Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tính năng Meme trong GroupMe là gì và làm cách nào để sử dụng nó?

Tính năng tìm kiếm phương tiện trong GroupMe là gì và làm cách nào để sử dụng nó?

Làm cách nào để chia sẻ vị trí của tôi trong GroupMe?

Lối tắt bàn phím biểu tượng cảm xúc

Làm cách nào để chia sẻ phương tiện hoặc tệp từ ứng dụng hoặc trình duyệt khác với GroupMe?

Làm cách nào để chia sẻ ảnh hoặc video trong GroupMe?

Làm cách nào để chia sẻ tài liệu trong GroupMe?

Làm cách nào để sử dụng mã QR GroupMe để chia sẻ hồ sơ của tôi hoặc chia sẻ nhóm với ai đó?

Thời hạn sử dụng tệp và dữ liệu trong GroupMe là bao lâu?

GroupMe sử dụng những dịch vụ nào của bên thứ ba?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×