Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với To Do với Cortana

Bài viết này dành cho những người bị khiếm khuyết về thị giác hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Trình tường thuật của Microsoft, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập trang chủ Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng To Do cho Windows 10 với bàn phím và bộ đọc màn hình để tích hợp Làm với Cortana. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật và JAWS, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Chỉ cần thêm tài khoản Outlook hoặc Microsoft 365 của bạn làm dịch vụ được kết nối vào Cortana và sử dụng Cortana để thêm lời nhắc và tác vụ vào danh sách của bạn trong Làm.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Tích hợp Cortana chỉ khả dụng bằng tiếng Anh và ở các khu vực sau: Úc, Ấn Độ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn truy nhập từ một khu vực khác, bạn có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ và khu vực của mình.

Thêm tài Outlook của bạn vào Cortana

 1. Để mở cửa sổ Cortana, nhấn phím logo Windows+T, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Talk to Cortana ", (Nói chuyện với Cortana ), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Home" (Trang đầu).

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Notebook" (Sổ tay), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Cortana notebook pane" (Ngăn sổ tay).

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Manage skills" (Quản lý kỹ năng), rồi nhấn Enter.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Connected services" (Dịch vụ được kết nối), rồi nhấn Enter.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy loại tài khoản mình muốn thêm, rồi nhấn Enter. Đối với tài khoản Microsoft cá nhân, hãy chọnOutlook. Đối với tài khoản doanh nghiệp, chọnMicrosoft 365.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Connect" (Kết nối), rồi nhấn Enter. Lời nhắc và danh sách hiện đã được đồng bộ Cortana, Làm, và Outlook.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tác vụ trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với danh sách trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để bật Ô cập nhật Động cho Việc Cần Làm trong Windows

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị các tác vụ Planner trong To Do

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến Việc cần làm

Sử To Do cho iOS với VoiceOver, bộ đọc màn hình tích hợp sẵn trên iOS, để tích hợp Làm với Cortana. Chỉ cần thêm tài khoản Outlook hoặc Microsoft 365 của bạn làm dịch vụ được kết nối vào Cortana và sử dụng Cortana để thêm lời nhắc và tác vụ vào danh sách của bạn trong Làm.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Tích hợp Cortana chỉ khả dụng bằng tiếng Anh và ở các khu vực sau: Úc, Ấn Độ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn truy nhập từ một khu vực khác, bạn có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ và khu vực của mình.

Thêm tài khoản Outlook trong Cortana

 1. Mở ứng Cortana của bạn.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Profile and quick links" (Hồ sơ và liên kết nhanh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings" (Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Manage accounts" (Quản lý tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy loại tài khoản mình muốn thêm, rồi nhấn đúp vào màn hình. Đối với tài khoản Microsoft cá nhân, hãy chọn "Outlook". Đối với tài khoản doanh nghiệp, hãy chọn "Microsoft 365 "

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter your email address" (Nhập địa chỉ email của bạn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của bạn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy trường nhập mật khẩu, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn. Tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn, bạn có thể cần thực hiện các bước ủy quyền bổ sung.

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Agree button" (Nút Đồng ý), rồi nhấn đúp vào màn hình để chấp nhận điều khoản sử dụng. Lời nhắc và danh sách hiện đã được đồng bộ Cortana, Làm, và Outlook.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tác vụ trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với danh sách trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị các tác vụ Planner trong To Do

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến Việc cần làm

Sử To Do cho Android với TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để tích hợp các Làm với Cortana. Chỉ cần thêm tài khoản Outlook hoặc Microsoft 365 của bạn làm dịch vụ được kết nối vào Cortana và sử dụng Cortana để thêm lời nhắc và tác vụ vào danh sách của bạn trong Làm.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Tích hợp Cortana chỉ khả dụng bằng tiếng Anh và ở các khu vực sau: Úc, Ấn Độ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn truy nhập từ một khu vực khác, bạn có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ và khu vực của mình.

Thêm tài khoản Outlook trong Cortana

 1. Mở ứng Cortana của bạn.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Profile and quick links" (Hồ sơ và liên kết nhanh), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Settings" (Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Manage accounts" (Quản lý tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy loại tài khoản mình muốn thêm, rồi nhấn đúp vào màn hình. Đối với tài khoản Microsoft cá nhân, hãy chọn "Outlook". Đối với tài khoản doanh nghiệp, hãy chọn "Microsoft 365 "

 6. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Enter your email address" (Nhập địa chỉ email của bạn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email của bạn. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy trường nhập mật khẩu, rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu của bạn. Tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn, bạn có thể cần thực hiện các bước ủy quyền bổ sung.

 8. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Agree button" (Nút Đồng ý), rồi nhấn đúp vào màn hình để chấp nhận điều khoản sử dụng. Lời nhắc và danh sách hiện đã được đồng bộ Cortana, Làm, và Outlook.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tác vụ trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với danh sách trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị các tác vụ Planner trong To Do

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến Việc cần làm

Sử dụng To Do phiên bản web với bàn phím và bộ đọc màn hình để tích hợp Làm với Cortana trên Windows 10. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật và JAWS, nhưng trình duyệt này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Chỉ cần thêm tài khoản Outlook hoặc Microsoft 365 của bạn làm dịch vụ được kết nối vào Cortana và sử dụng Cortana để thêm lời nhắc và tác vụ vào danh sách của bạn trong Làm.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Tích hợp Cortana chỉ khả dụng bằng tiếng Anh và ở các khu vực sau: Úc, Ấn Độ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ. Nếu bạn muốn truy nhập từ một khu vực khác, bạn có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ và khu vực của mình.

 • Các hướng dẫn trong chủ đề này áp dụng khi làm việc với To Do phiên bản web trênWindows 10 PC.

 • Khi bạn sử dụng To Do phiên bản web với Trình tường thuật, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge duyệt web của mình.

Thêm tài Outlook của bạn vào Cortana

 1. Để mở cửa sổ Cortana, nhấn phím logo Windows+T, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Talk to Cortana ", (Nói chuyện với Cortana ), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Home" (Trang đầu).

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Notebook" (Sổ tay), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Cortana notebook pane" (Ngăn sổ tay).

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Manage skills" (Quản lý kỹ năng), rồi nhấn Enter.

 5. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Connected services" (Dịch vụ được kết nối), rồi nhấn Enter.

 6. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy loại tài khoản mình muốn thêm, rồi nhấn Enter. Đối với tài khoản Microsoft cá nhân, hãy chọnOutlook. Đối với tài khoản doanh nghiệp, chọnMicrosoft 365.

 7. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Connect" (Kết nối), rồi nhấn Enter. Lời nhắc và danh sách hiện đã được đồng bộ Cortana, Làm, và Outlook.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với các tác vụ trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để làm việc với danh sách trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để hiển thị các tác vụ Planner trong To Do

Sử dụng bộ đọc màn hình để khám phá và dẫn hướng đến Việc cần làm

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×