Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Thời hạn sử dụng tệp và dữ liệu trong GroupMe là bao lâu?

GroupMe lưu trữ các tệp, ảnh và video bạn đã chia sẻ cũng như các mục khác để dễ dàng truy nhập trên tất cả các thiết bị của bạn.

Tuy nhiên, mỗi mục có khoảng thời gian tồn tại khác nhau trong lịch sử trò chuyện của bạn:
 

Thư

Được xác định bởi người dùng*

Tiêu đề trò chuyện

Được xác định bởi người dùng**

Video

Có sẵn trong 5 năm

Ảnh

Có sẵn trong 5 năm

Tệp

Có sẵn trong 5 năm

*Tin nhắn, video, tin nhắn video và hình ảnh vẫn có sẵn cho đến khi chúng bị xóa hoặc ghi ngày trở lại tháng 4 năm 2017.

**Tiêu đề trò chuyện có sẵn cho đến khi bị xóa hoặc người dùng rời khỏi cuộc trò chuyện.

Mọi mục đã bị bạn và liên hệ của bạn xóa sẽ không còn có trong lịch sử trò chuyện của bạn hoặc để xuất chuyển nữa. Tìm hiểu thêm về cách xuất lịch sử trò chuyện hoặc tệp của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×