Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể kết hợp các mục lịch trong hai Tệp Dữ liệu Outlook (.pst) hoặc thư mục lịch bên trong Ngăn Dẫn hướng, để các mục xuất hiện trên một lịch. Outlook cho phép bạn phối lịch hoặc bạn chỉ cần xem lịch với nhau để có thể lưu các mục trong các lịch khác nhau.

Lưu ý: Việc phối mục sẽ lưu tất cả các mục trong một lịch. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tiếp tục lưu các mục trong các lịch khác nhau nhưng lại xem chúng cùng nhau, hãy cân nhắc sử dụng tính năng lớp phủ lịch. Để biết thêm thông tin , hãy xem mục Xem nhiều lịch cùng một lúc.

Phối thông tin lịch là một quy trình gồm hai bước. Trước tiên, các mục từ một lịch sẽ được xuất. Thứ hai, thông tin lịch đã xuất sẽ được nhập để thông tin được phối với lịch nơi bạn muốn tất cả các mục lịch xuất hiện.

Xuất thông tin lịch

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Bấm Nâng cao.

 4. Bên dưới Xuất, bấm vào Xuất.

 5. Bấm Xuất sang một tệp, rồi bấm Tiếp.

 6. Bấm Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), rồi bấm Tiếp.

 7. Bấm vào thư mục lịch bạn muốn xuất, bỏ chọn hộp kiểm Bao gồm thư mục con, rồi bấm Tiếp.

 8. Trong hộp Lưu tệp đã xuất dưới dạng, nhập vị trí thư mục và tên tệp hoặc bấm vào Duyệt để chọn một thư mục và nhập tên tệp.

 9. Bấm Kết thúc.

Lưu ý: Việc xuất mục lịch sẽ tạo một bản sao của các mục nhưng không xóa các mục khỏi bất kỳ lịch nào.

Nhập thông tin lịch

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Mở.

 3. Bấm Nhập.

 4. Bấm Nhập từ chương trình hoặc tệp khác, rồi bấm Tiếp.

 5. Bấm Tệp Dữ liệu Outlook (.pst), rồi bấm Tiếp.

 6. Bấm Duyệt để chọn tệp bạn đã tạo trong phần trước đó, rồi bấm OK.

 7. Bên dưới Tùy chọn, bấm vào Không nhập các mục trùng lặp, rồi bấm vào Tiếp theo.

 8. Bên dưới Chọn thư mục để nhập từ đó, bấm vào thư mục Lịch.

 9. Bỏ chọn hộp kiểm Bao gồm thư mục con.

 10. Bấm Nhập các mục vào cùng một thư mục. Nếu bạn có nhiều tài khoản, bạn có thể có Các tệp Dữ liệu Outlook khác nhau. Bấm vào tài khoản đích nơi bạn muốn các mục lịch xuất hiện.

 11. Bấm Kết thúc.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×