Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp PDF trong Ứng dụng Office

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tệp PDF trong Ứng dụng Office

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần của Bộ nội dung Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Sử dụng Ứng dụng Office với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để chuyển đổi tài liệu hoặc ảnh thành PDF (Định dạng Tài liệu Di động). Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách ký vào tệp PDF.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

Trong chủ đề này

Chuyển đổi tài liệu thành PDF

Bạn có thể chuyển đổi tài liệu được lưu trữ trên điện thoại của mình thành PDF mà bạn có thể dễ dàng chia sẻ với người khác.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Document to PDF" (Tài liệu sang PDF) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chọn tệp sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy tài liệu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Việc chuyển đổi sẽ bắt đầu.

  Nếu tài liệu không nằm trong menu Chọn tệp, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn đến được nút Duyệt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Định vị tệp bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn tệp đó.

  Sau khi chuyển đổi đã sẵn sàng, tệp PDF sẽ mở ra.

 5. Để thoát tệp PDF, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ được nhắc để quyết định việc cần làm với tệp PDF. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 6. Bạn sẽ nghe thấy: "Save as" (Lưu dưới dạng). Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tên tệp. Nếu bạn muốn thay đổi tên của tệp PDF, hãy sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để tìm vị trí bạn muốn lưu tệp PDF, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Để lưu tệp PDF, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình. PDF được lưu và tiêu điểm trở về tab Trang đầu.

Ký tên PDF

Bạn có email với tệp PDF mà bạn cần đăng nhập và gửi lại email? Thay vì in tài liệu, ký vào, sau đó quét lại tài liệu trước khi gửi, bạn có thể chèn chữ ký điện tử vào tệp PDF để ký nhanh.

Bạn cũng có thể ký vào một vài trang hoặc một vài vị trí trên một trang. Nếu bạn đã thêm chữ ký mà bạn không nên có, bạn có thể xóa chữ ký bạn vừa mới chèn. Chữ ký đã lưu vẫn giữ nguyên. Sau khi lưu tệp PDF, bạn không thể xóa chữ ký đã chèn nữa.

Tạo và lưu chữ ký của bạn

Khi bạn tạo và lưu chữ ký, bạn có thể lưu chữ ký để ký nhanh chóng các tệp PDF khác. Để biết hướng dẫn về cách sử dụng chữ ký đã lưu, hãy đi đến mục Ký PDF bằng chữ ký đã lưu.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign a PDF" (Đăng nhập PDF) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chọn tệp sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy tài liệu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. TỆP PDF sẽ mở ra.

  Nếu tài liệu không nằm trong menu Chọn tệp, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn đến được nút Duyệt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Định vị tệp bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn tệp đó.

 5. Trong tệp PDF, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mình muốn chèn chữ ký, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Bạn sẽ nghe thấy: "Landscape" (Ngang). Cửa sổ để tạo chữ ký của bạn sẽ mở ra. Màn hình xoay sang chế độ ngang. Giữ điện thoại theo chiều ngang.

 7. Để tạo chữ ký, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Please, double-tap with single finger" (Vui lòng nhấn đúp bằng một ngón tay) rồi dùng một ngón tay nhấn đúp và giữ màn hình. Không nhấc ngón tay ra khỏi màn hình, hãy trượt ngón tay lên màn hình để tạo chữ ký của bạn.

 8. Sau khi thực hiện xong, nhấc ngón tay khỏi màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Signature done" (Chữ ký xong). Nhấn đúp vào màn hình. Chữ ký mới sẽ được lưu và chèn vào tệp PDF.

 9. Màn hình xoay sang chế độ khổ dọc. Giữ điện thoại theo chiều dọc.

 10. Nếu bạn cần xóa chữ ký mình vừa chèn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (Xóa) thì nhấn đúp vào màn hình.

 11. Nếu bạn cần chèn chữ ký của mình ở vị trí khác trong tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign at other places" (Đăng nhập ở vị trí khác) thì nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái hoặc phải trong tài liệu cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mình muốn chèn chữ ký khác, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Insert saved signature" (Chèn chữ ký đã lưu). Để chèn chữ ký, nhấn đúp vào màn hình.

 12. Bạn sẽ nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Để thoát chế độ chữ ký, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Back button" (Nút Quay lại). PDF được hiển thị ở chế độ đọc. Để trở về menu Hành động, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Ký VÀO PDF bằng chữ ký đã lưu

Sau khi bạn đã tạo và lưu chữ ký của mình, bạn có thể chèn chữ ký sau đó ngay tức thì.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign a PDF" (Đăng nhập PDF) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chọn tệp sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy tài liệu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. TỆP PDF sẽ mở ra.

  Nếu tài liệu không nằm trong menu Chọn tệp, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn đến được nút Duyệt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Định vị tệp bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn tệp đó.

 5. Trong tệp PDF, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mình muốn chèn chữ ký, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Bạn sẽ nghe thấy: "Insert saved signature" (Chèn chữ ký đã lưu). Nhấn đúp vào màn hình để chèn chữ ký đã lưu của bạn.

 7. Nếu bạn cần chèn chữ ký của mình ở vị trí khác trong tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign at other places" (Đăng nhập ở vị trí khác) thì nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái hoặc phải trong tài liệu cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mình muốn thêm chữ ký khác, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Insert saved signature" (Chèn chữ ký đã lưu). Để thêm chữ ký, nhấn đúp vào màn hình.

 8. Bạn sẽ nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Để thoát chế độ chữ ký, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Back button" (Nút Quay lại). PDF được hiển thị ở chế độ đọc. Để trở về menu Hành động, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Xóa chữ ký đã lưu

Bạn có thể xóa chữ ký đã lưu, rồi tạo chữ ký mới. Chữ ký đã chèn vào tệp PDF sẽ không bị xóa.

 1. Mở tệp PDF bạn muốn đăng nhập như hướng dẫn trong đăng nhập PDF bằng chữ ký đã lưu.

 2. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trong tệp PDF. Bạn sẽ nghe thấy: "Insert saved signature" (Chèn chữ ký đã lưu).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete saved signature" (Xóa chữ ký đã lưu) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn được nhắc xác nhận xóa. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Ok", rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Bây giờ bạn có thể tạo một chữ ký mới như hướng dẫn trong mục Tạo và lưu chữ ký của bạn.

 6. Sau khi bạn đã sẵn sàng, trượt nhanh sang trái cho đến khi đến nút Xong, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Bạn sẽ nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Để thoát chế độ chữ ký, nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Back button" (Nút Quay lại). PDF được hiển thị ở chế độ đọc. Để trở về menu Hành động, hãy nhấn đúp vào màn hình.

Quét ảnh thành PDF

Sử dụng camera điện thoại của bạn để chụp ảnh tài liệu và chuyển đổi ảnh đó thành PDF để bạn có thể chia sẻ qua email chẳng hạn. Bạn có thể chụp vài bức ảnh và chuyển tất cả ảnh thành một tệp PDF. Bạn cũng có thể sử dụng một hoặc nhiều ảnh mà bạn đã lưu trước đó vào Ảnh.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Scan to PDF" (Quét vào PDF) rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ camera sẽ kích hoạt.

 4. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để chụp ảnh bằng camera điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (Chụp) rồi nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem xén sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Top left corner" (Góc trên bên trái).

   Để cắt xén hình ảnh, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy điều khiển xén mình muốn, nhấn đúp và giữ màn hình, rồi trượt ngón tay để điều chỉnh khu vực cắt xén. Bạn có thể cần một người trợ giúp với bước này. Sau khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chuyển đổi ảnh đã lưu thành PDF, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn định vị được hình ảnh mình muốn sử dụng, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Lặp lại bước này cho đến khi bạn đã chọn được toàn bộ hình ảnh mình muốn. Sau khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Gallery done" (Hoàn tất bộ sưu tập) thì nhấn đúp vào màn hình.

  Bản xem trước mở ra và Ứng dụng Office đầu xử lý ảnh. Bạn sẽ nghe thấy "Processing complete" (Đang xử lý hoàn tất) khi bạn có thể di chuyển đến bước tiếp theo.

 5. Nếu bạn cần thêm hình ảnh khác để chuyển đổi thành cùng một tệp PDF, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add image" (Thêm hình ảnh) hãy nhấn đúp vào màn hình, rồi lặp lại bước 4.

 6. Để bắt đầu chuyển đổi hình ảnh thành PDF, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình. Chuyển đổi PDF sẽ bắt đầu.

 7. Sau khi chuyển đổi hoàn tất, tệp PDF sẽ mở ra. Để thoát tệp PDF, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ được nhắc để quyết định việc cần làm với tệp PDF. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 8. Bạn sẽ nghe thấy: "Save as" (Lưu dưới dạng). Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tên tệp. Nếu bạn muốn thay đổi tên của tệp PDF, hãy sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 9. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để tìm vị trí bạn muốn lưu tệp PDF, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 10. Để lưu tệp PDF, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình. PDF được lưu và tiêu điểm trở về tab Trang đầu.

Chuyển đổi vùng chọn ảnh đã lưu thành PDF

Chọn ảnh đã lưu từ ứng dụng Ảnh và chuyển đổi ảnh đó thành PDF.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, dùng bốn ngón tay nhấn vào gần cuối màn hình. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Pictures to PDF" (Ảnh sang PDF) rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng Ảnh sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ảnh mình muốn, rồi nhấn đúp để chọn ảnh đó. Nếu bạn muốn chuyển đổi các ảnh khác thành cùng một tệp PDF, hãy lặp lại bước này.

 5. Sau khi đã chọn tất cả ảnh mình muốn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bản xem trước sẽ mở ra.

 6. Nếu bạn cần thêm hình ảnh khác để chuyển đổi thành cùng một tệp PDF, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add image" (Thêm hình ảnh) hãy nhấn đúp vào màn hình, rồi lặp lại bước 4.

 7. Để bắt đầu chuyển đổi hình ảnh thành PDF, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình. Chuyển đổi PDF sẽ bắt đầu.

 8. TỆP PDF sẽ mở ra. Để thoát tệp PDF, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ được nhắc để quyết định việc cần làm với tệp PDF. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 9. Bạn sẽ nghe thấy: "Save as" (Lưu dưới dạng). Tiêu điểm nằm trong trường văn bản Tên tệp. Nếu bạn muốn thay đổi tên của tệp PDF, hãy sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên mới, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 10. Trượt nhanh sang trái hoặc phải để tìm vị trí bạn muốn lưu tệp PDF, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 11. Để lưu tệp PDF, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình. PDF được lưu và tiêu điểm trở về tab Trang đầu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với tệp trong Ứng dụng Office

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm trong Ứng dụng Office

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Ứng dụng Office

Tìm hiểu bố trí trang Ứng dụng Office với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Ứng dụng Office

Sử dụng Ứng dụng Office với TalkBack, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên Android, để chuyển đổi tài liệu hoặc ảnh thành PDF (Định dạng Tài liệu Di động). Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách ký vào tệp PDF.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

Trong chủ đề này

Chuyển đổi tài liệu thành PDF

Bạn có thể chuyển đổi tài liệu được lưu trữ trên điện thoại của mình thành PDF mà bạn có thể dễ dàng chia sẻ với người khác.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, trượt nhanh xuống rồi lên. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Document to PDF" (Tài liệu sang PDF) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chọn tệp sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy tài liệu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Việc chuyển đổi sẽ bắt đầu.

  Nếu tài liệu không nằm trong menu Chọn tệp, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút Duyệt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Định vị tệp bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn tệp đó.

  Sau khi chuyển đổi đã sẵn sàng, tệp PDF sẽ mở ra.

 5. Để thoát tệp PDF, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Bạn sẽ nghe thấy: "Save" (Lưu). Để lưu tệp PDF, nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản tên tệp. Nếu bạn muốn thay đổi tên của tệp PDF, hãy nhấn đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím trên màn hình để sửa đổi tên tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang trái để tìm vị trí bạn muốn lưu tệp PDF, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình. PDF được lưu và tiêu điểm trở về tab Trang đầu.

Ký tên PDF

Bạn có email với tệp PDF mà bạn cần đăng nhập và gửi lại email? Thay vì in tài liệu, ký vào, sau đó quét lại tài liệu trước khi gửi, bạn có thể chèn chữ ký điện tử vào tệp PDF để ký nhanh.

Bạn cũng có thể ký vào một vài trang hoặc một vài vị trí trên một trang. Nếu bạn đã thêm chữ ký mà bạn không nên có, bạn có thể xóa chữ ký bạn vừa mới chèn. Chữ ký đã lưu vẫn giữ nguyên. Sau khi lưu tệp PDF, bạn không thể xóa chữ ký đã chèn nữa.

Tạo và lưu chữ ký của bạn

Tạo và lưu chữ ký của bạn để ký nhanh chóng các tệp PDF. Để biết hướng dẫn về cách sử dụng chữ ký đã lưu, hãy đi đến mục Ký PDF bằng chữ ký đã lưu.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, trượt nhanh xuống rồi lên. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign a PDF" (Đăng nhập PDF) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chọn tệp sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy tài liệu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. TỆP PDF sẽ mở ra.

  Nếu tài liệu không nằm trong menu Chọn tệp, hãy trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn đến được nút Duyệt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Định vị tệp bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn tệp đó.

 5. Trong tệp PDF, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mình muốn chèn chữ ký, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Cửa sổ để tạo chữ ký của bạn sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Landscape" (Ngang). Màn hình xoay sang chế độ ngang. Giữ điện thoại theo chiều ngang.

 7. Để tạo chữ ký, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Signature panel" (Pa-nen Chữ ký. Vui lòng đăng nhập ở đây", và nhấn đúp và giữ màn hình bằng một ngón tay. Không nhấc ngón tay ra khỏi màn hình, hãy trượt ngón tay lên màn hình để tạo chữ ký của bạn.

 8. Sau khi thực hiện xong, nhấc ngón tay khỏi màn hình. Để lưu chữ ký, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) rồi nhấn đúp vào màn hình. Chữ ký mới sẽ được lưu và chèn vào tệp PDF.

 9. Màn hình xoay sang chế độ khổ dọc. Giữ điện thoại theo chiều dọc.

 10. Nếu bạn cần xóa chữ ký mình vừa chèn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (Xóa) thì nhấn đúp vào màn hình.

 11. Nếu bạn cần chèn chữ ký của mình ở vị trí khác hoặc đến vị trí bổ sung trong tài liệu, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in additional places" (Vị trí bổ sung đăng nhập) thì nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái hoặc phải trong tài liệu cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mình muốn chèn chữ ký khác, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Your signature button" (Nút Chữ ký của bạn). Để chèn chữ ký, nhấn đúp vào màn hình.

 12. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Để thoát chế độ chữ ký, nhấn đúp vào màn hình. PDF được hiển thị ở chế độ đọc. Để trở về menu Hành động, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) thì nhấn đúp vào màn hình.

Ký VÀO PDF bằng chữ ký đã lưu

Sau khi bạn đã tạo và lưu chữ ký của mình, bạn có thể chèn chữ ký sau đó ngay tức thì.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, trượt nhanh xuống rồi lên. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign a PDF" (Đăng nhập PDF) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Chọn tệp sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy tài liệu mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình. TỆP PDF sẽ mở ra.

  Nếu tài liệu không nằm trong menu Chọn tệp, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút Duyệt, rồi nhấn đúp vào màn hình. Định vị tệp bạn muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn tệp đó.

 5. Trong tệp PDF, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mình muốn chèn chữ ký, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Bạn sẽ nghe thấy: "Your signature button" (Nút Chữ ký của bạn). Nhấn đúp vào màn hình để chèn chữ ký đã lưu của bạn.

 7. Nếu bạn cần xóa chữ ký mình vừa chèn, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (Xóa) thì nhấn đúp vào màn hình.

 8. Để chèn chữ ký của bạn ở vị trí khác hoặc vào vị trí bổ sung trong tệp PDF, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in additional places" (Vị trí bổ sung đăng nhập) rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang trái hoặc phải trong tài liệu cho đến khi bạn tìm thấy vị trí mình muốn thêm chữ ký khác, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Your signature button" (Nút Chữ ký của bạn). Để thêm chữ ký, nhấn đúp vào màn hình.

 9. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Để thoát chế độ chữ ký, nhấn đúp vào màn hình. PDF được hiển thị ở chế độ đọc. Để trở về menu Hành động, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) thì nhấn đúp vào màn hình.

Xóa chữ ký đã lưu

Bạn có thể xóa chữ ký đã lưu, rồi tạo chữ ký mới. Chữ ký đã chèn vào tệp PDF sẽ không bị xóa.

 1. Mở tệp PDF bạn muốn đăng nhập như hướng dẫn trong đăng nhập PDF bằng chữ ký đã lưu.

 2. Nhấn đúp vào vị trí bất kỳ trong tệp PDF. Bạn sẽ nghe thấy: "Your signature button" (Nút Chữ ký của bạn).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Delete" (Xóa) thì nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn được nhắc xác nhận xóa. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Yes" (Có) thì nhấn đúp vào màn hình.

 5. Cửa sổ để tạo chữ ký của bạn sẽ mở ra. Bây giờ bạn có thể tạo một chữ ký mới như hướng dẫn trong mục Tạo và lưu chữ ký của bạn.

 6. Sau khi bạn đã sẵn sàng, trượt nhanh sang trái cho đến khi đến nút Xong, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy: "Done button" (Nút Xong). Để thoát chế độ chữ ký, nhấn đúp vào màn hình. PDF được hiển thị ở chế độ đọc. Để trở về menu Hành động, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) thì nhấn đúp vào màn hình.

Quét ảnh thành PDF

Sử dụng camera điện thoại của bạn để chụp ảnh tài liệu và chuyển đổi ảnh đó thành PDF để bạn có thể chia sẻ qua email chẳng hạn. Bạn có thể chụp vài bức ảnh và chuyển tất cả ảnh thành một tệp PDF. Bạn cũng có thể sử dụng một hoặc nhiều ảnh mà bạn đã lưu trước đó.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, trượt nhanh xuống rồi lên. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Scan to PDF" (Quét vào PDF) rồi nhấn đúp vào màn hình. Chế độ camera sẽ kích hoạt.

 4. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Để chụp ảnh bằng camera điện thoại của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Capture" (Chụp) rồi nhấn đúp vào màn hình. Dạng xem xén sẽ mở ra. Bạn sẽ nghe thấy: "Crop image" (Xén hình ảnh).

   Để cắt xén hình ảnh, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy điều khiển xén mình muốn, nhấn đúp và giữ màn hình, rồi trượt ngón tay để điều chỉnh khu vực cắt xén. Bạn có thể cần một người trợ giúp với bước này. Sau khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Confirm" (Xác nhận) thì nhấn đúp vào màn hình.

  • Để chuyển đổi ảnh đã lưu thành PDF, hãy trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn định vị được hình ảnh mình muốn sử dụng, rồi nhấn đúp vào màn hình để chọn. Lặp lại bước này cho đến khi bạn đã chọn được toàn bộ hình ảnh mình muốn. Sau khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Double-tap to review" (Nhấn đúp để xem lại) theo sau là số lượng hình ảnh được chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Nếu bạn cần thêm các hình ảnh khác để chuyển đổi thành cùng một tệp PDF, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add new" (Thêm mới) thì nhấn đúp vào màn hình, rồi lặp lại bước 4.

 6. Để bắt đầu chuyển đổi hình ảnh thành PDF, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình. Chuyển đổi PDF sẽ bắt đầu.

 7. Sau khi chuyển đổi hoàn tất, tệp PDF sẽ mở ra. Để thoát tệp PDF, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Bạn sẽ nghe thấy: "Save" (Lưu). Để lưu tệp PDF, nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản tên tệp. Nếu bạn muốn thay đổi tên của tệp PDF, hãy nhấn đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím trên màn hình để sửa đổi tên tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 9. Trượt nhanh sang trái để tìm vị trí bạn muốn lưu tệp PDF, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 10. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình. PDF được lưu và tiêu điểm trở về tab Trang đầu.

Chuyển đổi vùng chọn ảnh đã lưu thành PDF

Bạn có thể chọn ảnh được lưu vào một ứng dụng như Ảnh,Phươngtiện hoặc Bộ sưu tập tùy thuộc vào thiết bị của bạn và chuyển đổi chúng thành PDF.

 1. Trong cửa Ứng dụng Office, trượt nhanh xuống rồi lên. Tiêu điểm sẽ di chuyển đến thanh dẫn hướng ở cuối màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Actions" (Hành động) rồi nhấn đúp vào màn hình. Menu Hành động mở ra.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Pictures to PDF" (Ảnh sang PDF) rồi nhấn đúp vào màn hình. Ứng dụng cho hình ảnh đã lưu của bạn sẽ mở ra. Bạn có thể được nhắc cho phép ứng dụng truy nhập vào ảnh của bạn.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn định vị được ảnh mình muốn, rồi nhấn đúp để chọn ảnh đó. Nếu bạn muốn chuyển đổi các ảnh khác thành cùng một tệp PDF, hãy lặp lại bước này.

 5. Sau khi đã chọn tất cả ảnh bạn muốn, hãy trượt nhanh xuống rồi lên. Bạn sẽ nghe thấy "Double-tap to review" (Nhấn đúp để xem lại) theo sau là số hình ảnh đã chọn, rồi nhấn đúp vào màn hình. Bản xem trước sẽ mở ra.

 6. Nếu bạn cần thêm các hình ảnh khác để chuyển đổi thành cùng một tệp PDF, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add new" (Thêm mới) thì nhấn đúp vào màn hình, rồi lặp lại bước 4.

 7. Để bắt đầu chuyển đổi hình ảnh thành PDF, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình. Chuyển đổi PDF sẽ bắt đầu.

 8. TỆP PDF sẽ mở ra. Để thoát tệp PDF, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Back button" (Nút Quay lại) rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ được nhắc để quyết định việc cần làm với tệp PDF. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình.

 9. Bạn sẽ nghe thấy: "Save" (Lưu). Để lưu tệp PDF, nhấn đúp vào màn hình. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản tên tệp. Nếu bạn muốn thay đổi tên của tệp PDF, hãy nhấn đúp vào màn hình và sử dụng bàn phím trên màn hình để sửa đổi tên tệp, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Done" (Xong) rồi nhấn đúp vào màn hình.

 10. Trượt nhanh sang trái để tìm vị trí bạn muốn lưu tệp PDF, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 11. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Save" (Lưu) thì nhấn đúp vào màn hình. PDF được lưu và tiêu điểm trở về tab Trang đầu.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với tệp trong Ứng dụng Office

Sử dụng bộ đọc màn hình để tìm kiếm trong Ứng dụng Office

Thiết lập thiết bị để hoạt động với trợ năng trong Office 365

Các tác vụ cơ bản sử dụng bộ đọc màn hình với Ứng dụng Office

Tìm hiểu bố trí trang Ứng dụng Office với bộ đọc màn hình

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng trong Ứng dụng Office

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×