×
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.

Project 2013 Quick Start Guide

Làm việc ở mọi nơi từ mọi thiết bị với Microsoft 365

Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc ở bất cứ đâu với các tính năng và bản cập nhật mới nhất.

Nâng cấp Ngay

If you’re new to Project 2013, this free guide offers useful tips to help you find your way around.
  

Need a guide for a different Office product?
Download other Office 2013 Quick Start Guides
 

Need help?

On Windows 8, clicking the Download button above opens the guide directly in the Windows 8 Reader app, where you can view the guide, print it out, and save it for later reference.

On Windows 7 or an earlier operating system, you’ll need to download and install the free Adobe Reader app before you can view the guide. If you’ve already done this and you’re having trouble displaying the guide in your browser, try this instead:

  1. Right-click the Download Quick Start Guide button above, and then click Save target as (on some browsers, this is called Save link as).

  2. Save the PDF file to your desktop and then open it in your PDF reader.
     

Top of Page

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×