Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể xem nhiều lịch cùng lúc song song hoặc kết hợp thành dạng xem xếp chồng để giúp bạn xem tình trạng sẵn sàng trên các lịch.

Chọn tùy chọn tab bên dưới cho phiên bản Outlook bạn đang sử dụng. Tôi có phiên bản Outlook nào?

Lưu ý: Nếu các bước bên dưới tab Outlook Mới này không hoạt động, có thể bạn chưa sử dụng Outlook for Windows mới. Chọn Outlook Cổ điển và làm theo các bước đó thay vào đó.

Mở lịch ở dạng xem song song

 1. Trên thanh dẫn hướng, chọn   Lịch.

 2. Từ danh sách Lịch của bạn, chọn (các) lịch khác mà bạn muốn xem ngoài lịch mặc định.

 3. Để xem lịch song song, trong nhóm Sắp xếp, chọn Tách dạng xem.

  Ảnh chụp màn hình dạng xem Lịch với tùy chọn Tách dạng xem được chọn

Chồng lên lịch

 • Để xem nhiều lịch trong một dạng xem lịch, trong nhóm Sắp xếp , bỏ chọn dạng xem Tách.

  Các sự kiện lịch sẽ xuất hiện chồng lên lịch mặc định với màu được gán.

Mở lịch trong cửa sổ mới

 1. Trong Lịch, trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào tên của lịch bạn muốn xem.

 2. Bấm Mở trong Cửa sổ Mới.

  Bấm vào Mở trong Cửa sổ Mới trên menu chuột phải

Mở lịch ở dạng xem song song

 • Trong Lịch, trong Ngăn Dẫn hướng, chọn hộp kiểm của lịch khác mà bạn muốn xem.

  Lịch mà bạn đã chọn sẽ mở ra bên cạnh lịch đã xuất hiện.

  Ví dụ về ba lịch song song

Chồng lên lịch

 1. Trong Lịch, trong Ngăn Dẫn hướng, chọn hộp kiểm của lịch khác mà bạn muốn xem.

  Lịch mà bạn đã chọn sẽ mở ra bên cạnh lịch đã được hiển thị. Mỗi lịch liên tiếp mở ra bên cạnh lịch được mở gần đây nhất.

 2. Trên tab lịch, hãy bấm Dạng xem trong Chế độ Chồng lúp.

  Bấm vào mũi tên Dạng Xem trong Chế độ Chồng lấp

  Lịch đó hiện đang ở chế độ lớp phủ với lịch bạn đã mở đầu tiên — thường là lịch mặc định của bạn.

 3. Để thêm lịch khác vào lớp phủ, hãy lặp lại bước 2.

Loại bỏ lịch khỏi chồng lớp phủ

 1. Trong Lịch, trên tab của lịch bạn muốn loại bỏ khỏi chồng lớp phủ, hãy bấm Dạng xem trong Chế độ Song song.

  Bấm vào mũi tên Xem trong Chế độ Song song

  Tab sẽ di chuyển trở về bên phải. Lịch mà bạn đã chọn không còn xuất hiện trong chế độ lớp phủ.

 2. Để loại bỏ lịch khỏi dạng xem, hãy xóa hộp kiểm của lịch trong Ngăn Dẫn hướng hoặc bấm Đóng trên tab lịch.

  Đầu Trang

Mở lịch ở dạng xem song song

 1. Trên thanh dẫn hướng trong phiên bản web của Outlook, chọn   Lịch.

 2. Từ danh sách Lịch của bạn, chọn (các) lịch khác mà bạn muốn xem ngoài lịch mặc định của mình.

 3. Để xem lịch song song, trong nhóm Sắp xếp, chọn Tách dạng xem.

Chồng lên lịch

 • Để xem nhiều lịch trong một dạng xem lịch, trong nhóm Sắp xếp , bỏ chọn dạng xem Tách.

  Các sự kiện lịch sẽ xuất hiện chồng lên lịch mặc định với màu được gán.

Bài viết liên quan

Xem nhiều lịch trong Outlook for Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×