Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi. Bạn có thể dùng hàm này để thiết lập ngưỡng chấp nhận. Ví dụ, bạn có thể quyết định kiểm tra những ứng viên đạt điểm cao hơn phân vị thứ 90.

Quan trọng: 

  • Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel. 

  • Để biết thêm thông tin về các hàm mới, hãy xem hàm PERCENTILE.EXC và hàm PERCENTILE.INC.

Cú pháp

PERCENTILE(array,k)

Cú pháp hàm PERCENTILE có các đối số sau đây:

  • array     Bắt buộc. Mảng hoặc phạm vi dữ liệu xác định vị trí tương đối.

  • k  Bắt buộc. Giá trị phân vị trong phạm vi 0..1, bao gồm cả 0 và 1.

Chú thích

  • Nếu k không phải là số, thì hàm PERCENTILE trả về giá #VALUE! .

  • Nếu k < 0 hoặc nếu k > 1, thì hàm PERCENTILE trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu k không phải là bội số của 1/(n - 1), thì hàm PERCENTILE nội suy để xác định giá trị của phân vị thứ k.

Ví dụ

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ tìm thấy phân vị thứ 30 của danh sách trong các ô E2:E5.

Excel Hàm PERCENTILE để trả về phân vị thứ 30 của phạm vi đã cho với =PERCENTILE(E2:E5;0.3).

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×