Cập nhật lần cuối: Tháng 12 năm 2011

Nội dung

Phụ lục về quyền riêng tư đối với Microsoft Lync 2010 cho Android

Trang này là phụ lục của Điều khoản về Quyền riêng tư đối với các Sản phẩm Microsoft Lync. Để hiểu việc thu thập dữ liệu và áp dụng thực tiễn liên quan tới một sản phẩm hay dịch vụ Microsoft Lync cụ thể, bạn nên đọc cả Điều khoản Quyền riêng tư cho các sản phẩm Microsoft Lync và bản bổ sung này.

Bổ sung về quyền riêng tư này đề cập đến việc triển khai và sử dụng Microsoft Lync 2010 cho Android trên các thiết bị di động của doanh nghiệp bạn. Nếu bạn đang sử dụng phần mềm truyền thông Microsoft Lync Server 2010 như một dịch vụ (nói cách khác, nếu một bên thứ ba [ví dụ, Microsoft] đang lưu trữ các máy chủ mà phần mềm chạy), thông tin sẽ được truyền tới bên thứ ba đó. Để tìm hiểu thêm về việc sử dụng dữ liệu của bạn được truyền tới bên thứ ba đó, vui lòng tham khảo người quản trị doanh nghiệp của bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Đầu Trang

Ủy quyền Cuộc gọi (Chuyển tiếp Cuộc gọi)

Tác dụng của Tính năng này: Ủy quyền Cuộc gọi cho phép bạn thiết lập Chuyển tiếp Cuộc gọi hoặc Đổ chuông Đồng thời để đổ chuông vào số điện thoại của các đại diện hoặc nhóm cuộc gọi nhóm (nếu bạn đã xác định các đại diện hoặc một nhóm cuộc gọi nhóm trong ứng dụng khách Microsoft Lync 2010 trên máy tính của bạn), ai đó trong danh sách Liên hệ của bạn, ai đó trong danh bạ công ty hoặc bất kỳ số điện thoại nào.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi (các) đại diện của bạn trả lời cuộc gọi thay mặt bạn, bạn sẽ nhận được một email thông báo cho bạn về sự kiện này. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Bạn có thể dùng tính năng này để chuyển tiếp cuộc gọi tới điện thoại di động của bạn khi bạn không ở văn phòng, hoặc chuyển tiếp cuộc gọi đến những người thích hợp để theo dõi.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng Ủy quyền Cuộc gọi được tắt theo mặc định. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Trong Lync 2010 cho Android, trên tab Thông tin của tôi, gõ nhẹ Chuyển tiếp Cuộc gọi.

 2. Gõ nhẹ Đổ chuông Đồng thời hoặc Chuyển tiếp Cuộc gọi Đến.

 3. Chọn Số mới, Đại diện của Tôi hoặc Chọn liên hệ từ danh sách tùy chọn.

Đầu Trang

Thẻ Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Thẻ Liên hệ thu thập thông tin tĩnh và động về những người khác trong doanh nghiệp của bạn và hiển thị thông tin đó trong Lync 2010 và trong các phiên bản gần đây của ứng dụng khách nhắn tin và cộng tác của Microsoft Outlook. Thẻ Liên hệ cung cấp các hành động một lần nhấn để gửi email, thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn tức thời.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Thông tin tĩnh trên Thẻ Liên hệ được thu thập từ danh bạ công ty của doanh nghiệp (chẳng hạn như Dịch vụ miền danh mục hiện hoạt) và được chia sẻ với người khác thông qua Lync Server 2010. Bạn cung cấp thông tin động được thu thập và chia sẻ, chẳng hạn như số điện thoại và Hiện diện. Thông tin địa điểm hiển thị trên Thẻ Liên hệ được truy xuất như được mô tả trong phần "Chia sẻ Vị trí", ở phần sau trong phần bổ sung này. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin Thẻ Liên hệ được hiển thị để bạn có thể chia sẻ thông tin liên hệ của mình với người khác.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các liên hệ được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Nhật ký Chẩn đoán

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Ghi nhật ký Chẩn đoán cho phép bạn ghi nhật ký thông tin sử dụng Lync cho Android trên thiết bị của bạn, trong hồ sơ người dùng của bạn. Thông tin này có thể được dùng để khắc phục các sự cố mà bạn có thể gặp phải với phần mềm Lync cho Android.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Khi Tính năng Ghi nhật ký Chẩn đoán được bật, các thông tin như sau sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn: ID thiết bị, biệt danh người dùng và tên miền, dữ liệu Hiện diện, chi tiết thư, lịch sử đăng nhập, danh sách Liên hệ và dữ liệu cấu hình máy khách, chẳng hạn như quy tắc chuyển tiếp cuộc gọi, trạng thái và ghi chú. Nội dung các cuộc hội thoại Lync của bạn không được lưu trữ. Không thông tin nào được tự động gửi đến Microsoft, nhưng bạn có thể chọn gửi thông tin này theo cách thủ công đến Microsoft cho mục đích khắc phục sự cố (xem phần "Gửi Nhật ký" ở phần sau trong phần bổ sung này).

Sử dụng Thông tin: Bạn có thể dùng Tính năng Ghi nhật ký Chẩn đoán để khắc phục bất kỳ vấn đề nào bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng Lync cho Android.

Lựa chọn/Điều khiển: Ghi nhật ký Chẩn đoán được tắt theo mặc định. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Trong Lync cho Android, trên tab Thông tin của tôi, gõ nhẹ Tùy chọn.

 2. Nhấn vào Ghi nhật ký Chẩn đoán để chọn hộp kiểm.

 3. Trong trang Giới thiệu về Lync , gõ nhẹ Gửi nhật ký chẩn đoán để gửi nhật ký.

Đầu Trang

Chia sẻ Vị trí

Tác dụng của Tính năng này: Chia sẻ Vị trí chia sẻ múi giờ của bạn với người khác bằng cách sử dụng chức năng Hiện diện. Nếu bạn bật Chế độ Quyền riêng tư, thông tin vị trí sẽ được chia sẻ. Để biết chi tiết về cách bật Chế độ Quyền riêng tư và cách chia sẻ thông tin vị trí, hãy xem phần "Chế độ Quyền riêng tư", ở phần sau trong phần bổ sung này.

Quan trọng:  Lync cho Android không thể xác định vị trí địa lý thực tế của bạn. KHÔNG dùng Lync cho Android để gọi nhà cung cấp dịch vụ khẩn cấp, chẳng hạn như 9-1-1. Hãy dùng bàn phím số của thiết bị.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Múi giờ của bạn được truy xuất từ hệ điều hành của thiết bị di động và chia sẻ với các liên hệ Lync của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Múi giờ được chia sẻ thông qua Hiện diện Lync, dựa trên cách bạn đã cấu hình thiết đặt Hiện diện của bạn trong máy khách Lync. Thông tin này được hiển thị trong Thẻ Liên hệ. Lưu ý rằng không có thông tin khác như vị trí địa lý, địa chỉ được định dạng hoặc địa chỉ dân sự được chia sẻ qua Hiện diện.

Lựa chọn/Điều khiển: Tính năng Chia sẻ Vị trí được bật và tắt bởi người quản trị doanh nghiệp của bạn. Nếu Tính năng Chia sẻ Vị trí đã được bật, nó được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Ảnh Cá nhân

Tác dụng của Tính năng này: Ảnh Cá nhân hiển thị ảnh và ảnh của người khác trong doanh nghiệp của bạn.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tùy chọn chia sẻ Ảnh Cá nhân của bạn được thu thập cho cả hiển thị ảnh và chia sẻ ảnh của bạn. Chỉ có thể hiển thị ảnh được lưu trữ trong Active Directory trong Lync cho Android. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thông tin được dùng để tùy chỉnh trải nghiệm của bạn và chia sẻ ảnh của bạn với người khác.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các thiết đặt Ảnh Cá nhân được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Thông tin Hiện diện và Liên hệ

Tác dụng của Tính năng này: Hiện diện và Thông tin Liên hệ cho phép bạn truy nhập thông tin được phát hành về người dùng khác (cả bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn) và cung cấp cho người dùng khác quyền truy nhập vào thông tin được phát hành về bạn, chẳng hạn như trạng thái Hiện diện, chức danh, số điện thoại, vị trí và ghi chú của bạn. Người quản trị của bạn cũng có thể cấu hình tích hợp với Outlook và Exchange Server để bạn hiển thị thông báo ngoài văn phòng và các thông tin trạng thái khác (ví dụ, khi bạn có một cuộc họp đã lên lịch trong lịch Outlook của bạn).

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi:: Bạn hãy dùng địa chỉ và mật khẩu đăng nhập để kết nối Lync Server. Bạn và người quản trị của bạn có thể phát hành thông tin về trạng thái Hiện diện và Thông tin Liên hệ được liên kết với đăng nhập của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Các chương trình và người dùng Lync khác có thể truy nhập Thông tin Hiện diện và Liên hệ của bạn để xác định trạng thái và thông tin đã phát hành của bạn để liên lạc tốt hơn với bạn.

Lựa chọn/Điều khiển: Các thiết đặt Thông tin Hiện diện và Liên hệ được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Chế độ Bảo mật

Tác dụng của Tính năng này: Chế độ Quyền riêng tư là một thiết đặt cho phép bạn chia sẻ trạng thái Hiện diện của mình (chẳng hạn như Sẵn sàng, Bận, Không Làm Phiền, v.v.) chỉ với các liên hệ được liệt kê trong danh sách Liên hệ của bạn.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Bật Chế độ Quyền riêng tư sẽ đưa Lync vào chế độ mà trong đó bạn có thể chuyển đổi thiết đặt người dùng sao cho thông tin Hiện diện của bạn chỉ được chia sẻ với các liên hệ trong danh sách Liên hệ của bạn. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Thiết đặt của chế độ này xác định cách chia sẻ dữ liệu Hiện diện.

Lựa chọn/Kiểm soát: Chế độ Quyền riêng tư được bật và tắt bởi người quản trị doanh nghiệp của bạn. Nếu Chế độ Quyền riêng tư đã được bật, chế độ này được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Gửi dưới dạng Email

Tác dụng của Tính năng này: Gửi dưới dạng Email cho phép bạn gửi lịch sử hội thoại tin nhắn tức thời Lync 2010 cho Android của bạn, vốn được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của bạn, dưới dạng phần đính kèm đến địa chỉ email được người dùng chỉ định.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Tất cả nội dung đến và đi trong cuộc hội thoại tin nhắn tức thời được lưu trữ cục bộ trên thiết bị lưu trữ riêng biệt vô hạn trừ khi 1) người dùng xóa hội thoại, 2) người dùng gỡ cài đặt ứng dụng, hoặc 3) người dùng mới đăng nhập trên cùng một thiết bị. Lịch sử tin nhắn tức thời được gửi bằng cách sử dụng tính năng Gửi dưới dạng Email được chuyển phát dưới dạng email đến địa chỉ email của người dùng. Không thông tin nào được gửi đến Microsoft.

Sử dụng Thông tin: Người dùng có thể gửi lịch sử hội thoại bằng tin nhắn tức thời của họ dưới dạng phần đính kèm email đến địa chỉ email được chỉ định để thực hiện các cuộc hội thoại tin nhắn tức thời có sẵn bên ngoài thiết bị cho các mục đích như lưu trữ hoặc chia sẻ.

Lựa chọn/Điều khiển: Lịch sử hội thoại bằng tin nhắn tức thời được lưu trữ tự động trên thiết bị. Không có cách nào để tắt tính năng này. Có thể xóa lịch sử hội thoại bằng tin nhắn tức thời như sau:

 1. Từ tab Trò chuyện, gõ nhẹ và giữ hội thoại mà bạn muốn xóa.

 2. Trên menu bật lên, gõ nhẹ Xóa Hội thoại.

 3. Trong hộp thoại xác nhận xóa, gõ nhẹ OK.

Lịch sử hội thoại bằng tin nhắn tức thời được gửi bằng một trong các quy trình sau đây:

 1. Từ Cửa sổ Hội thoại, nhấn phím menu.

 2. Chọn Gửi Dưới dạng Email từ menu.

 3. Nhập địa chỉ email đích nếu bạn muốn gửi lịch sử tới bất kỳ ai khác.

 4. Bấm Gửi.

Hoặc

 1. Từ tab Trò chuyện, gõ nhẹ và giữ hội thoại mà bạn muốn gửi.

 2. Trong menu bật lên, gõ nhẹ Gửi dưới dạng Email.

 3. Nhập địa chỉ email đích nếu bạn muốn gửi lịch sử tới bất kỳ ai khác.

 4. Bấm Gửi.

Đầu Trang

Gửi Nhật ký

Tác dụng của Tính năng này: Tính năng Gửi Nhật ký cho phép bạn gửi nhật ký Lync cho Android (xem phần "Ghi nhật ký Chẩn đoán", ở phần trước trong phần bổ sung này) để nhóm hỗ trợ có thể điều tra bất kỳ vấn đề về âm thanh hoặc kết nối nào có thể gặp phải.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Chỉ những thông tin mà Tính năng Ghi nhật ký Chẩn đoán thu thập được gửi đi (nếu Tính năng Ghi nhật ký Chẩn đoán được bật). Xem phần "Ghi nhật ký chẩn đoán", trước đó trong phần bổ sung này để xem những thông tin được ghi nhật ký.

Dùng Thông tin: Thông tin thu thập từ thiết bị của bạn được dùng để giúp giải quyết vấn đề mà bạn gặp phải và để giúp cải tiến Lync.

Lựa chọn/Điều khiển: Lync cho Android không tự động gửi nhật ký từ thiết bị của bạn. Thay vào đó, tính năng này chỉ gửi nhật ký khi tính năng ghi nhật ký đã được bật trên thiết bị của bạn (xem phần "Ghi nhật ký Chẩn đoán", ở phần trước trong phần bổ sung này) và bạn sử dụng các bước sau đây để gửi nhật ký Lync theo cách thủ công:

 1. Trong Lync cho Android, trên tab Thông tin của tôi, gõ nhẹ Tùy chọn.

 2. Nhấn vào Ghi nhật ký Chẩn đoán để chọn hộp kiểm.

 3. Trong trang Giới thiệu về Lync , gõ nhẹ Gửi nhật ký chẩn đoán.

 4. Trong biểu mẫu email mở ra có đính kèm nhật ký, hãy nhập địa chỉ email đích, rồi bấm Gửi.

Đầu Trang

Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất

Tác dụng của Tính năng này: Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất gồm có ba tính năng chính; tính năng Phối Tìm kiếm chỉ sẵn dùng trong Lync cho Android. Tính năng Phối Tìm kiếm phối danh sách địa chỉ toàn cầu của bạn (GAL) với các liên hệ Lync sao cho khi bạn tìm kiếm một liên hệ, sẽ chỉ có một mục nhập duy nhất trong kết quả tìm kiếm.

Thông tin được Thu thập, Xử lý hoặc Truyền đi: Lync cho Android truy xuất thông tin liên hệ từ Active Directory hoặc Hiện diện. Thông tin này được dùng nội bộ bởi Lync cho Android.

Sử dụng Thông tin: Thông tin liên hệ từ Active Directory hoặc Hiện diện được hiển thị trong giao diện người dùng Lync cho Android.

Lựa chọn/Kiểm soát: Các thiết đặt Lưu trữ Liên hệ Hợp nhất được quản lý từ máy khách Lync.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×