Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để thiết lập Teams cho mục đích sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ với bàn phím và bộ đọc màn hình để tải xuống, thiết lập, đăng nhập và bắt đầu với ứng dụng trên Windows. Chúng tôi đã thử nghiệm tính năng này với Trình tường thuật, JAWS và NVDA nhưng tính năng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về bố cục củaTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và cách đồng bộ tài khoản Google của bạn với Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.

Để biết hướng dẫn về cách gửi lời mời và tạo nhóm cho bạn bè và gia đình của bạn, hãy đi tới mục Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp cuộc sống của bạn với Teams cho mục đích sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Khi bạn đăng nhập vào Microsoft Teams bằng tài khoản cá nhân của mình, bạn có thể thấy rằng có ít chức năng hơn so với tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn và một số tính năng bổ sung.

Trong chủ đề này

Tải xuống ứngTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ của bạn

Nếu bạn mới sử dụng Microsoft Teams và không có ứng dụng này trên máy tính, bạn có thể tải xuống ứng dụngTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ để bắt đầu.

Mẹo: Nếu bạn đã sử dụng Microsoft Teams cho cơ quan hoặc trường học, bạn có thể khởi chạyTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ từ đó. Để biết hướng dẫn, hãy đi tới Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân nếu bạn đã và đang sử dụng Microsoft Teams cho cơ quan hoặc trường học.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-teams/teams-for-home.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Download the free app" (Tải xuống ứng dụng miễn phí), rồi nhấn Phím cách.

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Download the freeMicrosoft Teams app for Windows 11 " (Tải xuống ứng dụng cài đặt Windows 11 miễn phí), rồi nhấn Enter. Ứng dụng được cài đặt vào máy tính của bạn. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để đăng nhập vào ứng dụng.

Để biết hướng dẫn về cách đăng nhập vào ứng dụng bằng tài khoản Microsoft của bạn, hãy đi tới Đăng nhập lần đầu tiên bằng tài khoản Microsoft cá nhân. Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, hãy chuyển đến Đăng ký tài khoản Microsoft cá nhân để biết hướng dẫn về cách tạo tài khoản.

Đăng ký tài khoản cá nhânMicrosoft

Để đăng nhập và bắt đầu sử dụng Microsoft Teams gia đình và bạn bè, tất cả những gì bạn cần là một tài khoảnMicrosoft cá nhân. Bạn có thể dễ dàng tạo tài khoản mới và kết nối với những người thân yêu của mình.

Nếu bạn đang sử dụng Skype, OneDrive, Outlook.com hoặc Xbox Live, thì bạn đã có tài khoản Microsoft và bạn có thể tiếp tục đăng nhập vàoTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Để biết hướng dẫn, hãy đi đến mục Đăng nhập vào Microsoft Teams bằng tài khoản cá nhân của bạn.

 1. Trong trình duyệt của bạn, đi tới https://account.microsoft.com/account.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in to your Microsoft account" (Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Create one" (Tạo tài khoản), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Create account, new email" (Tạo tài khoản, email mới).

 4. Nhập tên người dùng bạn muốn sử dụng với tài khoản. Sử dụng định dạng "someone@example.com". Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Create a password" (Tạo mật khẩu).

 5. Nhập mật khẩu cho tài khoản mới, rồi nhấn Enter. Cửa sổ thiết lập mới sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên menu Quốc gia/khu vực và bạn sẽ nghe thấy tên quốc gia hoặc khu vực đã được chọn theo mặc định.

 6. Để thay đổi quốc gia hoặc khu vực mặc định cho tài khoản của bạn, nhấn Alt+phím Mũi tên xuống để bung rộng menu, nhấn phím Mũi tên lên hoặc xuống cho đến khi bạn nghe thấy quốc gia hoặc khu vực mình muốn, rồi nhấn Enter. Với Trình tường thuật, bạn có thể phải tắt chế độ quét.

 7. Để đặt tháng sinh, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Birth month" (Tháng sinh), rồi nhấn Alt+phím Mũi tên xuống để bung rộng menu. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đúng tháng, rồi nhấn Enter. Để đặt ngày sinh của bạn, nhấn phím Tab một lần, rồi nhấn Alt+phím Mũi tên xuống. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy đúng ngày, rồi nhấn Enter. Để đặt năm sinh, hãy nhấn phím Tab một lần, rồi nhập năm sinh của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn Enter.

 8. Bạn sẽ nghe thấy: "Please, solve the puzzle so we know you're not a robot" (Xin vui lòng giải câu đố để chúng tôi biết bạn không phải là robot). Nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy phương pháp mình muốn sử dụng để xác thực chính mình với tư cách là một người, nhấn Enter, rồi làm theo lời nhắc của bộ đọc màn hình. Khi bạn hoàn tất, nhấn Enter. Tài khoản Microsoft mới của bạn hiện đã sẵn sàng.

Đăng nhập vào Microsoft Teams tài khoản cá nhân của bạn

Sử dụng tài khoản Microsoft cá nhân của bạn, chẳng hạn như tài khoảnSkype, OneDrive, Outlook.com, hoặc Xbox Live để đăng nhập vàoTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Để tìm hiểu cách tạo tài khoản mới, hãy chuyển đến Đăng ký tài khoản Microsoft cá nhân.

Đăng nhập lần đầu tiên bằng tài khoản cá Microsoft nhân

Chỉ mất vài bước để đăng nhập vào Microsoft Teams lần đầu tiên.

 1. Mở ứngTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ của bạn.

 2. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Enter email, phone, or Skype ", type the email address, phone number, or Skype username you used to create your personalMicrosoft account, and then press Enter.

 3. Bạn sẽ nghe thấy: "Password" (Mật khẩu). Nhập mật khẩu của bạn, rồi nhấn Enter.

 4. Trang Chào mừng bạn đến với Teams sẽ mở ra, hiển thị chi tiết tài khoản của bạn. Nếu bạn nghe thấy cảnh báo nhắc bạn nhập số điện thoại hoặc các chi tiết khác, hãy nhấn phím Tab hoặc phím Mũi tên xuống để điều hướng các trường và khi cần, hãy nhập thông tin chi tiết của bạn.

 5. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Continue" (Tiếp tục), rồi nhấn Enter.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân nếu bạn đã và đang sử dụng Microsoft Teams cho cơ quan hoặc trường học

Nếu bạn đã sử dụng Microsoft Teams bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân của bạn để sử dụng các tính năng mới cho mục đích sử dụng cá nhân.

Mẹo: Để trải nghiệm người dùng mượt mà, hãy cân nhắc sử dụng Trình tường thuật hoặc JAWS với các bước trong mục này.

 1. Trong Microsoft Teams cho cơ quan hoặc trường học, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Look for messages, files, and more" (Tìm kiếm tin nhắn, tệp và nhiều nội dung khác), nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Profile" (Hồ sơ), rồi nhấn Enter.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Teams for personal use" (Teams cho mục đích sử dụng cá nhân), rồi nhấn Enter. Cửa sổ chào mừng sẽ mở ra. Tiêu điểm nằm trên nút Đăng nhập. Để đăng nhập, nhấn Enter.

 3. Nhấn phím SR+phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Email, phone, or Skype, edit" (Email, điện thoại hoặc Skype, chỉnh sửa), rồi nhấn phím SR+Enter.

 4. Nhập tên ngườiMicrosoft tài khoản của bạn, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy "Enter the password" (Nhập mật khẩu), theo sau là tên người dùng của bạn.

 5. Nhập mậtMicrosoft khoản người dùng, rồi nhấn Enter.

 6. Hộp thoại Sử dụng tài khoản này ở mọi nơi trên thiết bị của bạn sẽ mở ra. Nếu bạn muốn Windows tài khoản của mình trên thiết bị, nhấn Enter. Nếu bạn chỉ muốn sử dụng tài khoản với Microsoft dụng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Microsoft apps only" (Chỉ ứng dụng trên #x1), rồi nhấn Enter.

 7. Trang Chào mừng bạn đến với Teams sẽ mở ra, hiển thị chi tiết tài khoản của bạn. Nếu bạn nghe thấy cảnh báo nhắc bạn nhập số điện thoại hoặc các chi tiết khác, hãy nhấn phím Tab hoặc phím Mũi tên xuống để điều hướng các trường và khi cần, hãy nhập thông tin chi tiết của bạn.

 8. Khi bạn đã sẵn sàng, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Continue" (Tiếp tục), rồi nhấn Enter. Ứng dụng sẽ mở ra một cửa sổ mới. ỨngMicrosoft Teams mà bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học vẫn mở trong nền.

Chuyển đổi giữa tài khoản cơ quan và cá nhân của bạn

Sau khi đăng nhập bằng tài khoản cá nhân của mình sangTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tài khoản khác nhau mà không phải đăng nhập và đăng xuất.

 • Để chuyển từ tài khoản cơ quan hoặc trường học sang tài khoản cá nhân của bạn, nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy: "Look for messages, files, and more" (Tìm kiếm tin nhắn, tệp, v.v...). Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Profile" (Hồ sơ), rồi nhấn Enter. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Teams for personal use" (Teams cho mục đích sử dụng cá nhân), rồi nhấn Enter.

 • Để chuyển từ tài khoản Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ sang tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy đảm bảo rằng ứng dụngMicrosoft Teams nơi bạn đã đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn đang chạy trong nền. Nhấn và giữ Alt, sau đó nhấn phím Tab cho đến khi bạn đến được ứng dụngMicrosoft Teams cho cơ quan hoặc trường học, rồi thả các phím.

Đồng bộ danh bạ Google của bạn 

TrongTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, bạn có thể đồng bộ hóa các liên hệ từ tài khoản Google của mình để giúp bạn bè và gia đình dễ dàng hơn. Bạn thậm chí có thể mời các liên hệ Google của mình màMicrosoft Teams người dùng không tham Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ trò chuyện hoặc họp.

 1. Khi đăng nhập vàoTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, nhấn Ctrl+Dấu phẩy (,) để mở cài đặt ứng dụng.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Con người", rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "From Google" (Từ Google), rồi nhấn Enter. Trang đăng nhập Google sẽ mở ra.

 4. Để chọn tài khoản Google của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên người dùng của tài khoản mình muốn, rồi nhấn Enter.

 5. Nhập mật khẩu cho tài khoản, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Microsoft apps and services want to access your Google account" (Ứng dụng và dịch vụ muốn truy nhập vào tài khoản Google của bạn).

 6. Để cấp Microsoft nhập vào tài khoản, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Allow" (Cho phép), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "This site is trying to open Microsoft Teams " (Site này đang cố gắng mở Microsoft Teams ). Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open" (Mở), rồi nhấn Enter.

Đồng bộ lịch Google của bạn

Bạn có thể đồng bộ lịch Google của mình Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ chuyển từ lịch mặc Outlook của mình. Bạn chỉ có thể kích hoạt từng lịch một trongTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, nhưng bạn có thể chuyển lại về lịch Outlook của mình bất cứ lúc nào. 

Sau khi bạn chuyển trở lại từ lịch Google sang lịchOutlook, dữ liệu Google của bạn vẫn được đồng bộ với các ứng dụng và dịch vụMicrosoft và sẽ sẵn dùng trên các ứng dụng khác mà bạn đã chấp thuận. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ ứng dụng nào khác, dữ liệu sẽ bị xóa trong 30 ngày.

 1. Khi đăng nhập vàoTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, nhấn Ctrl+Dấu phẩy (,) để mở cài đặt ứng dụng.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Calendar" (Lịch), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Connect Google calendar" (Kết nối lịch Google), rồi nhấn Enter.

 4. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Use Google calendar" (Sử dụng lịch Google), rồi nhấn Enter. Trang đăng nhập Google sẽ mở ra.

 5. Để chọn tài khoản Google của bạn, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tên người dùng của tài khoản mình muốn, rồi nhấn Enter.

 6. Nhập mật khẩu cho tài khoản, rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Microsoft apps and services want to access your Google account" (Ứng dụng và dịch vụ muốn truy nhập vào tài khoản Google của bạn).

 7. Để cấp Microsoft nhập vào tài khoản, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Allow" (Cho phép), rồi nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "This site is trying to openMicrosoft Teams " (Site này đang cố gắng mởMicrosoft Teams ). Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Open" (Mở), rồi nhấn Enter.

Ngừng đồng bộ và xóa dữ liệu Google khỏi tất cả các Microsoft dụng mới

 1. Khi đăng nhập vàoTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, nhấn Ctrl+Dấu phẩy (,) để mở cài đặt ứng dụng.

 2. Nhấn phím Mũi tên xuống cho đến khi bạn nghe thấy "Privacy" (Quyền riêng tư), rồi nhấn Enter.

 3. Nhấn phím Tab hoặc Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy "From Google" (Từ Google), theo sau là tên người dùng Google của bạn và "Xóa".

 4. Nhấn Enter. Bạn sẽ nghe thấy: "Remove from Microsoft apps and services" (Xóa khỏi ứng dụng và dịch vụ của bạn). Để xác nhận thao tác xóa, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Remove" (Xóa), rồi nhấn Enter.

Khám phá Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ

Tìm hiểu những việc bạn có thể làmTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ trong ứng dụng và nơi tìm nội dung trong ứng dụng.

Ứng dụng có ba khu vực chính:

 • Thanh dẫn hướng ngang của ứng dụng ở đầu màn hình chứa:

  • Trường văn bản Tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm các cuộc trò chuyện hoặc mọi người

  • Nút menu Cài đặt và hơn thế nữa để truy nhập các cài đặt ứng dụng, thu phóng, phím tắt và trợ giúp ứng dụng, ví dụ:

  • Nút hồ sơ để truy nhập cài đặt tài khoản

 • Thanh dẫn hướng dọc ở bên trái màn hình chứa các nút để chọn các tab như Hoạt động, Trò chuyệnLịch.

 • Khu vực nội dung chính ở bên phải thanh dẫn hướng hiển thị nội dung dành riêng cho tab.

  • Nếu bạn đã chọn tab Trò chuyện hoặc Hoạt động, các cuộc trò chuyện hoặc hoạt động của bạn sẽ được hiển thị.

  • Nếu bạn đã chọn tab Họp, các cuộc họp tiếp theo của bạn sẽ được hiển thị.

  • Nếu bạn đã chọn tab Lịch, lưới lịch sẽ được hiển thị.

Tab Trò chuyện

Khi bạn mở ứng dụng, bạn đến tab Trò chuyện. Đây là nơi liệt kê tất cả các cuộc trò chuyện của bạn. Tab này được chia thành hai ngăn. Mục đầu tiên ở bên trái hiển thị các cuộc trò chuyện của bạn dưới dạng danh sách. Khi bạn chọn một mục trò chuyện trong danh sách, nội dung của mục đó sẽ được hiển thị trong ngăn nội dung ở bên phải nơi bạn có thể đọc và trả lời các tin nhắn trò chuyện. Cả hai ngăn đều có một thanh công cụ ngang ở trên cùng với các nút để bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng tư hoặc cuộc gọi nhóm mới, chẳng hạn như.

Tab Hoạt động

Trên tab Hoạt động , bạn có thể theo dõi thông báo của mình. Tab này được chia thành hai ngăn. Danh sách đầu tiên ở bên trái hiển thị hoạt động của bạn dưới dạng danh sách. Khi bạn chọn một mục trong danh sách, nội dung của mục đó sẽ được hiển thị trong ngăn nội dung ở bên phải nơi bạn có thể đọc và phản hồi hoạt động. Cả hai ngăn đều có thanh công cụ ngang ở trên cùng với các nút để lọc các mục hoạt động, truy nhập cài đặt thông báo và bắt đầu cuộc gọi với một liên hệ chẳng hạn.

Tab Họp 

Trên tab Họp , bạn có thể thiết lập cuộc gọi tức thời với gia đình và bạn bè mà không cần lời mời trên lịch hoặc bạn có thể lên lịch cuộc gọi để thực hiện sau. Tab này được chia thành hai ngăn. Trong ngăn bên trái, bạn sẽ tìm thấy các nút Họp ngayHọp sau . Ngăn bên phải hiển thị các nút và cuộc họp đã lên lịch để tham gia cuộc họp, chia sẻ thư mời họp và chỉnh sửa chi tiết cuộc họp.

Việc chọn nút Họp ngay sẽ khởi chạy cửa sổMicrosoft Teams họp, nơi bạn có thể mời mọi người tham gia cuộc gọi. Việc chọn nút Họp sau sẽ mở ra hộp thoại Lên lịch cuộc họp, nơi bạn có thể thiết lập ngày giờ cho cuộc họp và chọn cách chia sẻ thư mời họp với người khác.

Tab Lịch

Bạn có ngày tháng hoặc cuộc hẹn? Trên tab Lịch , bạn có thể tìm thấy các sự kiện quan trọng của mình trong lưới lịch. Tab này có một thanh công cụ ngang ở phía trên cùng, nơi bạn có thể tạo các sự kiện mới hoặc bắt đầu một cuộc họp tức thì.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp cuộc sống của bạn với Teams cho mục đích sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ

Phím tắt cho Microsoft Teams cho mục đích sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng VoiceOver, bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, để thiết lập và bắt đầu vớiTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Bạn sẽ tìm hiểu cách tải xuống ứng dụng, đăng nhập cũng như kết nối với bạn bè và gia đình. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về bố trí củaTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình iOS tích hợp sẵn, VoiceOver. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng VoiceOver, đi đến mục Trợ năng Apple.

 • Khi bạn đăng nhập vào Microsoft Teams khoản cá nhân của mình, bạn có thể thấy rằng có ít chức năng hơn so với tài khoản doanh nghiệp của bạn và một số tính năng bổ sung.

Trong chủ đề này

Tải xuống và cài đặt ứng Microsoft Teams for iOS này

Nếu bạn chưa có ứng dụng Microsoft Teams trên iPhone, bạn chỉ mất vài phút để tải xuống và cài đặt ứng dụng từ App Store.

Nếu bạn đã có ứng dụng trên điện thoại, bạn không cần phải tải xuống ứng dụng mới. Các tính năng mới để sử dụng cá nhân có sẵn trong cùng một ứng dụng mà bạn sử dụng cho cơ quan hoặc trường học. Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản cá nhân Microsoft của bạn để sử dụng các tính năng mới cho mục đích sử dụng cá nhân.

 1. Trên điện thoại của bạn, hãy mở ứng App Store của bạn. Bạn sẽ nghe thấy: "Search" (Tìm kiếm).

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Games, apps, stories, and more" (Trò chơi, ứng dụng, câu chuyện và nhiều nội dung khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để bắt đầu nhập Microsoft Teams. Kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 4. Để di chuyển đến kết quả tìm kiếm, nhấn vào ở đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Microsoft Teams", và nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Microsoft Teams", rồi trượt nhanh sang phải một lần nữa để di chuyển đến nút Tải xuống và nhấn đúp vào màn hình.

 6. VoiceOver sẽ cho bạn biết khi quá trình tải xuống và cài đặt hoàn tất. Tiêu điểm nằm trên nút Mở. Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

Đăng ký tài khoản cá nhân Microsoft

Để đăng nhập và bắt đầu sử dụng Microsoft Teams gia đình và bạn bè, tất cả những gì bạn cần là một tài khoảnMicrosoft cá nhân. Nếu bạn đang sử dụng Skype, OneDrive, Outlook.com, hoặc Xbox Live, thì bạn đã có tài Microsoft của mình. Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể đăng ký bằng số điện thoại di động của mình.

 1. Mở ứng Microsoft Teams trên điện thoại của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu bạn đã sử dụngMicrosoft Teams tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "More menu" (Menu Khác), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add account" (Thêm tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Microsoft corporation, Sign up for free" (Microsoft corporation, Đăng ký miễn phí), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Choose your account type" (Chọn loại tài khoản của bạn).

  • Nếu bạn chưa từng sử dụng ứng dụng Microsoft Teams, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add account" (Thêm tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Choose your account type" (Chọn loại tài khoản của bạn).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Personal" (Cá nhân), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang Tạo tài khoản sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Phone number" (Số điện thoại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập số điện thoại của bạn và trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Bạn sẽ nghe thấy: "Create password" (Tạo mật khẩu). Tiêu điểm nằm trên trường văn bản cho mật khẩu mới. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu bạn muốn sử dụng với tài khoản Microsoft bạn.

 7. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang Tên bạn là gì mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên . Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 8. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản Họ. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập họ của bạn. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 9. Trang Ngày sinh của bạn là gì .Tiêu điểm nằm trên danh sách Quốc gia/Khu vực. Nếu cần, để thay đổi khu vực hoặc quốc gia, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải sang trái cho đến khi bạn tìm thấy khu vực mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Để chọn tháng sinh của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Collapsed, Month, pop-up button" (Đã thu gọn, Tháng, nút bật lên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tháng phù hợp, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Để chọn ngày sinh của bạn, trượt nhanh sang phải một lần, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy đúng ngày, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Để chọn năm sinh của bạn, trượt nhanh sang phải một lần, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đúng năm, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 10. Trang Xác minh số điện thoại sẽ mở ra. Mã xác minh được gửi dưới dạng tin nhắn văn bản tới số điện thoại mà bạn đã nhập ở bước 5. Đi tới tin nhắn văn bản của bạn, mở tin nhắn Microsoft và nghe mã bảo mật.

  Quay lại ứng Microsoft Teams và sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mã. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài khoản Microsoft mới của bạn hiện đã sẵn sàng.

Đăng nhập vào Microsoft Teams tài khoản cá nhân của bạn

Sử dụng tài khoản Microsoft cá nhân của bạn, chẳng hạn nhưSkype, OneDrive, Outlook.com, hoặc Xbox Live khoản để đăng nhập vào Microsoft Teams cho cuộc sống.

Đăng nhập lần đầu tiên bằng tài khoản cá Microsoft nhân

Chỉ mất vài bước để đăng nhập vào Microsoft Teams lần đầu tiên.

 1. Mở ứngMicrosoft Teams for iOS của bạn. Bạn sẽ nghe thấy: "Enter email, phone, or Skype" (Nhập email, điện thoại hoặc Skype).

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên người Skype của bạn.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Password" (Mật khẩu). Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu cho tài khoản đã chọn.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân nếu bạn đã và đang sử dụng Microsoft Teams cho cơ quan hoặc trường học

Nếu bạn đã sử dụng Microsoft Teams bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân của bạn để sử dụng các tính năng mới cho mục đích sử dụng cá nhân.

 1. Mở ứng dụng Microsoft Teams, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in with another account" (Đăng nhập bằng tài khoản khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy: "Enter email, phone, or Skype" (Nhập email, điện thoại hoặc Skype). Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên ngườiSkype của bạn.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Password" (Mật khẩu). Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu cho tài khoản đã chọn.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chuyển đổi giữa tài khoản cơ quan và cá nhân của bạn

Bạn có thể thêm tài khoản củaTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ vào ứngMicrosoft Teams của mình. Sau đó, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tài khoản khác nhau mà không cần phải đăng nhập và đăng xuất.

Thêm tài khoản cá nhân vào ứng dụng

 1. Mở ứng dụngMicrosoft Teams và đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Dùng bốn ngón tay nhấn vào ở đầu màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "More menu" (Menu Khác), theo sau là số lượng thông báo hiện tại. Nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add an account" (Thêm tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các tài khoản có sẵn sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy tài khoản cá nhân mình muốn thêm, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu hoặc các thông tin xác thực khác cho tài khoản đã chọn. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập thông tin xác thực, sau đó trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Sau khi đã thêm tài khoản cá nhân vào ứng dụng, bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản và theo dõi những gì đang diễn ra trên nguồn cấp dữ liệu chuyên nghiệp và cá nhân của bạn.

 1. Trong ứngMicrosoft Teams, dùng bốn ngón tay nhấn vào ở đầu màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "More menu" (Menu Khác), theo sau là số lượng thông báo hiện tại. Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn chuyển sang, rồi nhấn đúp vào màn hình. Hãy chờ vài giây và bạn sẽ được kết nối với tài khoản khác. 

Gửi lời mời đến bạn bè và gia đình của bạn

Sau khi bạn đăng nhập vàoMicrosoft Teams khoản cá nhân của mình, hãy mời bạn bè và thành viên gia đình tham gia và duy trì kết nối.

 1. Trong khi đăng nhập bằng tài khoảnTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ của bạn, nhấn vào bốn ngón tay ở đầu màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "More menu" (Menu Khác), theo sau là số lượng thông báo hiện tại. Nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nút Mời bạn bè, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Bạn sẽ nghe thấy tin nhắn chào mừng mặc định được gửi đến những người bạn mời tham Microsoft Teams. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ứng dụng mình muốn sử dụng để mời bạn bè hoặc thành viên gia đình, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên hoặc địa chỉ email của người bạn muốn mời, trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send button" (Nút Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình để gửi lời mời.

Tạo nhóm cho bạn bè và gia đình

Bạn có chia sẻ sở thích với một số người bạn của bạn không? Bạn có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho thành viên gia đình và muốn giữ bí mật không? Tạo nhóm trò chuyện chuyên dụng để dễ dàng liên lạc với các thành viên nhóm.

 1. Trong khi đăng nhập bằng tài khoảnTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ của bạn, nhấn vào bốn ngón tay ở cuối màn hình, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Thẻ trò chuyện", và nhấn đúp vào màn hình.

 2. Nhấn vào đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Cuộc trò chuyện mới", và nhấn đúp vào màn hình.

 3. Dạng xem Trò chuyện mới sẽ mở ra. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New group chat" (Trò chuyện nhóm mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Group name" (Tên nhóm).

 4. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản cho tên nhóm mới. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên cho nhóm. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của người đầu tiên bạn muốn thêm vào cuộc trò chuyện nhóm mới. Kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập. Để di chuyển đến kết quả, trượt nhanh sang phải. Khi bạn tìm thấy tên mình muốn, nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho từng người bạn muốn thêm vào nhóm.

 6. Để nhập thông điệp vào nhóm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Type a message" (Nhập tin nhắn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tin nhắn cho nhóm. Sau khi hoàn tất, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Send" (Gửi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Khám pháTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ 

Tìm hiểu những việc bạn có thể làmTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ trong ứng dụng và nơi tìm nội dung trong ứng dụng.

Ứng dụng có ba khu vực chính:

 • Thanh dẫn hướng ở đầu màn hình: Chứa nút Tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm các cuộc trò chuyện, tệp hoặc mọi người và nút menu Xem thêm để truy nhập vào cài đặt tài khoản. Tùy thuộc vào tab đã chọn, bạn cũng có thể bắt đầu chat, gọi điện hoặc tạo sự kiện mới.

 • Thanh dẫn hướng ở cuối màn hình: Chứa các nút để chọn một tab như Hoạt động, Trò chuyện, Lịch hoặc Tệp. Nút Thêm ở ngoài cùng bên phải sẽ mở ra một menu với các tab bổ sung như Cuộc gọi, An toàn và Tác vụ. Từ menu, bạn cũng có thể sắp xếp lại các nút tab trên thanh dẫn hướng. Bằng cách này, bạn có thể chọn các nút tab mà bạn thường dùng nhất và hiển thị chúng ở thanh dẫn hướng dưới cùng.

 • Khu vực nội dung chính giữa các thanh dẫn hướng: Hiển thị nội dung dành riêng cho tab. Ví dụ: nếu tab Tệp được chọn, khu vực này sẽ hiển thị các tệp bạn đã tải lên.

Khi bạn mở ứng dụng, bạn đến tab Trò chuyện. Đây là nơi liệt kê tất cả các cuộc trò chuyện của bạn. Từ thanh dẫn hướng trên cùng, bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng tư hoặc trò chuyện nhóm mới và tìm kiếm các cuộc trò chuyện. Để đọc và trả lời các tin nhắn trò chuyện, hãy chọn một cuộc trò chuyện trong danh sách. Từ cuộc trò chuyện đã mở, bạn cũng có thể tạo bảng điều khiển chứa tất cả các nội dung chat cụ thể như sự kiện, ảnh, tệp và danh sách tác vụ. Bạn thậm chí có thể truy cập chi tiết cuộc trò chuyện, nơi bạn có thể đổi tên cuộc trò chuyện để đặt tiêu đề mô tả hơn và giữ cho chính bạn được sắp xếp khoa học.

Trên tab Hoạt động , bạn có thể theo dõi thông báo của mình. Bạn sẽ được cảnh báo khi nhận được tin nhắn, nếu ai đó đã chia sẻ @mentioned bạn, thích tin nhắn của bạn hoặc cập nhật một nhiệm vụ được chia sẻ. 

Bạn có ngày tháng hoặc cuộc hẹn? Trên tab Lịch , bạn có thể tìm thấy các sự kiện quan trọng của mình trong lưới lịch. Bạn cũng có thể tạo các sự kiện mới từ thanh dẫn hướng trên cùng.

Để theo dõi và truy cập các tệp và tệp gần đây nhất của bạn được lưu trữ OneDrive, hãy chọn tab Tệp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp cuộc sống của bạn với Teams cho mục đích sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ

Sử dụng bộ đọc màn hình với An toàn trong Teams cho cuộc sống cá nhân

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ vị trí của bạn với Teams cho cuộc sống cá nhân của bạn

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Sử dụng TalkBack, bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, để thiết lập và bắt đầu với ứng dụngTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Bạn sẽ tìm hiểu cách cài đặt và đăng nhập vào ứng dụng cũng như kết nối với bạn bè và gia đình. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về bố trí củaTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Chủ đề này giả định rằng bạn đang sử dụng bộ đọc màn hình Android tích hợp sẵn, TalkBack. Để tìm hiểu thêm về cách sử dụng TalkBack, đi đến mục Trợ năng Android.

 • Khi bạn đăng nhập vào Microsoft Teams khoản cá nhân của mình, bạn có thể thấy rằng có ít chức năng hơn so với tài khoản doanh nghiệp của bạn và một số tính năng bổ sung.

Trong chủ đề này

Tải xuống và cài đặt ứng Microsoft Teams for Android này

Nếu bạn chưa có ứng dụng Microsoft Teams trên điện thoại Android, bạn chỉ mất vài phút để tải xuống và cài đặt ứng dụng từ Play Store.

Nếu bạn đã có ứng dụng trên điện thoại, bạn không cần phải tải xuống ứng dụng mới. Các tính năng mới để sử dụng cá nhân có sẵn trong cùng một ứng dụng mà bạn sử dụng cho cơ quan hoặc trường học. Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản cá nhân Microsoft của bạn để sử dụng các tính năng mới cho mục đích sử dụng cá nhân.

 1. Trên điện thoại của bạn, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Play. Bạn sẽ nghe thấy: "Selected for you" (Đã chọn cho bạn).

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Search for apps and games" (Tìm kiếm ứng dụng và trò chơi), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Sử dụng bàn phím trên màn hình để bắt đầu nhập Microsoft Teams. Kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập.

 4. Để di chuyển đến kết quả tìm kiếm, nhấn vào ở đầu màn hình bằng bốn ngón tay, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Microsoft Teams", và nhấn đúp vào màn hình.

 5. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Install" (Cài đặt), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. TalkBack sẽ cho bạn biết khi quá trình tải xuống và cài đặt hoàn tất. Tiêu điểm nằm trên nút Mở. Nhấn đúp vào màn hình để mở ứng dụng.

Đăng ký tài khoản cá nhân Microsoft 

Để đăng nhập và bắt đầu sử dụng Microsoft Teams gia đình và bạn bè, tất cả những gì bạn cần là một tài khoảnMicrosoft cá nhân. Nếu bạn đang sử dụng Skype, OneDrive, Outlook.com, hoặc Xbox Live, thì bạn đã có tài Microsoft của mình. Nếu bạn chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể đăng ký bằng số điện thoại di động của mình. 

 1. Mở ứng Microsoft Teams trên điện thoại của bạn.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  1. Nếu bạn đã và đang sử dụngMicrosoft Teams tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình, hãy trượt nhanh lên rồi xuống. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation button" (Nút Dẫn hướng), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add account" (Thêm tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Microsoft corporation, Sign up for free" (Microsoft corporation, Đăng ký miễn phí), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Choose your account type" (Chọn loại tài khoản của bạn).

  2. Nếu bạn chưa từng sử dụng ứng dụng Microsoft Teams, hãy trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add account" (Thêm tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Choose your account type" (Chọn loại tài khoản của bạn).

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Personal" (Cá nhân), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang Tạo tài khoản sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Phone number" (Số điện thoại), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập số điện thoại của bạn. Để đóng bàn phím, trượt nhanh xuống rồi sang trái. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 6. Bạn sẽ nghe thấy: "Create password" (Tạo mật khẩu). Tiêu điểm nằm trên trường văn bản cho mật khẩu mới. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu bạn muốn sử dụng với tài khoản Microsoft bạn. Để đóng bàn phím, trượt nhanh xuống rồi sang trái.

 7. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trang Tên bạn là gì mở ra. Tiêu điểm nằm trên trường văn bản Tên . Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên của bạn, rồi trượt nhanh xuống sau đó lên. Bạn sẽ nghe thấy: "Next" (Tiếp theo). Nhấn đúp vào màn hình.

 8. Tiêu điểm di chuyển đến trường văn bản Họ. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập họ của bạn. Để đóng bàn phím, trượt nhanh xuống rồi sang trái. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 9. Trang Ngày sinh của bạn là gì .Tiêu điểm nằm trên danh sách Quốc gia/Khu vực. Nếu cần, để thay đổi khu vực hoặc quốc gia, nhấn đúp vào màn hình, trượt nhanh sang phải sang trái cho đến khi bạn tìm thấy khu vực mình muốn, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Để chọn tháng sinh của bạn, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Collapsed, Month, pop-up button" (Đã thu gọn, Tháng, nút bật lên), rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tháng phù hợp, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Để chọn ngày sinh của bạn, trượt nhanh sang phải một lần, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn tìm thấy đúng ngày, rồi nhấn đúp vào màn hình.

  Để chọn năm sinh của bạn, trượt nhanh sang phải một lần, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy đúng năm, rồi nhấn đúp vào màn hình. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 10. Trang Xác minh số điện thoại sẽ mở ra. Mã xác minh được gửi dưới dạng tin nhắn văn bản tới số điện thoại mà bạn đã nhập ở bước 5. Đi tới tin nhắn văn bản của bạn, mở tin nhắn Microsoft và nghe mã bảo mật.

  Quay lại ứng Microsoft Teams và sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mã. Để đóng bàn phím, trượt nhanh xuống rồi sang trái. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình. Tài khoản Microsoft mới của bạn hiện đã sẵn sàng.

Đăng nhập vào Microsoft Teams tài khoản cá nhân của bạn

Sử dụng tài khoản Microsoft cá nhân của bạn, chẳng hạn như tài khoảnSkype, OneDrive, Outlook.com, hoặc Xbox Live để đăng nhập vàoTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ.

Đăng nhập lần đầu tiên bằng tài khoản cá Microsoft nhân

Chỉ mất vài bước để đăng nhập vào Microsoft Teams lần đầu tiên.

 1. Mở ứng Microsoft Teams for Android của bạn. Bạn sẽ nghe thấy: "Enter email, phone, or Skype" (Nhập email, điện thoại hoặc Skype).

 2. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên người Skype của bạn.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Password" (Mật khẩu). Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu cho tài khoản đã chọn.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân nếu bạn đã và đang sử dụng Microsoft Teams cho cơ quan hoặc trường học

Nếu bạn đã sử dụng Microsoft Teams bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, hãy đăng nhập bằng tài khoản Microsoft cá nhân của bạn để sử dụng các tính năng mới cho mục đích sử dụng cá nhân.

 1. Mở ứng dụng Microsoft Teams, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in with another account" (Đăng nhập bằng tài khoản khác), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Bạn sẽ nghe thấy: "Enter email, phone, or Skype" (Nhập email, điện thoại hoặc Skype). Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập địa chỉ email, số điện thoại hoặc tên ngườiSkype của bạn.

 3. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Bạn sẽ nghe thấy: "Password" (Mật khẩu). Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập mật khẩu cho tài khoản đã chọn.

 5. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chuyển đổi giữa tài khoản cơ quan và cá nhân của bạn

Bạn có thể thêm tài khoản củaTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ vào ứngMicrosoft Teams của mình. Sau đó, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tài khoản khác nhau mà không cần phải đăng nhập và đăng xuất.

Thêm tài khoản cá nhân vào ứng dụng

 1. Mở ứng dụngMicrosoft Teams và đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation button" (Nút Dẫn hướng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Add account" (Thêm tài khoản), rồi nhấn đúp vào màn hình. Danh sách các tài khoản có sẵn sẽ mở ra.

 4. Trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn tìm thấy tài khoản cá nhân mình muốn thêm, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu hoặc các thông tin xác thực khác cho tài khoản đã chọn. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập thông tin xác thực, sau đó trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Sign in" (Đăng nhập), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Sau khi đã thêm tài khoản cá nhân vào ứng dụng, bạn có thể chuyển đổi giữa các tài khoản và theo dõi những gì đang diễn ra trên nguồn cấp dữ liệu chuyên nghiệp và cá nhân của bạn.

 1. Trong ứng dụngMicrosoft Teams, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation button" (Nút Dẫn hướng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy tài khoản mình muốn chuyển sang, rồi nhấn đúp vào màn hình. Hãy chờ vài giây và bạn sẽ được kết nối với tài khoản khác. 

Gửi lời mời đến bạn bè và gia đình của bạn

Sau khi bạn đăng nhập vàoMicrosoft Teams khoản cá nhân của mình, hãy mời bạn bè và thành viên gia đình tham gia và duy trì kết nối.

 1. Trong khi đăng nhập bằng tài khoảnTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ của bạn, trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Navigation button" (Nút Dẫn hướng), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Invite someone to your team" (Mời ai đó vào nhóm của bạn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy ứng dụng mình muốn sử dụng để mời bạn bè hoặc thành viên gia đình, rồi nhấn đúp vào màn hình.

 4. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên hoặc địa chỉ email của những người bạn muốn mời. Trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn đến được nội dung thư của ứng dụng và nhấn đúp vào màn hình. Nhập tin nhắn bạn muốn gửi cho các thành viên nhóm mới của mình. Trượt nhanh sang trái hoặc phải cho đến khi bạn đến được nút Gửi, rồi nhấn đúp vào màn hình để gửi lời mời.

Tạo nhóm cho bạn bè và gia đình

Bạn có chia sẻ sở thích với một số người bạn của bạn không? Bạn có tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho thành viên gia đình và muốn giữ bí mật không? Tạo nhóm trò chuyện chuyên dụng để dễ dàng liên lạc với các thành viên nhóm.

 1. Trong khi đăng nhập bằng tài khoảnTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ của bạn, trượt nhanh xuống rồi lên, trượt nhanh sang phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Thẻ trò chuyện", và nhấn đúp vào màn hình.

 2. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "New chat" (Trò chuyện mới), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 3. Dạng xem Trò chuyện mới sẽ mở ra. Vuốt sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "New group chat" (Trò chuyện nhóm mới), rồi nhấn đúp vào màn hình. Bạn sẽ nghe thấy: "Editing, Group chat name" (Chỉnh sửa, Tên trò chuyện nhóm).

 4. Tiêu điểm nằm trong trường văn bản cho tên nhóm mới. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên cho nhóm. Trượt nhanh sang trái cho đến khi bạn nghe thấy "Next" (Tiếp theo), rồi nhấn đúp vào màn hình.

 5. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tên, địa chỉ email hoặc số điện thoại của người đầu tiên bạn muốn thêm vào cuộc trò chuyện nhóm mới. Kết quả tìm kiếm được cập nhật khi bạn nhập. Để di chuyển đến kết quả, trượt nhanh sang phải. Khi bạn tìm thấy tên mình muốn, nhấn đúp vào màn hình. Lặp lại bước này cho từng người bạn muốn thêm vào nhóm.

 6. Để nhập thông điệp vào nhóm, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Type a message" (Nhập tin nhắn), rồi nhấn đúp vào màn hình. Sử dụng bàn phím trên màn hình để nhập tin nhắn cho nhóm. Sau khi hoàn tất, trượt nhanh sang phải cho đến khi bạn nghe thấy "Send message" (Gửi tin nhắn), rồi nhấn đúp vào màn hình.

Khám phá Teams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ

Tìm hiểu những việc bạn có thể làmTeams dành cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ trong ứng dụng và nơi tìm nội dung trong ứng dụng.

Ứng dụng có ba khu vực chính:

 • Thanh dẫn hướng ở đầu màn hình: Chứa nút Tìm kiếm để bắt đầu tìm kiếm các cuộc trò chuyện, tệp hoặc mọi người và nút menu Xem thêm để truy nhập vào cài đặt tài khoản. Tùy thuộc vào tab đã chọn, bạn cũng có thể bắt đầu chat, gọi điện hoặc tạo sự kiện mới.

 • Thanh dẫn hướng ở cuối màn hình: Chứa các nút để chọn một tab như Hoạt động, Trò chuyện, Lịch hoặc Tệp. Nút Thêm ở ngoài cùng bên phải sẽ mở ra một menu với các tab bổ sung như Cuộc gọi, An toàn và Tác vụ. Từ menu, bạn cũng có thể sắp xếp lại các nút tab trên thanh dẫn hướng. Bằng cách này, bạn có thể chọn các nút tab mà bạn thường dùng nhất và hiển thị chúng ở thanh dẫn hướng dưới cùng.

 • Khu vực nội dung chính giữa các thanh dẫn hướng: Hiển thị nội dung dành riêng cho tab. Ví dụ: nếu tab Tệp được chọn, khu vực này sẽ hiển thị các tệp bạn đã tải lên.

Khi bạn mở ứng dụng, bạn đến tab Trò chuyện. Đây là nơi liệt kê tất cả các cuộc trò chuyện của bạn. Từ thanh dẫn hướng trên cùng, bạn có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện riêng tư hoặc trò chuyện nhóm mới và tìm kiếm các cuộc trò chuyện. Để đọc và trả lời các tin nhắn trò chuyện, hãy chọn một cuộc trò chuyện trong danh sách. Từ cuộc trò chuyện đã mở, bạn cũng có thể tạo bảng điều khiển chứa tất cả các nội dung chat cụ thể như sự kiện, ảnh, tệp và danh sách tác vụ. Bạn thậm chí có thể truy cập chi tiết cuộc trò chuyện, nơi bạn có thể đổi tên cuộc trò chuyện để đặt tiêu đề mô tả hơn và giữ cho chính bạn được sắp xếp khoa học.

Trên tab Hoạt động , bạn có thể theo dõi thông báo của mình. Bạn sẽ được cảnh báo khi nhận được tin nhắn, nếu ai đó đã chia sẻ @mentioned bạn, thích tin nhắn của bạn hoặc cập nhật một nhiệm vụ được chia sẻ. 

Bạn có ngày tháng hoặc cuộc hẹn? Trên tab Lịch , bạn có thể tìm thấy các sự kiện quan trọng của mình trong lưới lịch. Bạn cũng có thể tạo các sự kiện mới từ thanh dẫn hướng trên cùng.

Để theo dõi và truy cập các tệp và tệp gần đây nhất của bạn được lưu trữ OneDrive, hãy chọn tab Tệp.

Xem thêm

Sử dụng bộ đọc màn hình để sắp xếp cuộc sống của bạn với Teams cho mục đích sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ

Sử dụng bộ đọc màn hình với An toàn trong Teams cho cuộc sống cá nhân

Sử dụng bộ đọc màn hình để chia sẻ vị trí của bạn với Teams cho cuộc sống cá nhân của bạn

Thiết lập thiết bị của bạn để hoạt động với trợ năng trong Microsoft 365

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật 

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×