Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng bộ đọc màn hình để xác định vai trò quản trị của bạn trong trung Exchange trị viên

Bài viết này dành cho những người bị suy giảm thị lực hoặc nhận thức sử dụng chương trình đọc màn hình như Windows Trình tường thuật, JAWS hoặc NVDA với Microsoft 365 sản phẩm. Bài viết này là một phần của bộ nội dung hỗ trợ trình đọc màn hình Microsoft 365, nơi bạn có thể tìm thêm thông tin trợ năng trên các ứng dụng của chúng tôi. Để được trợ giúp chung, hãy truy cập Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Sử dụng bàn phím và bộ đọc màn hình để xác định vai trò quản trị để hoàn thành các tác vụ quản trị trong Trung tâm quản trị Exchange (EAC). Bạn cần các quyền quản trị thích hợp, được nhóm và gán theo vai trò, để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Chúng tôi đã thử nghiệm ứng dụng này với Trình tường thuật trong Microsoft Edge và với JAWS trong Chrome nhưng ứng dụng này có thể hoạt động với các bộ đọc màn hình và trình duyệt web khác miễn là chúng tuân theo các tiêu chuẩn và kỹ thuật trợ năng phổ biến.

Lưu ý: 

 • Các tính năngMicrosoft 365 mới được phát hành dần dần cho Microsoft 365người đăng ký, vì vậy ứng dụng của bạn có thể chưa có các tính năng này. Để tìm hiểu cách nhận các tính năng mới nhanh hơn, hãytham gia chương trình Người dùng nội bộ Office.

 • Để tìm hiểu thêm về trình đọc màn hình, hãy đi tới Cách trình đọc màn hình hoạt động với Microsoft 365.

 • Để tìm hiểu thêm về các nhóm vai trò người quản trị, hãy tham khảo phần Quản lý nhóm vai trò trong Exchange Online.

 • Exchange Online bao gồm trong các gói đăng Microsoft 365 doanh nghiệp và doanh nghiệp; tuy nhiên, các khả năng có thể khác theo kế hoạch. Nếu EAC của bạn không bao gồm hàm được mô tả trong bài viết này thì có thể gói của bạn sẽ không bao gồm hàm đó. Để biết thêm thông tin về các Exchange Online năng trong gói đăng ký của bạn, đi tới mục Tôi có sản phẩm hoặc giấy phép Office 365 nào? và Exchange Online Mô tả Dịchvụ .

 1. Trên bảng điều khiển EAC, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Left navigation hamburger, expanded" (Bộ mới điều hướng bên trái, được bung rộng) thì nhấn phím Tab một lần. Bạn sẽ nghe thấy mục hiện được chọn trong ngăn dẫn hướng bên trái.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, nhấn phím Mũi tên xuống hoặc lên cho đến khi bạn nghe thấy "Roles, not expanded" (Vai trò, chưa được bung rộng) thì nhấn Phím cách. Bạn sẽ nghe thấy: "Suggestions available" (Có sẵn đề xuất).

 3. Nhấn phím Mũi tên xuống một lần. Bạn sẽ nghe thấy: "Admin roles, expanded" (Đã bung rộng vai trò quản trị). Nhấn Enter để chọn. Danh sách các vai trò người quản trị sẵn có sẽ mở ở bên phải ngăn dẫn hướng.

 4. Để di chuyển tiêu điểm tới danh sách Vai trò người quản trị, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy: "Role group list" (Danh sách nhóm vai trò). Bạn cũng sẽ nghe thấy tổng số nhóm vai trò và vị trí của vùng chọn hiện tại trong danh sách đó.

 5. Để duyệt các nhóm vai trò người quản trị trong danh sách, hãy sử dụng các phím Mũi tên xuống và lên. Khi tiêu điểm di chuyển đến từng nhóm, nhóm đó sẽ được chọn và bạn sẽ nghe thấy tên cũng như mô tả nhóm.

  Mẹo: Để tìm kiếm một nhóm vai trò, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Command bar" (Thanh lệnh) nhấn phím Mũi tên phải cho đến khi bạn nghe thấy "Search role group by name" (Tìm kiếm nhóm vai trò theo tên) thì nhập các từ tìm kiếm của bạn. Bạn có thể tìm kiếm theo từ được sử dụng trong tên nhóm hoặc mô tả. Để duyệt kết quả tìm kiếm, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Role group list" (Danh sách nhóm vai trò) thì nhấn phím Mũi tên xuống để nghe tên và mô tả nhóm.

 6. Để kiểm tra chi tiết của nhóm vai trò người quản trị, di chuyển tiêu điểm đến nhóm vai trò quản trị bạn muốn, rồi nhấn Enter. Ngăn chi tiết sẽ mở ra ở bên phải màn hình. Bạn sẽ nghe thấy "Close button" (Nút Đóng) theo sau là tên của nhóm vai trò quản trị. Thực hiện một hoặc nhiều bước sau:

  1. Để kiểm tra xem bạn đã được gán cho nhóm chưa, nhấn Shift+Tab cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "General" (Chung). Nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Assigned" (Đã gán) thì nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Assigned members list" (Danh sách thành viên được gán) rồi nhấn phím mũi tên Xuống để di chuyển xuống trong danh sách thành viên. Nếu bạn không nghe thấy tên mình trong số các thành viên thì bạn chưa được giao vai trò thích hợp để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Liên hệ với người quản Microsoft 365 của bạn.

  2. Để kiểm tra quyền mà nhóm vai trò người quản trị kiểm soát, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy tab hiện được chọn, ví dụ: "General" (Chung). Nhấn phím Mũi tên phải hoặc trái cho đến khi bạn nghe thấy "Permissions" (Quyền) thì nhấn Enter. Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Management roles list" (Danh sách vai trò quản lý) rồi sử dụng phím Mũi tên xuống để di chuyển xuống trong danh sách quyền. Nếu bạn không nghe thấy quyền mình cần, hãy đóng ngăn chi tiết, di chuyển đến nhóm vai trò người quản trị tiếp theo, rồi lặp lại bước 6.

 7. Để đóng ngăn chi tiết và trả tiêu điểm về danh sách nhóm vai trò quản trị, nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Close button" (Nút Đóng) thì nhấn Enter.

Xem thêm

Quyền trong Exchange Online

Giới thiệu về vai trò của người quản trị

Quyền tính năng trong Exchange Online

Phím tắt trong trung Exchange tâm quản trị

Sử dụng bộ đọc màn hình để thêm liên hệ thư mới trong Trung tâm quản Exchange chính

Hỗ trợ kỹ thuật dành cho khách hàng là người khuyết tật

Microsoft muốn mang tới trải nghiệm tốt nhất có thể cho toàn bộ khách hàng của mình. Nếu bạn là người khuyết tật hoặc có câu hỏi liên quan tới trợ năng, vui lòng liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để được hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm hỗ trợ Answer Desk dành cho Người khuyết tật được đào tạo để sử dụng rất nhiều công nghệ hỗ trợ phổ biến và có thể hỗ trợ bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và Ngôn ngữ Ký hiệu Hoa Kỳ. Vui lòng truy nhập site Answer Desk dành cho Người khuyết tật của Microsoft để biết các chi tiết liên hệ cho khu vực của bạn.

Nếu bạn là người dùng chính phủ, thương mại hoặc người dùng doanh nghiệp, hãy liên hệ với Answer Desk dành cho Người khuyết tật trong doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×