Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này dành cho ứng dụng web Outlook, được sử dụng bởi các tổ chức quản lý máy chủ email chạy Exchange Server 2013 hoặc 2010. Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365 hoặc Exchange Server 2016, chương trình email của bạn là Outlook trên web. Để được trợ giúp về Outlook trên web, hãy xem Nhận trợ giúp về Outlook trên web.

  1. Trong trình duyệt web, đăng nhập vào Outlook Web App bằng URL do người quản lý email cho tổ chức của bạn cung cấp. Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn, rồi chọn Đăng nhập.

  2. Đi đến Cài đặt > Tùy chọn > Cài đặt > Khu vực

Lưu ý: Thay đổi ngôn ngữ trong Outlook Web App sẽ không ảnh hưởng đến ngôn ngữ được sử dụng trong các ứng dụng khác.

  1. Trên trang Khu vực, chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng trong Outlook Web App.

  2. Đổi tên thư mục mặc định, chọn hộp kiểm kế bên để Đổi tên thư mục mặc định để tên chúng khớp với ngôn ngữ được chỉ định.

Đặt ngôn ngữ Outlook Web App của bạn và quyết định xem bạn có muốn đổi tên thư mục hay không

Lưu ý: Ngôn ngữ bạn thiết lập trên trình duyệt web không ảnh hưởng đến ngôn ngữ được Outlook Web App dùng.

Các tùy chọn dành cho định dạng ngày và thời gian khác nhau tùy thuộc vào ngôn ngữ mà bạn đã chọn. Chọn định dạng ngày và thời gian từ những danh sách này.

Thiết đặt định dạng ngày và thời gian trong Outlook Web App

Chọn múi giờ bạn muốn sử dụng từ danh sách này.

Cài đặt múi giờ trong Outlook Web App

Nếu bạn thay đổi múi giờ của mình, bạn có thể muốn dùng thiết đặt Lịch để điều chỉnh giờ làm việc của mình.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×