Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này trả lời những câu hỏi thường gặp về Lync. Nếu bạn không thấy câu trả lời cho vấn đề của mình ở đây, hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề đó.

Lưu ý:  Một số tính năng được mô tả ở đây có thể không khả dụng cho tổ chức của bạn. Nếu không chắc chắn, hãy kiểm tra với người quản trị Lync (thường là người cung cấp ID người dùng và mật khẩu của bạn).

Trong bài viết này

Câu hỏi chung về Lync

Làm thế nào tôi giữ cửa sổ hội thoại Lync của mình ở trên đầu các cửa sổ khác trên máy tính, để có thể thấy được cửa sổ đó khi đang làm việc?

Chọn nút thả xuống kế bên biểu tượng Tùy chọn, chọn Công cụ, và sau đó chọn Luôn Trên cùng.

Làm thế nào tôi có thể thiết lập hiển thị của tôi để Lync sẽ xuất hiện theo mặc định trên thanh tác vụ thay vì luôn chiếm một khoảng trống trên màn hình của tôi?

 1. Trên cửa sổ chính của Lync, bấm Tùy chọn > Cá nhân.

 2. Hãy Bỏ chọn hộp kiểm có nhãn Hiển thị Lync xuất hiện ở mặt trước khi khởi động. Lần sau khi bạn đăng nhập, biểu tượng Lync sẽ xuất hiện trên thanh tác vụ ở phía dưới màn hình. Bạn sẽ cần chọn nó để mở cửa sổ chính của Lync.

Làm thế nào để tôi có thể giữ cho Lync tự động khởi động mỗi khi tôi đăng nhập vào Windows?

 1. Trên cửa sổ chính của Lync, bấm Tùy chọn > Cá nhân.

 2. Hãy Bỏ chọn hộp kiểm có nhãn Tự động khởi động Lync khi tôi đăng nhập vào Windows. Lần sau khi bạn đăng nhập, nếu bạn muốn sử dụng Lync, bạn sẽ cần phải để chọn nó từ menu Khởi động.

Các câu hỏi về liên hệ

Làm thế nào để tôi thêm một liên hệ nội bộ vào danh sách Liên hệ của mình?

 1. Trong cửa sổ chính của Lync, bấm nút Thêm một Liên hệ.

 2. Từ menu thả xuống, hãy bấm Thêm Liên hệ trong Tổ chức của tôi.

 3. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập tên, biệt danh email hoặc số điện thoại của người đó. Khi bạn nhập, một danh sách những người khớp với các thuật ngữ tìm kiếm sẽ được hiển thị.

 4. Cuộn qua danh sách trả về kết quả tìm kiếm đến khi bạn tìm đến người bạn muốn thêm vào danh sách Liên hệ của bạn. Bấm chuột phải vào danh sách tìm kiếm của người đó và sau đó bấm Thêm vào Danh sách Liên hệ.

 5. Chọn một nhóm từ danh sách để thêm liên hệ mới của bạn vào đó.

Làm thế nào để tôi thêm một liên hệ từ ngoài công ty tôi vào danh sách Liên hệ của mình?

 1. Trong cửa sổ chính của Lync, bấm nút Thêm một Liên hệ.

 2. Từ menu thả xuống, hãy bấm Thêm Liên hệ Không thuộc Tổ chức của tôi.

 3. Trên menu thả xuống thứ hai, bấm vào dịch vụ Nhắn tin Tức thời (Lync, AOL, MSN, Yahoo) mà liên hệ mới của bạn sẽ dùng, nếu bạn biết. Nếu không, bấm vào Khác.

 4. Trong trường tìm kiếm của Thêm Liên hệ [loại dịch vụ], hãy nhập địa chỉ email của liên hệ.

 5. Chọn một nhóm và một quan hệ bảo mật cho liên hệ mới của bạn, rồi bấm OK.

Làm thế nào để tôi có thể tìm ra các liên hệ trong tổ chức của mình?

 • Trong hộp tìm kiếm trên cửa sổ chính của Lync, hãy nhập tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của người bạn đang tìm kiếm.

Làm thế nào để tôi chặn các liên hệ tiếp cận tôi qua Lync?

Mặc dù tên và địa chỉ email của bạn được hiển thị với các liên hệ bị chặn, họ không thể tiếp cận bạn qua Lync. Để chặn một liên hệ trong Lync:

 • Bấm chuột phải vào liên hệ bạn muốn chặn, bấm Đổi Quan hệ Bảo mật, sau đó bấm Liên hệ Bị chặn.

Làm thế nào để tôi hiển thị chỉ những liên hệ đang trực tuyến này?

Mặc dù bạn không thể loại bỏ hoàn toàn các liên hệ ngoại tuyến khỏi danh sách liên hệ, nhưng bạn có thể chuyển chúng đến một nhóm riêng biệt để chúng không gây rối rắm. Bấm Tùy chọn->Danh sách Liên hệ và sau đó chọn hộp kiểm có nhãn là Hiện liên hệ có trạng thái hiện diện đi vắng, ngoại tuyến và không xác định trong một nhóm riêng biệt. Các liên hệ không sẵn sàng giờ sẽ xuất hiện ở phía dưới của phần hiển thị trong nhóm được gọi là Liên hệ Đi vắng và Liên hệ Ngoại tuyến.

Làm thế nào để tôi xóa các liên hệ từ danh sách Liên hệ của mình?

Bấm chuột phải vào liên hệ bạn muốn xóa, sau đó bấm Loại bỏ khỏi Danh sách Liên hệ.

Làm thế nào để tôi được thêm hoặc được xóa từ một danh sách các đại diện?

 • Để được thêm vào hoặc loại bỏ từ một danh sách đại diện, bạn cần đề nghị người chủ danh sách thực hiện thay đổi này. Danh sách đại diện được mỗi người dùng Lync tạo ra và duy trì.

 • Để tạo ra hoặc sửa đổi danh sách đại diện của riêng bạn, hãy bấm vào nút Tùy chọn trên cửa sổ chính của Lync, bấm Chuyển tiếp Cuộc gọi, sau đó bấm vào nối kết Sửa thành viên dại điện của tôi ở cuối cửa sổ. Một hộp thoại sẽ mở ra tại nơi bạn có thể thêm, loại bỏ và/hoặc thay đổi quyền của các đại diện.

Làm thế nào để tôi tổ chức các liên hệ của mình theo vị trí, bộ phận hoặc tiêu chí khác?

Tạo một nhóm mới dựa trên thể loại bạn cần. Ví dụ, bạn có thể tạo một nhóm gọi là "Nhân viên Trụ sở chính" và thêm liên hệ vào nhóm đó.

Làm thế nào để tôi tạo một nhóm?

 1. Trong cửa sổ chính của Lync, trên danh sách Liên hệ của bạn, bấm chuột phải vào bất kỳ tên nhóm nào (ví dụ, Các liên hệ Khác), rồi bấm Tạo Nhóm Mới. Hoặc bấm vào nút Thêm một Liên hệ, rồi bấm Tạo một Nhóm Mới.

 2. Trong không gian giờ mở ra ở cuối cửa sổ, hãy nhập lên trên cụm từ Nhóm Mới để đặt một tên mô tả cho nhóm của bạn.

Tôi có thể có bao nhiêu liên hệ?

Bạn có thể thêm tối đa mặc định 1000 liên hệ. Nhưng giới hạn thực tế của bạn sẽ do nhóm hỗ trợ đặt, vì vậy hãy liên hệ với họ nếu có vẻ như bạn đã đạt đến giới hạn hoặc nếu bạn không chắc về giới hạn trong tổ chức của mình.

Tôi làm thế nào để tắt tất cả các ảnh trong Lync, bao gồm cả ảnh của chính tôi?

Hãy chọn Tùy chọn > Cá nhân, sau đó bỏ chọn hộp kiểm có nhãn Hiện ảnh của liên hệ. Thao tác này sẽ loại bỏ ảnh khỏi danh sách liên hệ của bạn. Nó cũng sẽ loại bỏ ảnh của người gửi và người nhận từ các hội thoại IM và nhóm cũng như sẽ loại bỏ ảnh của riêng bạn từ Lync.

Vì sao dạng xem Mối quan hệ trong danh sách Liên hệ của tôi lại bao gồm những người tôi chưa từng thêm vào danh sách và làm thế nào để xóa những người này khỏi đó?

Mọi liên hệ mà bạn tương tác qua Microsoft Office, cho dù họ có trong danh sách liên hệ Lync của bạn hay không, đều có mối quan hệ "mặc định" với bạn. Các liên hệ “không được liệt kê" (tức là những người không có tên trong danh sách liên hệ Lync của bạn) sẽ không hiển thị ở dạng xem Nhóm hoặc Trạng thái. Nhưng dạng xem Mối quan hệ sẽ hiển thị tất cả các liên hệ trên danh sách liên hệ Lync cùng với bất kỳ liên hệ nào chưa liệt kê mà bạn đã gán mối quan hệ bảo mật không mặc định. Để loại bỏ bất kỳ liên hệ nào trong số những liên hệ "chưa được liệt kê" này khỏi dạng xem Mối quan hệ của bạn, hãy bấm Thay đổi Quan hệ Bảo mật, rồi chọn Tự động gán Quan hệ.

Ngôi sao màu đỏ hoặc dấu sao cạnh trạng thái của một liên hệ có nghĩa là gì?

Dấu sao màu đỏ cạnh trạng thái của một liên hệ biểu thị rằng người này đã bật trả lời Ngoài văn phòng trong Outlook.

Đầu Trang

Các câu hỏi về cảnh báo và Tin nhắn Tức thời (IM)

Bằng cách nào tôi có thể làm cho các cảnh báo IM trở nên nổi bật hơn để tôi không bỏ lỡ các yêu cầu IM đến?

Trừ khi bạn đã đặt các thông báo để các cảnh báo sẽ không hiển thị khi bạn đang ở chế độ Không Làm Phiền, theo mặc định Lync sẽ luôn gửi cho bạn cả hai cảnh báo hình ảnh (ở góc dưới bên phải màn hình của bạn) và cảnh báo âm thanh bất kỳ khi nào có ai đó cố gắng liên hệ với bạn qua IM. Cũng giống như vậy, thỉnh thoảng bạn có thể không nhận thấy một yêu cầu IM. Điều này đặc biệt xảy ra khi bạn đang dùng nhiều màn hình hoặc khi âm thanh cảnh báo của bạn quá nhỏ hoặc đang tắt.

Để đảm bảo các cảnh báo IM của bạn có thể nhận biết được, hãy thử làm như sau:

 • Đặt hiển thị của bạn để Lync luôn xuất hiện ở mặt trước khi nó khởi động. Để làm như vậy, hãy bấm vào mũi tên thả xuống kế bên nút Tùy chọn, bấm Công cụ, rồi bấm Luôn Trên cùng.

 • Nếu bạn dùng nhiều màn hình, hãy tạo thói quen di chuyển cửa sổ Lync Chính của bạn lên màn hình hiển thị mà bạn đang làm việc trên đó.

 • Xác nhận rằng loa trên máy tính và (các) thiết bị âm thanh đã được bật âm lượng đủ lớn.

 • Xác nhận Lync được thiết đặt để gửi cảnh báo âm thanh. Để làm điều này, hãy bấm nút Tùy chọn, bấm Nhạc chuông và Âm thanh, chọn Phát âm thanh trong Lync (bao gồm nhạc chuông cho các cảnh báo IM và cuộc gọi đến), rồi xác nhận rằng các hộp kiểm khác trong panel đều không được chọn.

 • Hãy xem xét lựa chọn một âm thanh cảnh báo nổi bật hoặc riêng biệt hơn âm thanh mặc định để thông báo tin nhắn đến cho bạn. Để thực hiện điều này:

 • Bấm nút Tùy chọn, bấm Nhạc chuông và Âm báo, bấm nút Thiết đặt Âm thanh, sau đó bấm tab Âm thanh.

 • Kéo thanh trượt trên ngăn hiển thị Sự kiện Chương trình xuống danh sách Microsoft Lync 2013.

 • Bấm Tin nhắn Tức thời Đến. Ngăn hiển thị Âm thanh ở cuối cửa sổ sẽ là COMMUNICATOR_iminvite.

 • Bây giờ, hãy bấm vào mũi tên thả xuống kế bên nó và nghe thử một vài âm thanh khác trong danh sách.

 • Một khi bạn tìm thấy âm thanh bạn muốn dùng cho cảnh báo IM đến, hãy bấm Áp dụng. (Ngăn hiển thị Sự kiện Chương trình bây giờ sẽ là Tin nhắn Tức thời Đến và ngăn Âm thanh sẽ hiển thị tên của bất kỳ tệp .wav nào bạn đã chọn).

 • Bấm OK. (Bạn cũng có thể ghi lại tệp .wav của riêng mình để dùng vì mục đích này, rồi duyệt đến tệp đó để chọn làm cảnh báo IM của bạn).

Tôi có thể tìm các hội thoại IM, bản ghi các cuộc gọi Lync hoặc các yêu cầu IM mà tôi có thể đã bỏ sót trước đây ở đâu?

Theo mặc định, nếu bạn đang dùng Microsoft Outlook, Lync sẽ lưu tất cả các cuộc hội thoại vào và ra trong thư mục Lịch sử Hội thoại Outlook, để bạn có thể xem lại các cuộc hội thoại trước đó. Để xem danh sách các tương tác Lync được thêm vào thư mục này gần đây:

 • Trên cửa sổ chính của Lync, bấm tab Hội thoại trên vùng nhập thông tin Tìm kiếm.

Để xem toàn bộ thư mục:

 • Bấm vào nối kết Xem Thêm trong Outlook ở cuối cửa sổ.

Lưu ý:  Nếu các hội thoại của bạn đang không được lưu trong kho lưu trữ Outlook và bạn muốn thiết lập một kho lưu trữ cho các hội thoại trong tương lai, hãy làm theo các bước sau:

 1. Kiểm tra lại xem bạn có đang dùng Microsoft Outlook 2010 hay Outlook 2013 không.

 2. Trong cửa sổ Lync chính, hãy bấm nút Tùy chọn , rồi bấm Cá nhân.

 3. Bấm nút Lưu hội thoại tin nhắn tức thời trong thư mục Lịch sử Hội thoại email của tôi, sau đó bấm OK.

Nếu người quản trị Lync của bạn không đặt chính sách bảo lưu tất cả tin nhắn, thì bạn cũng có thể xóa hội thoại từ thư mục Lịch sử Hội thoại.

Tôi có thể sao chép và dán những loại thông tin nào vào IM?

Bạn có thể sao chép và dán văn bản (có định dạng hoặc không), bảng biểu và các nối kết từ các sản phẩm khác của Microsoft Office trực tiếp vào IM trong Lync. Bạn cũng có thể sao chép và dán hình ảnh (ảnh chụp màn hình, hình ảnh v.v. ..) trực tiếp vào các IM của bạn. Chỉ cần chọn và sao chép hình ảnh đó (bằng cách dùng Paint, Snipping Tool trong Windows Accessories hoặc một chương trình đồ họa), sau đó đặt con trỏ vào IM của bạn ở nơi bạn muốn thêm đồ họa, bấm chuột phải và chọn Dán.

Tôi có thể sử dụng tính năng kiểm tra chính tả trong IM Lync của tôi không?

Có, Lync tự động kiểm tra chính tả của bạn. Lync sẽ không đánh dấu là viết sai chính tả bất kỳ từ nào mà bạn đã thêm vào từ điển tùy chỉnh Office của bạn. Để tắt tính năng kiểm tra chính tả trong Lync, bấm vào nút Tùy chọn, rồi bấm Chungbỏ chọn hộp kiểm Soát chính tả khi tôi gõ.

Tôi có thể thêm biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh vào IM Lync của tôi không?

Không, điều này không thể. Nhưng có 80 biểu tượng cảm xúc trong bộ phân loại của Lync. Để xem các biểu tượng cảm xúc này, hãy bấm vào biểu tượng cảm xúc ở bên phải của vùng nhập văn bản trên cửa sổ hội thoại.

Làm thế nào thay đổi phông chữ trong IM của tôi?

Để thay đổi phông chữ, kiểu, kích thước hoặc màu sắc cho một IM cụ thể bạn đang viết:

 • Hãy nhập tin nhắn của bạn, tô sáng văn bản bạn muốn thay đổi, bấm nút Phông trong vùng soạn thảo IM, sau đó thực hiện các lựa chọn của bạn trong cửa sổ Phông.

Để thay đổi các chi tiết phông chữ mặc định cho tất cả IM bạn gửi:

 • Từ cửa sổ chính của Lync, bấm nút Tùy chọn, bấm Tổng quát, bấm Đổi Phông chữ, rồi chọn một phông chữ mặc định, kiểu phông chữ, kích thước phông chữ và màu phông chữ. Rồi sau đó bấm OK. Những lựa chọn này sẽ chỉ áp dụng cho các tin nhắn IM bạn gửi, không phải cho những tin nhắn bạn nhận.


Để thay đổi các chi tiết phông chữ mặc định cho cả IM đến (ví dụ như để cải thiện mức độ dễ đọc của các tin nhắn):

 • Từ cửa sổ chính của Lync, bấm nút Tùy chọn, bấm Tổng quát, bấm Đổi Phông chữ, rồi chọn một phông chữ mặc định, kiểu phông chữ, kích thước phông chữ và màu phông chữ. Sau đó chọn hộp kiểm Áp dụng thiết đặt cho tin nhắn đến rồi bấm OK.

Làm thế nào để thiết đặt một cảnh báo để thông báo cho tôi ngay sau khi một liên hệ nào đó trở nên sẵn sàng?

Trong cửa sổ Lync chính, trong danh sách Liên hệ của bạn, hãy bấm chuột phải vào một liên hệ, rồi bấm Thẻ cho Cảnh báo Thay đổi Trạng thái.

Làm thế nào để tắt các âm thanh cảnh báo IM?

Bạn có thể chỉ thị cho Lync không phát cảnh báo âm thanh cho IM và/hoặc điện thoại của bạn bất kỳ khi nào trạng thái hiện diện của bạn là Không làm Phiền, bạn có thể chỉ thị thêm cho Lync thông báo cho bạn chỉ khi người đang cố gắng liên hệ với bạn là thành viên của nhóm làm việc của bạn với quan hệ bảo mật đó.

Để xem và điều chỉnh các thiết đặt này:

 • Bấm nút Tùy chọn trong cửa sổ chính của Lync, sau đó bấm Cảnh báo.

Để tắt mọi cảnh báo âm thanh:

 • Bấm nút Tùy chọn trong cửa sổ chính của Lync, bấm Nhạc chuông và Âm báo, sau đó xóa hộp kiểm Phát âm thanh trong Lync (bao gồm Nhạc chuông cho các cảnh báo đến và cảnh báo IM).

Tôi có thể thu hồi (chặn việc gửi đi của) một IM không?

Không, bạn không thể thu hồi một tin nhắn tức thời một khi bạn đã nhấn phím Enter để gửi đi.

Đầu Trang

Các câu hỏi về trạng thái hiện diện

Làm thế nào để bỏ ghi chú Ngoài văn phòng trong Lync?

Nếu tài khoản Lync của bạn được đồng bộ hóa qua Microsoft Exchange Server vào lịch Outlook của bạn, một thông báo vắng mặt xuất hiện trong Lync sau khi bạn bật trả lời Ngoài văn phòng trong Microsoft Outlook. Để thoát khỏi màn hình thông báo vắng mặt trong Lync, bạn cần tắt trả lời Ngoài văn phòng trong Outlook:

 • Bấm tab Tệp trong Outlook, rồi bấm nút Tắt trong panel Trả lời Tự động.

Lưu ý:  It may take several minutes for the message to disappear in Lync.

Tại sao tôi không thể đặt trạng thái hiện diện của tôi là "Hiển thị Đi vắng"?

Tổ chức của bạn có thể đã tắt tùy chọn trạng thái Hiển thị Đi vắng, với lý do nó có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của chỉ báo hiện diện. Nếu nhiều người dùng trạng thái này liên tục, sự hiện diện nhìn chung sẽ không có ý nghĩa nhiều lắm. Hãy nhớ rằng bạn cũng có thể sử dụng các quan hệ bảo mật để tránh bị gián đoạn. Ví dụ, nếu bạn không muốn bị làm phiền bởi hầu hết mọi người, bạn có thể thiết đặt trạng thái của bạn là Không Làm Phiền và sau đó cấp quyền cho một số người nhất định có thể ngắt ngang bạn bằng cách thêm họ vào Nhóm làm việc của bạn.

Các thiết đặt trong cửa sổ các tùy chọn Trạng thái có nghĩa gì?

Trên cửa sổ các tùy chọn Trạng thái, bạn có thể thay đổi số phút trước khi trạng thái hiện diện của bạn đổi thành Không hoạt động và Đi vắng, nếu bạn không muốn dùng các thiết đặt mặc định. Bạn cũng có thể yêu cầu Lync tự động phát hiện khi bạn đang chia sẻ thông tin từ máy tính này. Lync sẽ đặt trạng thái của bạn là Đang trình bày và ngăn không cho người khác gửi tin nhắn cho bạn trong thời gian đó.

Để đặt các tùy chọn trạng thái hiện diện này:

 1. Trong cửa sổ chính của Lync, bấm vào nút Tùy chọn, sau đó bấm Trạng thái.

 2. Bấm vào các mũi tên lên và xuống để xác định số phút trước khi trạng thái hiện diện của bạn đổi thành Không hoạt động.

 3. Bấm vào các mũi tên lên và xuống để xác định số phút trước khi trạng thái hiện diện của bạn đổi thành Đi vắng.

 4. Bấm vào nút thích hợp để điều khiển trạng thái chung (ghi đè lên các thiết đặt tự động hoặc chấp nhận chúng), sau đó bấm OK.

 5. Chọn các hộp kiểm có nhãn Hiện tôi ở trạng thái Đừng Làm Phiền khi tôi trình bày màn hình nền và Hiện tôi ở trạng thái Đừng Làm Phiền khi màn hình của tôi được lặp lại để cho người khác biết là bạn không muốn bị ngắt ngang khi bạn đang trình bày hoặc cộng tác trực tuyến từ máy tính có hỗ trợ Lync.

Làm thế nào để cung cấp thêm thông tin cho mọi người về trạng thái của tôi?

Mặc dù trạng thái hiện diện trong Lync được cài sẵn, bạn luôn có thể thêm dòng ghi chú cá nhân ở đầu cửa sổ chính Lync để cung cấp thêm chi tiết về vị trí của bạn và bạn đang làm gì. Chỉ cần bấm vào vùng hiển thị ghi chú và ghi đè vào ghi chú đang hiển thị.

Trạng thái hiện diện khác nhau là gì, trạng thái nào được đặt tự động và trạng thái nào tôi có thể tự đặt được?

Dưới đây là bảng mô tả các trạng thái hiện diện của liên hệ mà mọi người có thể xem, ý nghĩa của từng trạng thái và cách thiết đặt như thế nào.

Trạng thái Hiện diện

Mô tả

Hiện diện Lync: Sẵn sàng Rảnh

Bạn đang trực tuyến và sẵn sàng để liên hệ. Thiết đặt tự động hoặc do người dùng chọn.

Hiện diện Lync: Đang bận Bận

Bạn đang bận và không nên bị ngắt ngang. Tự động (nếu người dùng ở trong một hội thảo được lên lịch trong Outlook) hoặc theo thiết đặt do người dùng chọn.

Hiện diện Lync: Đang bận Đang gọi điện

Bạn đang gọi điện trong Lync (cuộc gọi hai bên) và không nên bị ngắt ngang. Tự động.

Hiện diện Lync: Đang bận Đang họp

Bạn đang ở trong một cuộc gọp (trên Lync hoặc trên Outlook) và không nên bị ngắt ngang. Tự động.

Hiện diện Lync: Đang bận Đang có điện thoại hội nghị

Bạn đang ở trong một cuộc gọi hội thảo (cuộc họp Lync với âm thanh) và không nên bị ngắt ngang. Tự động.

Hiện diện Lync: Không Làm Phiền Không làm phiền

Bạn không muốn bị làm phiền và sẽ thấy thông báo về hội thoại chỉ khi chúng được gửi từ một người nào đó trong Nhóm làm việc của bạn. Do người dùng chọn.

Hiện diện Lync: Không Làm Phiền Đang trình bày

Bạn đang trình bày từ một máy tính có bật Lync hoặc đang chia sẻ màn hình máy tính và không muốn bị làm phiền. Tự động.

Hiện diện Lync: Đi vắng Quay lại Ngay

Bạn rời khỏi máy tính một lát. Do người dùng chọn.

Hiện diện Lync: Đi vắng Đi vắng

Máy tính của bạn đã không hoạt động trong một khoảng thời gian (5 phút theo mặc định; giá trị có thể được điều chỉnh). Tự động.

Hiện diện Lync: Đi vắng Nghỉ Làm việc

Bạn hiện không làm việc và không sẵn sàng để liên hệ. Do người dùng chọn.

Hiện diện Lync: Không biết trạng thái Ngoại tuyến

Bạn không đăng nhập. Nếu bạn đã chặn không cho các cá nhân nhìn thấy trạng thái hiện diện của bạn, bạn sẽ xuất hiện ngoại tuyến với họ. Tự động.

Hiện diện Lync: Không biết trạng thái Không biết

Trạng thái hiện diện của bạn không được biết. Nếu những người khác đang không sử dụng Lync làm chương trình nhắn tin tức thời (IM) của họ, trạng thái hiện diện của bạn có thể xuất hiện là không xác định đối với họ. Tự động.

Đầu Trang

Những câu hỏi thường gặp về âm thanh và video

Làm thế nào để biết thiết bị của tôi được thiết lập đúng?

Lync tự động phát hiện các thiết bị âm thanh và video của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trước khi thực hiện cuộc gọi hoặc tham gia cuộc họp để đảm bảo rằng chúng được thiết lập đúng.

Hãy xem Thiết lập và khắc phục sự cố video LyncThiết lập và khắc phục sự cố âm thanh Lync để biết cách làm.

Tôi có thể dùng Lync để thực hiện cuộc gọi không?

Có, có hai cách để gọi người khác với Lync:

 • Cuộc gọi Lync

 • Dùng Bàn phím Số để gọi một số

Một cuộc gọi Lync được thực hiện từ máy tính của bạn đến máy tính của một người khác cũng đang dùng Lync (âm thanh máy tính).

 • Một cuộc gọi Lync đến một liên hệ làm đổ chuông tất cả thiết bị được bật cho Lync, như máy tính bàn và máy tính xách tay.

 • Bạn cũng có thể thực hiện cuộc gọi Lync đến các liên hệ liên kết. Một quan hệ liên kết với các công ty khác chỉ là một liên minh ảo cho phép bạn thêm người dùng từ các công ty khác vào danh sách liên hệ của bạn, gửi IM đến họ, thực hiện các cuộc gọi âm thanh, video và hội thảo và trao đổi thông tin hiện diện.

Bạn cũng có thể dùng Lync để gọi đến đường dây điện thoại thông thường, y như điện thoại bàn truyền thống.

 • Dùng bàn phím số để quay số

 • Tạm dừng trên hình ảnh của một liên hệ và dùng menu trên biểu tượng điện thoại để chọn một số để gọi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Thực hiện, nhận và quản lý cuộc gọi âm thanh Lync

Thực hiện, nhận và quản lý cuộc gọi video Lync

Bàn phím số điện thoại Lync nằm ở đâu và làm thế nào để sử dụng nó?

Bạn dùng bàn phím số Lync khi:

 • Bạn cần quay số điện thoại đến những người không nằm trong danh sách Liên hệ của bạn.

 • Bạn cần nhập mã hoặc thực hiện một lựa chọn khi gọi hộp thư thoại của bạn.

 • Bạn cần nhập mã PIN hoặc thực hiện một lựa chọn để hồi đáp hệ thống thoại tự động hoặc khi đang ở trong cuộc gọi hội thảo.

Bàn phím số Lync có sẵn tại hai nơi:

 • Cửa sổ chính Lync, trên tab Điện thoại.

 • Trong cửa sổ hội thoại mở ra khi bạn bắt đầu cuộc gọi. Tạm dừng trên biểu tượng điện thoại/micrô để xem bàn phím số.

Đầu Trang

Tôi có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại mà không cần thêm ai đó vào danh sách Liên hệ của mình không?

Có. Nhập một số điện thoại trong trường tìm kiếm, dưới tab Liên hệ hoặc Điện thoại. Sau đó, trong kết quả, bấm đúp vào số bạn muốn gọi.

Bạn cũng có thể quay số bằng cách dùng bàn phím số trên tab Điện thoại và sau đó bấm Gọi.

Nếu bạn tìm một người, hãy nhập tên của họ trong hộp tìm kiếm và sau đó tạm dừng trên hình ảnh của họ trong kết quả tìm kiếm. Bấm vào menu thả xuống cạnh biểu tượng điện thoại và chọn một tùy chọn để gọi.

Đầu Trang

Số điện thoại nào hợp lệ để gọi các liên hệ?

Thực hiện theo các hướng dẫn này cho các số điện thoại hợp lệ:

 • Chỉ dùng các chữ số. Không cần dấu gạch ngang, dấu ngoặc đơn hoặc dấu cách. Nếu Lync không chấp nhận một số điện thoại, hãy liên hệ nhóm hỗ trợ của bạn.

 • Đối với những cuộc gọi trong công ty của bạn, hãy quay số điện thoại. Nếu được yêu cầu mở rộng, bạn có thể dùng bàn phím số trong cửa sổ hội thoại.

 • Đối với những cuộc gọi nội hạt, hãy quay số điện thoại. Trước tiên, bạn có thể cần quay một số như 9 để gọi ra ngoài công ty bạn.

 • Đối với các cuộc gọi đường dài, hãy nhập dấu +, sau đó sử dụng mã quốc gia, như 1 cho Hoa Kỳ, tiếp theo là mã vùng và số.

 • Bạn cũng có thể nhập số 1-800 và các số có các ký tự chữ cái trong trường tìm kiếm. Các ký tự chữ cái được chuyển thành số để thực hiện cuộc gọi.

Đầu Trang

Tại sao tôi lại gặp vấn đề về âm thanh?

Nếu có vấn đề, thông báo sẽ hiển thị trong cửa sổ hội thoại hoặc cửa sổ chính của Lync. Bạn có thể bấm vào thông báo để biết thêm thông tin hoặc giải pháp gợi ý.

Ví dụ:

Ảnh chụp màn hình của một lỗi âm thanh và các tùy chọn để kiểm tra

Nếu bạn không có âm thanh, hãy kiểm tra xem:

 • Loa của bạn có bật không, trong cả Lync và máy tính của bạn, và âm lượng loa có cao không.

 • Ống nghe điện thoại của bạn nằm trên giá cắm (nếu như bạn nhận âm thanh qua điện thoại).

 • Thiết bị bạn đang dùng được chọn trên tab THIẾT BỊ, (tạm dừng trên biểu tượng điện thoại/micrô và bấm vào tab THIẾT BỊ tab).

Tôi có thể làm gì để nâng cao chất lượng âm thanh của thiết bị?

 • Dùng một thiết bị âm thanh chất lượng cao, thay thế bất kỳ thiết bị bị hỏng hoặc hư hại nào và chạy thiết lập để bảo đảm thiết bị hoạt động tốt. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng một thiết bị được liệt kê trong Điện thoại và Thiết bị Đủ tiêu chuẩn cho Microsoft Lync.

 • Điều quan trọng là micrô triệt tiếng ồn được đặt gần miệng, cách miệng ít hơn 1 in-xơ để lọc tiếng ồn nền không mong muốn.

 • Hầu hết tai nghe đều có nút điều chỉnh âm lượng, phụ thuộc vào thiết bị âm thanh nào mà tai nghe được kết nối. Nếu bạn hoặc những người gọi khác nghe thấy tiếng ồn ù ù, hãy thực hiện một cuộc gọi thử, rồi điều chỉnh thiết đặt trên tai nghe cho đến khi hết tiếng ồn.

 • Khi bạn đang sử dụng loa trên điện thoại của mình và người gọi phàn nàn về tiếng ồn nền, hãy đảm bảo rằng điện thoại được đặt trên một bề mặt phẳng và bạn đang ở gần điện thoại.

 • Nếu bạn đang sử dụng hai thiết bị riêng biệt cho âm thanh (chẳng hạn như loa máy tính để bàn và camera), hãy cố gắng đặt chúng cách nhau một khoảng phù hợp để giảm thiểu hiện tượng âm thanh dội lại.

 • Chúng tôi khuyên bạn không nên thực hiện cuộc gọi qua kết nối không dây, mạng riêng ảo (VPN) hoặc kết nối dịch vụ truy nhập từ xa (RAS).

Enterprise Voice là gì?

Enterprise Voice cung cấp các tùy chọn hỗ trợ cuộc gọi, như gọi một liên hệ, giữ, chuyển tiếp, chuyển đi, thư thoại, hội thảo, chuông reo đồng thời, hỗ trợ gọi 9-1-1 và gọi đến và gọi từ mạng điện thoại chuyển vùng công cộng (PSTN).

 • Tab Điện thoại cung cấp một danh sách thư thoại và nhật ký cuộc gọi cũng như bàn phím số trên màn hình để gọi một số.

 • Cuộc gọi Lync cuộc gọi từ máy tính đến máy tính bằng một cú bấm chuột.

 • Chất lượng Âm thanh nhanh chóng thực hiện cuộc gọi thử để kiểm tra chất lượng âm thanh của bạn.

 • Ủy quyền cuộc gọi hỗ trợ các tính năng như đường dây chia sẻ (thực hiện và nhận cuộc gọi thay mặt cho người quản lý) và chuyển cuộc gọi đến người quản lý và quản lý các cuộc gọi.

 • Thông báo Chất lượng Cuộc gọi cung cấp các thông báo nhằm giúp bạn cải thiện chất lượng cuộc gọi của bạn nếu nó phát hiện ra các vấn đề về thiết bị, mạng hoặc máy tính trong suốt cuộc gọi.

 • Chuyển thiết bị giúp bạn chuyển đổi thiết bị âm thanh của bạn trong khi gọi.

 • Gọi đến và từ P S T N gửi và nhận các cuộc gọi từ các số trên hệ thống điện thoại công cộng bên ngoài công ty bạn.

 • Tạm dừng Cuộc gọi giữ một cuộc gọi trên một điện thoại và sau đó nhận cuộc gọi từ một điện thoại khác.

 • Chọn Thiết bị  nhận các cuộc gọi đến đồng thời trên tất cả thiết bị giao tiếp của bạn, giúp bạn trả lời bất kỳ thiết bị nào thuận tiện nhất.

 • Tích hợp với Trao đổi Tin nhắn Hợp nhất  cung cấp thư thoại, tin nhắn thoại, email, trả lời cuộc gọi, truy nhập thuê bao, thông báo cuộc gọi và các dịch vụ tham gia tự động.

 • Dịch vụ Khẩn cấp- 911 cung cấp thông tin vị trí đến những người điều phối dịch vụ khẩn cấp (chỉ có tại Bắc Mỹ ).

 • Đổ chuông đồng thời giúp các cuộc gọi đến đổ chuông trên các thiết bị khác, ví dụ như điện thoại di động hoặc các thiết bị khác.

 • Chuyển tiếp cuộc gọi giúp bạn chuyển tiếp cuộc gọi đến các điện thoại khác, như điện thoại di động hoặc điện thoại nhà của bạn.

Những câu hỏi về trò chuyện liên tục

Trò chuyện có nhiều người tham gia liên tục là gì?

Trò chuyện có nhiều người tham gia liên tục là một tính năng của Lync cung cấp phòng trò chuyện nơi bạn có thể hội thoại mở rộng trực tuyến với những người khác về một chủ đề nhất định. Bạn có thể tham gia các phòng trò chuyện có nhiều người tham gia liên tục về những chủ đề mà bạn quan tâm và khi ở trong những phòng này, bạn có thể chia sẻ các ý tưởng và thông tin bằng cách đăng tin và duyệt hoặc tìm kiếm lịch sử trò chuyện. Các tin nhắn được đăng theo thời gian thực và được lưu theo thời gian, để những người tham gia phòng trò chuyện hiện tại và tương lai có thể nhìn thấy chúng. Để biết thêm thông tin về mục đích sử dụng phòng trò chuyện và các thuật ngữ quan trọng, hãy xem Trò chuyện có nhiều người tham gia liên tục là gì?

Đâu là sự khác biệt giữa tham gia và theo dõi một phòng trò chuyện?

Để tham gia phòng trò chuyện, bạn phải có tư cách thành viên trong phòng đó. Thuật ngữ này chỉ áp dụng cho các phòng được gọi là “kín và “bí mật”, để tham gia các phòng này bạn phải được sự cho phép của người quản lý phòng. Phòng mở không yêu cầu hoặc chấp nhận tư cách thành viên.

Khi bạn theo dõi một phòng trò chuyện, bạn sử dụng tính năng Thông báo và các tính năng Nguồn cấp Chủ đề để liên tục giám sát các hoạt động trong phòng trò chuyện. Bất cứ ai cũng có thể theo dõi phòng mở, nhưng bạn cần phải là thành viên của phòng kín hoặc bí mật để theo dõi nó.

Để tìm hiểu cách tham gia và theo dõi một phòng, hãy xem Tham gia phòng trò chuyệnTheo dõi phòng trò chuyện.

Điểm khác biệt giữa cảnh báo thông báo và nguồn cấp chủ đề là gì?

Những thuật ngữ này đề cập đến hai kiểu cảnh báo mà bạn có thể thiết lập trong trò chuyện có nhiều người tham gia liên tục để giúp bạn luôn được cập nhật về hoạt động trong phòng trò chuyện bạn đang theo dõi:

 • Cảnh báo thông báo được Lync gửi tự động để cảnh báo bạn về hoạt động trong bất kỳ phòng nào mà bạn đang theo dõi. Theo mặc định, các cảnh báo này theo dõi các thiết đặt trong cửa sổ Tùy chọn Trò chuyện Liên tục. Bạn có thể thay đổi các thiết đặt này và bạn cũng có thể tùy chỉnh thông báo nếu bạn muốn nhận những cảnh báo riêng biệt hơn.

 • Nguồn cấp chủ đề là các cảnh báo tự động được kích hoạt, không dựa trên hoạt động trong một phòng cụ thể mà theo hình thức của từ hoặc cụm từ mà bạn đã yêu cầu Lync tìm kiếm trong các bài đăng của các phòng trò chuyện mà bạn theo dõi. Danh sách nguồn cấp chủ đề sẽ hiển thị tên của người đã đăng tin nhắn, thời gian đăng và nội dung tin nhắn có chứa từ gốc.

Để tìm hiểu cách dùng các cảnh báo và nguồn cấp tin tức, hãy xem Dùng thông báo để giám sát hoạt động trong phòng trò chuyệnSử dụng các nguồn cấp chủ đề để giám sát hoạt động phòng trò chuyện.

Bộ lọc Ego tôi nhìn thấy trong danh sách phòng Trò chuyện được Theo dõi là gì?

Bộ lọc Ego là nguồn cấp chủ đề cảnh báo cho bạn biết mỗi khi tên hoặc I.D người dùng của bạn được dùng trong môi trường phòng trò chuyện của bạn. Lync tự động thiết đặt điều đó cho bạn.

Đâu là điểm khác biệt giữa bài đăng và thư?

Trong ngữ cảnh phòng trò chuyện, “bài đăng” là tin nhắn bạn viết trong phòng trò chuyện để người khác xem. Cách dùng từ này có thể gây nhầm lẫn, vì người tham gia phòng trò chuyện có thể gửi một “thư" (ví dụ như một email hoặc một tin nhắn nhanh) đến một hoặc nhiều người tham gia từ giao diện phòng trò chuyện mà không cần “đăng" nó trong phòng trò chuyện. Bạn chỉ cần bấm vào hình hoặc danh sách người tham gia của người nhận tin nhắn của bạn.

Phát rộng tin nhắn nghĩa là gì?

Phát rộng một thư là đăng một thư đến vài phòng trò chuyện cùng một lúc. Để tìm hiểu cách phát rộng tin nhắn, hãy xem Phát rộng tin nhắn đến nhiều phòng trò chuyện.

Làm thế nào để xóa nội dung tôi đã đăng trong một phòng trò chuyện?

Không. Sau khi bạn đăng tin nhắn với trò chuyện có nhiều người tham gia liên tục, bạn không thể xóa nó. Tin nhắn "được giữ lại” như một phần của lịch sử phòng và sẽ tiếp tục được xem bởi bất kỳ ai có thể truy nhập vào phòng trò chuyện miễn là phòng đó vẫn bật. Tuy nhiên, bạn có thể yêu cầu người quản lý phòng tắt phòng.

Làm thế nào để tìm ra người quản lý phòng trò chuyện là ai?

Người quản lý của một phòng mở hay kín được nêu trên thẻ liên hệ của phòng trò chuyện, bạn có thể xem bằng cách di chuột qua danh sách phòng trò chuyện và bấm vào biểu tượng Xem thẻ liên hệ. Bạn sẽ tìm thấy tên của người quản lý được nêu ở bên phải. Thường thì bạn sẽ không thể tìm thấy ai quản lý phòng bí mật, vì tư cách thành viên trong các phòng đó chỉ có được theo thư mời.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×