Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

PHÂN VỊ. Hàm EXC trả về phân vị thứ k của các giá trị trong phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0..1, không bao gồm 0 và 1.

=PERCENTILE. EXC(array,k)

Cú pháp hàm PERCENTILE.EXC có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

array

Bắt buộc

Mảng hoặc phạm vi dữ liệu xác định vị trí tương đối.

k

Bắt buộc

Mảng hoặc phạm vi dữ liệu xác định vị trí tương đối.

Lưu ý: 

  • Nếu đối số mảng để trống, hàm PERCENTILE.EXC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu k không có dạng số, thì hàm PERCENTILE.EXC trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu k ≤ 0 hoặc nếu k ≥ 1, thì hàm PERCENTILE.EXC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu k không phải là bội số của 1/(n + 1), thì percentILE. Nội suy EXC để xác định giá trị tại phân vị thứ k.

  • Hàm PERCENTILE.EXC sẽ nội suy khi giá trị cho phân vị đã xác định nằm giữa hai giá trị trong mảng. Nếu hàm không thể nội suy cho phân vị, k đã xác định, thì Excel trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Kỳ thi của PERCENTILE. EXC (Hàm EXC)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Hàm PERCENTILE

Hàm PERCENTILE.INC

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×