Quan trọng: Trong Excel cho Microsoft 365 và Excel 2021, Power View bị loại bỏ vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng trải nghiệm hình ảnh tương tác được cung cấp bởi Power BI Desktop, bạn có thể tải xuống miễn phí. Bạn cũng có thể dễ dàng Nhập sổ làm việc Excel vào Power BI Desktop

Trong Power View bạn có thể sắp xếp bảng hoặc ma trận để hiển thị dữ liệu theo thứ tự mình muốn. Bạn có thể ngay lập tức sắp xếp lại dữ liệu bằng cách sắp xếp bảng hoặc ma trận trên bất kỳ cột nào của nó (ngoại trừ cột hình ảnh).

Lưu ý:  Nếu bạn sắp xếp trong Power View trong SharePoint, bạn phải ở trong Chế độ Soạn thảo. Trong bảng hoặc ma trận bạn muốn sắp xếp, bấm vào Chỉnh sửa báo cáo ở góc trên bên trái của khu vực báo cáo.

Power View trong nút Cho phép Sửa SharePoint

 1. Trong bảng hoặc ma trận, bấm vào đầu đề cột bạn muốn sắp xếp. Bạn sẽ thấy một mũi tên lên hoặc xuống bên cạnh đầu đề cho thấy rằng trường được sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

  Biểu tượng Sắp xếp của Ma trận trong Power View

 2. Bấm vào mũi tên để đảo ngược thứ tự sắp xếp. Bạn có thể sắp xếp văn bản, số, ngày tháng và thời gian. Bạn không thể sắp xếp các cột hình ảnh.

  Bảng Power View Đã sắp xếp

  Lưu ý không có mũi tên bên cạnh Gender hoặc Count of Medal. Gender đang sử dụng thứ tự sắp xếp mặc định theo thứ tự bảng chữ cái. Count of Medal, một trường giá trị, không được sắp xếp trong dạng xem này.

 3. Trong ma trận, bạn có thể sắp xếp toàn bộ ma trận trên một cột số hoặc sắp xếp ma trận trên một cột không phải số trong mỗi mức nhóm. Giả sử bạn có một ma trận được nhóm theo Thể thao, với các cột Môn, Sự kiện và Số năm. Bạn có thể sắp xếp chỉ theo cột Số Năm hoặc bạn có thể sắp xếp theo một hoặc nhiều trường trong số 3 trường khác (Thể thao, Môn, Sự kiện) dựa trên thứ tự chúng xuất hiện trong ma trận.

  Lưu ý: Trong bảng phẳng, mỗi lần bạn chỉ có thể sắp xếp trên một cột.

  Ma trận bên dưới được sắp xếp theo Số đếm Năm. Nếu bạn sắp xếp theo số năm đã chơi sự kiện, ma trận được sắp xếp từ Sport với hầu hết các năm được chơi đến các năm chơi ít nhất. Và trong Thể thao, Môn cũng được sắp xếp từ nhiều năm nhất đến ít nhất, sau đó theo thứ tự bảng chữ cái cho Môn với tổng khớp.

  Ma trận Excel được sắp xếp theo Năm

  Và ma trận này được sắp xếp theo Môn.

  Ma trận Power View được sắp xếp theo Thể loại

Đầu Trang

Xem thêm

Sắp xếp biểu đồ trong Power View

Video về Power View và PowerPivot

Hướng dẫn: Phân tích dữ liệu PivotTable bằng Mô hình Dữ liệu trong Excel 2013

Power View: Khám phá, trực quan hóa và trình bày dữ liệu của bạn

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×