tệp Dữ liệu Outlook Ngoại tuyến (.ost).

Đối với tài khoản POP và IMAP, bạn có thể lưu trữ các mục Outlook của mình trong Tệp Dữ liệu Outlook (.pst). Nếu bạn muốn mở hoặc đóng Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), bạn có thể thực hiện điều đó trong một vài bước đơn giản.

Lưu ý: Nếu tổ chức của bạn có các chính sách tại chỗ tự động lưu trữ thư email, thì các thư email, sự kiện lịch và tác vụ cũ hơn của bạn có thể được lưu trữ trong Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) lưu trữ. Ngay cả khi tài khoản của bạn sử dụng Tệp Dữ liệu Outlook (.ost) ngoại tuyến cho tất cả thông tin hàng ngày, bạn vẫn có thể có tệp lưu trữ.pst chứa thông tin cũ hơn.

 1. Chọn Tệp > Mở & Xuất >Mở Tệp Dữ liệu Outlook.

  Mở tệp dữ liệu Outlook

  Lưu ý: Tùy thuộc vào Outlook thiết lập, có thể thư mục lưu trữ tệp .pst sẽ tự động mở ra. Nếu không, hãy duyệt đến vị trí của tệp. Nếu bạn không chắc chắn vị trí tệp dữ Outlook của mình, hãy xem Mục Định vị tệp dữ liệu Outlook.

 2. Chọn hộp Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), rồi chọn Mở.

 3. Sau khi bạn mở Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), tệp sẽ xuất hiện trong ngăn thư mục của bạn. Thông thường, bạn sẽ tìm thấy thư mục này ở cuối danh sách thư mục. Hình ảnh sau đây là một ví dụ. Tên Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) của bạn có thể sẽ không phải là tệp dữ liệu outlook. Thông thường, tên dựa trên tài khoản liên kết với tệp. Ví dụ: Tệp Dữ liệu Outlook cho tài khoản Cheryl.Parsons64@yahoo.com có thể sẽ được đặt tên là Cheryl Parsons hoặc Cheryl.Parsons64@yahoo.com.

  Để mở tệp dữ liệu outlook, hãy chọn mũi tên bên cạnh tệp đó.

Bạn có thể loại bỏ Outlook liệu mới khỏi ngăn Thư mục bằng cách đóng tệp. Tuy nhiên, thao tác này sẽ không loại bỏ tệp khỏi máy tính của bạn.

 • Trong ngăn Thư mục, bấm chuột phải vào tên Tệp Dữ liệu Outlook, rồi chọn Đóng "Tệp Dữ liệu Outlook".

Bạn muốn làm gì?

Nếu dữ liệu của Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) không xuất hiện trong Ngăn Dẫn hướng, bạn có thể thêm tệp để có thể làm việc với các mục trong tệp dữ liệu.

 1. Trên tab Tệp, bấm Thiết đặt Tài khoản > Thiết đặt Tài khoản.

  Thiết đặt Tài khoản trong dạng xem Backstage

 2. Trên tab Tệp Dữ liệu , hãy bấm Thêm.

 3. Bấm vào Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) tệp bạn muốn mở, rồi bấm OK.

Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) tạo bằng cách sử Outlook 2010 được lưu trên máy tính của bạn trong thư mục Tài liệu\Tệp Outlook. Nếu bạn đang sử dụng Windows XP, các tệp này sẽ được tạo trong thư mục Tài liệu của Tôi\Tệp Outlook.

Tệp được tạo trong các phiên bản trước của Outlook được lưu ở một vị trí khác trong thư mục ẩn.

 • Windows 7 và Windows Vista
  ổ đĩa:\Người dùng\người dùng\Dữ_liệu_Ứng_dụng\Cục bộ\Microsoft\Outlook

 • Windows XP
  ổ đĩa:\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Cài đặt Cục bộ\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Mẹo:  Để biết thông tin về thư mục ẩn trong Windows, hãy xem Trợ giúp và Hỗ trợ Windows.

Tên tệp mà bạn chỉ định cho tệp Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) hiện ra trong ngăn Dẫn hướng. Trước khi Outlook 2010, tên hiển thị mặc định cho thư mục Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) là Thư mục Riêng. Điều này có thể gây nhầm lẫn nếu bạn làm việc với nhiều Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) đã được tạo trong các phiên bản trước của Outlook. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tên hiển thị mang tính mô tả cho từng Tệp Dữ liệu Outlook (.pst).

 1. Trên tab Tệp, bấm Thiết đặt Tài khoản > Thiết đặt Tài khoản.

 2. Trên tab Tệp Dữ liệu , bấm vào hộp Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) đặt > của bạn.

 3. Trong hộp Tên , nhập tên mô tả cho tên Tệp Dữ liệu Outlook (.pst).

  Hộp thoại Tệp Dữ liệu Outlook

  Lưu ý: Việc thay đổi tên hiển thị sẽ không đổi tên tệp. Chỉ tên như hiển thị trong ngăn Dẫn hướng mới được thay đổi.

Khi bạn không còn cần truy nhập thường xuyên vào Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), bạn có thể đóng tệp. Tệp đã đóng không còn xuất hiện trong ngăn Dẫn hướng, nhưng không bị xóa khỏi máy tính của bạn.

 • Bấm chuột phải vào tên của Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) bạn muốn loại bỏ khỏi ngăn Dẫn hướng, rồi bấm Đóng tên.

  Lệnh Đóng Tệp Dữ liệu Outlook (.pst)

Thận trọng: Nếu lệnh Đóng không sẵn dùng, bạn có thể đang tìm cách loại bỏ tệp Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) định được sử dụng để lưu thư mới của mình. Nếu bạn muốn loại bỏ tệp dữ liệu đó, thư mới sẽ không còn nơi nào để gửi đi.

Quan trọng:  Office 2010 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Nếu bạn đã tạo tệp .pst không xuất hiện trong ngăn Dẫn hướng, hãy thêm tệp .pst vào Outlook để bạn có thể làm việc với các mục trong đó.

 1. Trên menu Tệp , trỏ đến Mở, rồi bấm vào Tệp Dữ liệu Outlook.

 2. Bấm vào tệp .pst mà bạn muốn mở, rồi bấm OK.

  Lưu ý: Tên của thư mục được liên kết với tệp dữ liệu sẽ xuất hiện trong Danh sách Thư mục. Để xem Danh sách Thư mục, trên menu Đi , bấm vào Danh sách Thư mục. Theo mặc định, thư mục sẽ được gọi là Thư mục Riêng.

Sau đây là danh sách nơi lưu tệp dữ liệu Outlook trên máy tính của bạn. Một số thư mục có thể là thư mục ẩn. Để xem chúng, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

 1. Bấm nút Bắt đầu rồi bấm Ngăn Điều khiển.

 2. Bấm Tùy chọn Thư mục.

  Tùy chọn Thư mục

 3. Bấm vào tab Xem , rồi bấm vào tùy chọn Hiển thị tệp và thư mục ẩn.

Vị trí tệp trong Windows Vista

Tệp dữ liệu Outlook (.pst)    ổ đĩa:\Người dùng\tên người dùng\Cài đặt Cục bộ\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Tệp Thư mục Ngoại tuyến (.ost)    ổ đĩa:\Người dùng\tên người dùng\Cài đặt Cục bộ\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Vị trí tệp trong Windows XP

Tệp dữ liệu Outlook (.pst)    ổ đĩa:\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Cài đặt Cục bộ\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Tệp Thư mục Ngoại tuyến (.ost)    ổ đĩa:\Tài liệu và Cài đặt\người dùng\Cài đặt Cục bộ\Dữ liệu Ứng dụng\Microsoft\Outlook

Hãy ghi nhớ những điểm sau:

 • Bạn có thể lưu, sao chép hoặc di chuyển tệp dữ liệu (ngoài tệp được sử dụng làm vị trí chuyển phát mặc định của bạn) đến một vị trí khác trên ổ đĩa cứng của bạn hoặc đến một nội dung chia sẻ trên mạng. Hãy nhớ rằng bạn phải có quyền đọc/ghi để mở tệp Thư mục Cá nhân (.pst) từ chia sẻ mạng.

 • Nếu bạn cần truy nhập vào bất kỳ tệp dữ liệu nào được lưu trữ trên chia sẻ mạng hoặc trên máy tính khác, hãy đóng bất kỳ chương trình nào có thể đang sử dụng tệp đó. Mỗi lần chỉ một người dùng hoặc chương trình mới có thể truy nhập tệp dữ liệu.

 • Tệp dữ liệu .pst không hỗ trợ phương tiện chỉ đọc như CD và DVD.

Nếu bạn sử dụng tài khoản Microsoft Exchange, thông thường thư email, lịch, liên hệ và các mục khác sẽ được chuyển phát đến và lưu trữ trong hộp thư của bạn trên máy chủ. Khi bạn cài đặt Outlook trên một máy tính mới và cấu hình một tài khoản Exchange, tất cả các mục của bạn trên máy chủ sẽ lại sẵn dùng cho bạn. Thông tin còn lại trong bài viết này không áp dụng cho bạn, trừ khi bạn đã lưu trữ các tệp dữ liệu cục bộ hoặc chỉ định rằng thư email Exchange của bạn sẽ được gửi đến một tệp dữ liệu cục bộ.

Nếu bạn sử dụng tài khoản email POP3, một trong những loại tài khoản email cá nhân phổ biến hơn, thì email của bạn sẽ được tải xuống từ máy chủ email POP3 tại nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tới máy tính của bạn và được gửi đến và lưu trữ cục bộ trong tệp Thư mục Riêng (.pst) có tên là Outlook.pst (tên tệp dữ liệu mặc định). Outlook.pst được lưu trữ trong thư mục ổ đĩa:\Tài liệu và Cài đặt\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.

Lưu ý: Vị trí mặc định của tệp .pst là một thư mục ẩn. Để sử dụng Windows Explorer để dẫn hướng đến thư mục này, trước tiên bạn phải bật hiển thị các thư mục ẩn.

 • Trong Windows Explorer, trên menu Công cụ , bấm vào Tùy chọn Thư mục.

 • Trên tab Dạng xem , bên dưới Thiết đặt Nâng cao, bên dưới Tệp và Thư mục, bên dưới Tệp và thư mục ẩn, bấmvào Hiển thị tệp và thư mục ẩn.

 • Nếu bạn muốn xem tất cả các phần mở rộng tên tệp, hãy bỏ chọn hộp kiểm Ẩn phần mở rộng cho các loại tệp đã biết bên dưới Tệp và Thư mục.

  Thư mục ẩn xuất hiện mờ để cho biết rằng chúng không phải là thư mục thông thường.

Bạn có thể di chuyển mọi tệp Outlook.pst tới bất kỳ vị trí nào trên máy tính của mình. Ví dụ: một số người muốn giữ tệp dữ liệu Outlook của họ trên ổ đĩa D hoặc bên dưới Tài liệu của Tôi, để việc tạo tệp sao lưu dễ dàng hơn.

Trước khi di chuyển tệp .pst, bạn có thể muốn thay đổi tên hiển thị của tệp từ Thư mục Riêng thành tên có ý nghĩa hơn đối với bạn. Việc thay đổi tên sẽ giúp bạn phân biệt giữa các Outlook liệu khác nhau khi bạn làm việc với nhiều tệp .pst.

 1. Trong ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào Thư mục Riêng, rồi bấm vào Thuộc tính cho "Thư mục Cá nhân".

  Thuộc tính Tệp

  Thư mục Cá nhân luôn là thư mục mức cao nhất trong ngăn Dẫn hướng, trong Thư.

  Thuộc tính Thư mục Cá nhân

 2. Bấm Nâng cao.

 3. Trong hộp văn bản Tên, nhập tên có ý nghĩa với bạn, chẳng hạn như Dữ liệu Outlook của Greta.

  Thư mục Cá nhân

 4. Bấm OK hai lần.

Bây giờ bạn có thể bắt đầu di chuyển Tệp Dữ liệu Outlook đến một vị trí khác trên máy tính của mình.

 1. Trong Outlook, hãy ghi lại vị trí và tên tệp.

  • Trong ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào Thư mục Cá nhân hoặc tên xuất hiện cho tệp .pst của bạn, rồi bấm vào Thuộc tính cho tên thư mục.

  • Bấm Nâng cao.

  • Trong hộp văn bản Tên tệp, hãy ghi lại toàn bộ đường dẫn và tên tệp của tệp .pst.

 2. Thoát Outlook rồi di chuyển tệp.

  • Sử dụng Windows Explorer để sao chép từng tệp .pst từ vị trí mặc định trong ổ đĩa:\Tài liệu và Cài đặt\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook vào bất kỳ thư mục nào trên máy tính mà bạn muốn.

   Lưu ý: Vị trí mặc định là một thư mục ẩn. Để sử dụng Windows Explorer để dẫn hướng đến thư mục này, trước tiên bạn phải bật hiển thị các thư mục ẩn.

   • Trong Windows Explorer, trên menu Công cụ , bấm vào Tùy chọn Thư mục.

   • Trên tab Dạng xem , bên dưới Thiết đặt Nâng cao, bên dưới Tệp và Thư mục, bên dưới Tệp và thư mục ẩn, bấmvào Hiển thị tệp và thư mục ẩn.

   • Nếu bạn muốn xem tất cả các phần mở rộng tên tệp, hãy bỏ chọn hộp kiểm Ẩn phần mở rộng cho các loại tệp đã biết bên dưới Tệp và Thư mục.

    Các thư mục ẩn xuất hiện mờ đi để cho biết chúng không phải là thư mục điển hình.

 3. Trong Panel điều khiển, bấm Tài khoản Người dùng, rồi bấm Thư.

  Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng dạng xem Cổ điển trong Panel điều khiển, hãy bấm đúp vào Thư.

 4. Bấm Hiện Hồ sơ, rồi chọn hồ sơ có chứa tệp .pst.

 5. Bấm Thuộc tính, rồi bấm Tệp Dữ liệu.

 6. Chọn tệp dữ liệu từ danh sách, rồi bấm vào Cài đặt.

 7. Khi một thông báo xuất hiện, thông báo cho bạn rằng không thể tìm thấy tệp dữ liệu tại vị trí cũ, hãy bấm OK.

 8. Duyệt đến vị trí thư mục mới, chọn tệp dữ liệu, rồi bấm Mở.

 9. Bấm OK, rồi bấm Đóng hai lần.

 10. Bấm OK và khởi động lại Outlook.

Nếu bạn làm việc ngoại tuyến với Outlook hoặc sử dụng Exchange với Chế độ Đệm ẩn Exchange, bạn có thể thay đổi vị trí của tệp Thư mục Ngoại tuyến cục bộ (.ost) thành một thư mục hoặc ổ đĩa cứng khác.

 1. Thoát Outlook.

 2. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Panel Điều khiển.

 3. Bấm đúp vào Thư, rồi bấm Tài khoản Email.

 4. Bấm Hiện Hồ sơ, rồi chọn hồ sơ có chứa tệp .pst.

 5. Bấm Thuộc tính, rồi bấm Tệp Dữ liệu.

 6. Chọn tài khoản Exchange, rồi bấm Thiết đặt.

 7. Trên tab Nâng cao , bỏ chọn hộp kiểm Sử dụng Chế độ Đệm ẩn Exchange .

  Lưu ý: Khi bạn thấy thông báo này: Bạn phải khởi động lại Outlook để những thay đổi này có hiệu lực, hãy bấm OK.

 8. Bấm Thiết đặttrên tab Nâng cao, hãy bấm Thiết đặt Tệp Thư mục Ngoại tuyến.

 9. Bấm Tắt Sử dụng Ngoại tuyến, sau đó bấm trong hộp thoại xuất hiện.

 10. Bấm Thiết đặt Tệp Thư mục Ngoại tuyến.

 11. Bấm Duyệt, đi đến vị trí bạn muốn lưu tệp .ost của mình, nhập tên vào hộp Tên tệp, rồi bấm Mở.

 12. Bấm OK, rồi chọn hộp kiểm Sử dụng Chế độ Đệm ẩn Exchange .

 13. Bấm vào OK. Khi bạn thấy thông báo này: Bạn phải khởi động lại Outlook để những thay đổi này có hiệu lực, hãy bấm OK.

 14. Bấm Đóng.

  Lần sau khi bạn khởi động Outlook, tệp .ost mới sẽ được đồng bộ hóa với hộp thư của bạn trên máy chủ chạy Exchange.

Hiện tại không có cách nào để bảo vệ Outlook bằng mật khẩu khi khởi động hoặc khóa Outlook nếu bạn cần nhanh chóng rời khỏi máy tính, ngoài việc sử dụng mật khẩu đăng nhập Microsoft Windows của bạn hoặc bằng cách sử dụng phần mềm bên thứ ba được viết riêng để bảo vệ mật khẩu Outlook. Tuy nhiên, bạn có thể đặt mật khẩu cho tệp Thư mục Cá nhân (.pst). Nếu bạn sử dụng tài khoản email Internet trong Outlook, chẳng hạn như tài khoản POP3 hoặc HTTP, các thư email của bạn sẽ được gửi đến một tệp dữ liệu .pst trên ổ đĩa cứng của máy tính. Bạn có thể sử dụng mật khẩu trên tệp .pst để giúp ngăn chặn những người khác chia sẻ máy tính của bạn vô tình xâm nhập.

 1. Trên menu Đi, bấm vào Danh sách Thư mục.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn có tài khoản email POP3, hãy bấm chuột phải vào Thư mục Riêng, rồi bấm vào Thuộc tính cho "Thư mục Riêng " trên menu lối tắt.

   Lưu ý: Nếu bạn đã cung cấp tên hiển thị tùy chỉnh cho tệp dữ liệu của mình, hãy thay thế tên đó cho Thư mục Riêng.

  • Nếu bạn có tài khoản email IMAP hoặc HTTP, chẳng hạn như Microsoft Windows Live Mail, hãy bấm chuột phải vào tên tài khoản, rồi bấm Vào Thuộc tính Đối với tên tài khoản trên menu lối tắt.

 3. Trên tab Chung , hãy bấm Nâng cao.

 4. Bấm Thay đổi Mật khẩu.

 5. Trong hộp thoại Thay đổi Mật khẩu, nhập mật khẩu mới của bạn—tối đa 15 ký tự—và xác minh bằng cách gõ lại mật khẩu .

  Lưu ý: 

  • Hãy dùng những mật khẩu mạnh, có chứa cả chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu. Mật khẩu yếu không chứa tất cả những yếu tố này. Ví dụ về mật khẩu mạnh: Y6dh!et5 và ví dụ về mật khẩu yếu: House27. Mật khẩu phải có từ 8 ký tự trở lên. Mật khẩu ngữ có 14 ký tự trở lên sẽ tốt hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo mật khẩu mạnh hơn và bảo vệ chúng.

  • Điều quan trọng là bạn cần nhớ mật khẩu của mình. Nếu bạn quên mật khẩu, Microsoft không thể truy xuất mật khẩu đó. Hãy lưu giữ mật khẩu mà bạn viết ra ở một nơi an toàn, cách xa thông tin mà mật khẩu đó bảo vệ.

 6. Hãy đảm bảo đã bỏ chọn hộp kiểm Lưu mật khẩu này trong danh sách mật khẩu của bạn. Điều này ngăn mật khẩu được lưu trong bộ đệm ẩn, vì vậy bạn sẽ cần phải nhập mật khẩu mỗi khi chạy Outlook. Đừng quên mật khẩu.

  Quan trọng: Cả Microsoft, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và người quản trị thư của bạn đều không có quyền truy nhập vào mật khẩu của bạn, họ cũng không thể hỗ trợ bạn khôi phục nội dung của tệp .pst nếu bạn quên mật khẩu.

 7. Bấm OK ba lần.

Khi bạn bấm vào thư mục tài khoản email, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu. Sau khi đã có quyền truy nhập, bạn sẽ không phải nhập lại mật khẩu cho phiên đó. Nếu bạn thoát, rồi khởi động lại Outlook, bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu khi bấm vào thư mục tài khoản email.

Quan trọng: Tính năng mật khẩu .pst không nhằm mục đích cung cấp bảo mật chống lại tin tặc. Đây chỉ là một cách để ngăn chặn sự xâm nhập vô tình của những người khác mà bạn tin tưởng và chia sẻ máy tính của bạn với, chẳng hạn như ở nhà với gia đình bạn. Cách bảo vệ dữ liệu của bạn an toàn hơn trên máy tính mà bạn chia sẻ với người khác là tạo một tài khoản người dùng Windows được bảo vệ bằng mật khẩu cho mỗi cá nhân sử dụng máy tính.

Tên hiển thị mặc định của tệp Thư mục Riêng (.pst) là Thư mục Riêng. Điều này có thể gây nhầm lẫn nếu bạn làm việc với nhiều tệp .pst, tất cả đều có cùng tên. Cách tốt nhất là tùy chỉnh tên hiển thị.

 1. Trong ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào Thư mục Riêng, rồi bấm vào Thuộc tính cho "Thư mục Cá nhân".

  Thuộc tính Thư mục Cá nhân

 2. Bấm Nâng cao.

  Thư mục Cá nhân

 3. Trong hộp Tên , nhập tên có ý nghĩa với bạn, chẳng hạn như Dữ liệu Outlook của Greta.

 4. Bấm OK hai lần.

Trong ngăn Dẫn hướng, bạn sẽ thấy một thư mục trên cùng có tên mà bạn đã nhập. Giờ đây, bạn có thể nhanh chóng phân biệt tệp dữ liệu của mình với bất kỳ tệp nào khác.

Mẹo: Tùy chỉnh tên tệp cũng hữu ích nếu bạn lưu giữ nhiều kho lưu trữ tệp .pst. Ví dụ: nếu bạn tạo tệp .pst hàng tháng để lưu trữ tất cả các mục đã gửi trong tháng đó, bạn có thể đổi tên tên hiển thị từ Thư mục Riêng thành một tên nào đó thân thiện hơn, chẳng hạn như Lưu trữ Thư Đã gửi – Tháng 12 năm 2007.

Ngay cả khi bạn có xu hướng lừa dối email, bạn có thể muốn xóa một số thông tin lộn xộn trong ngăn Dẫn hướng. Không phải lúc nào bạn cũng cần truy nhập nhanh vào tệp .pst lưu trữ. Bạn có thể loại bỏ tệp dữ liệu Outlook khỏi ngăn Dẫn hướng mà không cần xóa tệp khỏi máy tính.

 • Bấm chuột phải vào tệp Thư mục Riêng mà bạn muốn loại bỏ khỏi ngăn Dẫn hướng, rồi bấm vào Đóng Thư mục Riêng.

Nếu tùy chọn Đóng Thư mục Cá nhân không sẵn dùng, có thể bạn đang tìm cách loại bỏ tệp .pst mà Outlook sử dụng để lưu thư mới của bạn. Nếu bạn loại bỏ tệp dữ liệu đó, thư mới sẽ không còn nơi nào để gửi đi.

Mẹo: Bạn sợ bị xóa và mất dữ liệu? Việc đóng tệp .pst sẽ không xóa tệp hoặc bất kỳ mục nào có trong tệp. Tệp chỉ không còn xuất hiện trong ngăn Dẫn hướng nữa. Bạn luôn có thể thêm lại bất kỳ tệp .pst nào vào màn hình bằng cách làm như sau:

 1. Trên menu Tệp , trỏ đến Mở, rồi bấm vào Tệp Dữ liệu Outlook.

 2. Bấm vào tệp .pst mà bạn muốn mở, rồi bấm OK.

Tìm hiểu thêm về Outlook liệu của bạn

Để biết thêm thông tin về Outlook liệu của bạn, hãy xem các chủ đề sau:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×