Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chúng tôi có nhiều công cụ để giúp bạn tự động chẩn đoán sự cố, gỡ rối và khắc phục sự cố với Outlook.

Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft

Lưu ý: Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft không áp dụng cho Outlook for Windows mới. Kiểm tra xem nút bật tắt Outlook mới đã được bật hay tắt. Nếu tùy chọn này được bật, vui lòng đi tới khắc phục sự cố Outlook.

Công cụTrợ lý Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft có thể giúp bạn tự động chẩn đoán và khắc phục một loạt sự cố outlook. Bạn sẽ cần tải ứng dụng xuống máy tính cục bộ của mình, đăng nhập bằng tài khoản gia đình, cơ quan hoặc trường học và chọn sự cố bạn muốn được trợ giúp.

Trình Trợ lý Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft sẽ chạy một loạt kiểm tra chẩn đoán trên máy tính của bạn và giúp bạn thiết lập cấu hình mới hoặc giải quyết các sự cố khác. Nếu có bất kỳ kiểm tra không thành công nào, ứng dụng sẽ đưa ra các giải pháp đề xuất để giải quyết sự cố của bạn. Nếu bạn đang gặp một sự cố cụ thể trong Outlook, bạn cũng có thể thử một trong các liên kết Trợ lý Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft sau đây:

Để biết thêm thông tin và cài đặt công cụ, hãy xem: Giới thiệu về Công cụ Trợ giúp Phục hồi và Hỗ trợ của Microsoft.

Tài nguyên bổ sung:
Office 365 Góc Hỗ trợ: Các video này được tạo bởi các kỹ sư hỗ trợ của Microsoft 365 để giúp bạn tìm hiểu thêm về Microsoft 365 và tập trung vào xu hướng hỗ trợ cũng như các câu hỏi và sự cố về cách thực hiện hàng đầu.

Công cụ Kiểm tra Lịch dành cho Outlook (CalCheck)

CalCheck là chương trình kiểm tra các sự cố trên lịch Outlook của bạn và thực hiện các kiểm tra khác nhau về thiết đặt chung, như quyền, công bố rảnh/bận, cấu hình đại diện và tính năng tự động đặt trước. Sau đó, từng mục trong thư mục lịch của bạn sẽ được kiểm tra sự cố đã biết có thể gây ra hành vi ngoài dự kiến, chẳng hạn như có vẻ thiếu cuộc họp.

Để biết thêm thông tin và cài đặt công cụ, vui lòng truy nhập: Công cụ Kiểm tra Lịch dành cho Outlook (CalCheck).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×