Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.
Outlook 2016 hoặc Outlook 2013 liên tục nhắc nhập thông tin xác thực khi thêm tài khoản Outlook.com

SỰ CỐ

Bạn có thể được nhắc đăng nhập liên tục khi tìm cách kết nối tài khoản Outlook.com của mình với Outlook 2016 hoặc Outlook 2013.

NGUYÊN NHÂN

Điều này có thể xảy ra nếu bạn bật kiểm chứng hai bước trên tài khoản Microsoft của mình.

GIẢI PHÁP

Nếu tài khoản được bật kiểm chứng hai bước thì bạn sẽ cần tạo Mật khẩu Ứng dụng để thêm tài khoản đó vào Outlook 2016 hoặc 2013. Cách thực hiện:

  1. Truy nhập trang Thông tin cơ bản về Bảo mật và đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

  2. Chọn xem thêm các tùy chọn bảo mật ở cuối trang.

  3. Bên dưới Mật khẩu ứng dụng, chọn Tạo mật khẩu ứng dụng mới.

  4. Sao chép mật khẩu ứng dụng được hiển thị và nhập mật khẩu đó vào trường mật khẩu khi bạn đang kết nối tài khoản Outlook.com của mình với Outlook 2016 hoặc Outlook 2013.

Bạn có yêu cầu về tính năng?

Bóng đèn - Ý tưởng

Chúng tôi rất mong nhận được các đề xuất của bạn về những tính năng mới, cũng như phản hồi về cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi! Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp thu.

Gửi phản hồi về các Microsoft Office

Xem thêm

Giải quyết sự cố Outlook for Windows bằng các công cụ khắc phục sự cố tự động

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×