PERCENTILE.EXC (Hàm PERCENTILE.EXC)

Phần trăm. Hàm EXC trả về phân vị thứ k của các giá trị trong một phạm vi, trong đó k nằm trong phạm vi 0.. 1, độc quyền.

= Phân vị. EXC (Array, k)

Cú pháp hàm PERCENTILE.EXC có các đối số sau đây:

Đối số

Mô tả

array

Bắt buộc

Mảng hoặc phạm vi dữ liệu xác định vị trí tương đối.

k

Bắt buộc

Mảng hoặc phạm vi dữ liệu xác định vị trí tương đối.

Lưu ý: 

  • Nếu đối số mảng để trống, hàm PERCENTILE.EXC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu k không có dạng số, thì hàm PERCENTILE.EXC trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu k ≤ 0 hoặc nếu k ≥ 1, thì hàm PERCENTILE.EXC trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu k không phải là bội số của 1/(n + 1), phần trăm. Phân cách nội suy để xác định giá trị tại phần trăm k.

  • Hàm PERCENTILE.EXC sẽ nội suy khi giá trị cho phân vị đã xác định nằm giữa hai giá trị trong mảng. Nếu hàm không thể nội suy cho phân vị, k đã xác định, thì Excel trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Người được phân tách phần trăm. Hàm EXC

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể yêu cầu một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm hỗ trợ trong Cộng đồng Giải đáp hay đề xuất tính năng hoặc cải tiến mới ở Excel User Voice.

Xem thêm

Hàm PERCENTILE

Hàm PERCENTILE.INC

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Lưu ý:  Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Cho chúng tôi biết thông tin này có hữu ích hay không? Dưới đây là bài viết bằng tiếng Anh để bạn tham khảo..​

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×